Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 56 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำงานในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน และยกระดับการทำงานและการสื่อสารร่วมกันในองค์กร

เรียนรู้ไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 56 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำงานในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน และยกระดับการทำงานและการสื่อสารร่วมกันในองค์กร

เรียนรู้ไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

ผู้สอน

สิริษา แสงไชย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ท่ามกลางสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้การดำเนินชีวิต การทำงานและวัฒนธรรมปรับเปลี่ยนไป พร้อมกับแนวคิดใหม่ ๆ ของคนในสังคมสู่โลกแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บุคลากรในหลายองค์กรดำเนินงานตามรูปแบบที่องค์กรกำหนด ทว่ายังขาดความเข้าใจในแนวทางการทำงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเอง และประสิทธิภาพของงาน สู่การทำงานวิถีปรกติใหม่

จุดเด่นของคอร์ส
การตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน สู่การปรับปรุง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีพื้นฐานการทำงานในหลักสูตรนี้ จะทำให้ทุกท่านสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีแนวทางสร้างประสิทธิภาพของงานยุคใหม่ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่หรือตำแหน่งงาน สู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ

เนื้อหาที่สำคัญภายในคอร์ส
- การทำงานยุคดิจิทัล
- เราจะโค้ชตนเองได้อย่างไร
- การถามและการตอบตนเอง
- บทสรุปการพัฒนาการทำงานในยุคดิจิทัล

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
เหมาะสำหรับหัวหน้างาน พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการทำงานในยุคดิจิทัลให้ก้าวทันโลกและทันสมัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อนการเรียนคอร์สนี้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 14 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สิริษา แสงไชย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by กานต์ธิดา กองยักษี
Default
by few r
อาจารย์ กล่าว และ สอนให้เห็นภาพ และเป็นจริง ค่อยๆ สอนให้มีความรู้มากขึ้น แบบไม่รู้ตัว ดีมากค่ะ
Default
by โกศล ภิญโญ
Coach sis thmb
by สิริษา แสงไชย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที