Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 40 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทีม

เรียนแล้วสามารถใช้แนวทางการโค้ชเพื่อปลดล็อกศักยภาพลูกน้อง พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์

เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 40 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทีม

เรียนแล้วสามารถใช้แนวทางการโค้ชเพื่อปลดล็อกศักยภาพลูกน้อง พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์

เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

ผู้สอน

สิริษา แสงไชย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางการสอนงานด้วยเทคนิคการโค้ช เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เราจะทำอย่างไรหากลูกน้องหรือทีมของเรายังทำงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย? เรามักจะพบว่าบ่อยครั้งที่ทีมงานของเราอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เราคาดหวัง ส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุผลตามที่ปรารถนา สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่หัวหน้างานคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะจัดการแก้ปัญหาได้อย่างไร คอร์สออนไลน์นี้จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญของหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่มีหน้าที่ต้องนำทีมทุกท่านให้ได้รู้จักและเข้าใจถึงวิธีการสอนงานโดยการปรับเปลี่ยน ประยุกต์การสอนงานแบบเดิมมาใช้การสอนด้วยแนวทางการโค้ช เพื่อให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและนำไปสู่การพัฒนาในทางที่ดีขององค์กรโดยภาพรวม

การสอนงานด้วยแนวทางการโค้ช นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการทำงานของทีมให้ลูกน้องสามารถสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกน้องพัฒนาตนเองตามทักษะ บุคลิกและความถนัดของแต่ละคนได้อย่างไม่มีขีดจำกัด อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับผู้เรียนรู้งานหรือแม้แต่ผู้สอนงานเอง

เนื้อหาที่สำคัญภายในคอร์ส
Session 1: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Session 2: การสอนงานด้วยแนวทางการโค้ช
Session 3: การพัฒนาประสิทธิผล

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?
เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หัวหน้าทีม และผู้ที่มีหน้าที่สอนหรือถ่ายทอดงาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน?
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ ก่อนการเรียนคอร์สนี้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สิริษา แสงไชย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที