Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Impression Training

1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 42 นาที

ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Impression Training

ผู้สอน

  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Impression Training

4.8 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

10 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆ กัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

เนื้อหาในคอร์สนี้
1. เริ่มสร้างสมดุลชีวิต และความสุขในการทำงานอย่างไร
2. การจัดการอารมณ์เพื่อพร้อมจัดการเวลาด้วยรอยยิ้ม
3. ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
4. การบริหารเวลาเพื่อความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)
5. เทคนิคการสร้างวินัยเพื่อการจัดการเวลา
6. การจัดระเบียบให้แก่ตนเองและผู้อื่น
7. เครื่องมือที่ช่วยให้การจัดสรรเวลาและการทำงานให้ดีขึ้น
8. เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของการทำงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น ฝึกฝนทักษะการวางแผนในการทำงานของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด และสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างเป็นระบบ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Impression Training

4.8 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

10 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by กานต์ธิดา กองยักษี

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที