Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,258 บาท 1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

รู้ทักษะในการคิดบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระสิทธิภาพ

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Impression Training

1,258 บาท 1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

รู้ทักษะในการคิดบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระสิทธิภาพ

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Impression Training

ผู้สอน

ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

8 คอร์ส

  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Impression Training

4.5 คะแนนเฉลี่ย

46 รีวิว

10 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในการใช้ชีวิตเราจะต้องเจอสิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งบางเรื่องก็เป็นการสร้างความรู้สึกไม่พอใจและทำให้เราอารมณ์เสียไปทั้งวัน เราจะทำอย่างไร เพื่อจะรับมือกับเรื่องราวแย่ๆ เหล่านั่น หรือ คิดบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามา เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ด้วยความสุขบนพื้นฐานของความเป็นจริงได้ต่อไป

เนื้อหาในคอร์สนี้
1. Positive thinking คืออะไร
2. ประโยชน์ของความคิดเชิงบวกทั้งต่อตนเอง และองค์กร
3. ลักษณะผู้คิดบวกและลบ
4. วิธีการรับมือกับคนคิดลบ
5. ทำไมองค์กรถึงต้องการพนักงานที่คิดเชิงบวกและทักษะการเสริมกำลังใจ
6. พฤติกรรมเชิงบวกที่องค์กรต้องการ
7. บรรยากาศเชิงบวกและเชิงลบในที่ทำงาน
8. เทคนิค 8 วิธีเริ่มความคิดเชิงบวก
9. การรักษาความคิดบวกอย่างยั่งยืน 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เพื่อเสริมทักษะในการคิดบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามา เพื่อให้เราใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างมีสติ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
จ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
หากไม่มีความรู้พื้นฐานก็สามารถเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้ ขอแค่คุณเป็นผู้ที่อยากพัฒนาตนเอง และอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 8 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

8 คอร์ส

  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Impression Training

4.5 คะแนนเฉลี่ย

46 รีวิว

10 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
19
4 ดาว
9
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
2
รีวิวบทเรียน
Default
by นายเสกสรร ดีวันชัย
Default
by วรรณภา อุปฮาด
Default
by พัชรี ซาภักดี
Default
by นัชค์ณภัส ไวทยาชีวะ
Default
by ปภัสนันธ์ โกสุมา
Default
by นาตยา โคตรทอง
Avatar
by Momo Ka
Default
by ลำธาร สุวรรณฤทธิ์
Avatar
by ραммy lastname
Default
by Meksuvan Onmek

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที