Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ออกแบบคอร์สมาเพื่อผู้ที่ทำงานสายบริการ ผู้ต้องรับมือกับปัญหาจากงานบริการ และต้องการสร้างความเข้าใจ รวมถึงหาทาออกให้กับปัญหาสายงานนี้

ได้ประเมินสถานะ Mindset ของตัวเอง และคิดเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนปฏิบัติต่อไปได้

เรียนรู้จากประสบการณ์วิทยากรจาก Be Your Best Image Consultants

1,990 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ออกแบบคอร์สมาเพื่อผู้ที่ทำงานสายบริการ ผู้ต้องรับมือกับปัญหาจากงานบริการ และต้องการสร้างความเข้าใจ รวมถึงหาทาออกให้กับปัญหาสายงานนี้

ได้ประเมินสถานะ Mindset ของตัวเอง และคิดเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนปฏิบัติต่อไปได้

เรียนรู้จากประสบการณ์วิทยากรจาก Be Your Best Image Consultants

ผู้สอน

อ.สมบัติ เกษมล้นนภา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

7 คอร์ส

  • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้นพบเสน่ห์และศักยภาพของตนเอง
  • โค้ชและผู้บริหารของ บริษัท บีวายบี อิมเมจ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้การอบรมภาพลักษณ์ บุคลากร ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำ ให้กับผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและบริการให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก

เรียนรู้ Mindset แบบตายตัว และ Mindset แบบเติบโตในงานบริการ และสามารถประเมินสถานะ Mindset ของตัวเองได้ เพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติต่อไปได้ในสายงานการบริการ

ในยุคนี้ที่ "งานบริการ" พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะสั่งสินค้า สั่งอาหาร หรือแม้แต่บริการติดต่อทางโทรศัพท์ ซึ่งหลังจากการบริการสิ้นสุดแล้ว งานบริการเหล่านี้ต่างมีการขอการประเมินคะแนน ขอรีวิวความคิดเห็น ขอข้อเสนอแนะ ไปจนถึงขอดาวจากลูกค้า ซึ่งคะแนนหรือดาวเหล่านี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า "ผู้บริการ" สามารถสร้างความประทับใจและได้ใจลูกค้าไปมากน้อยแค่ไหน แน่นอนว่าคะแนนเหล่านี้สามารถสร้างการตัดสินใจให้ลูกค้ามาสนับสนุนสินค้าหรือบริการได้มากทีเดียว บางองค์กรคะแนนเหล่านี้ยังส่งผลไปถึงการประเมินงานของผู้บริการอีกด้วย ดังนั้น หลักสูตร ติดปีก Mindset ยกงานบริการให้ติดดาว จะมาทำความรู้จักและเข้าใจใน Mindset ของงานบริการ ที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า รวมถึงสร้างความสุขจากงานบริการแบบคนมี Mindset ที่ติดปีกแล้ว ถ้าพร้อมติดปีกแล้ว มาเจอกกันในคอร์สได้เลย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้ทำความรู้จักกับ Mindset แบบตายตัว และ Mindset แบบเติบโตในงานบริการ
- ได้ประเมินสถานะ Mindset ของตัวเองได้ และคิดเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนปฏิบัติต่อไปได้
- หลังจบหลักสูตรสามารถเข้าใจใน Mindset แบบเติบโต และนำไปปรับใช้ยกงานบริการให้ติดดาว และประทับใจ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่อยู่ในสายงานการบริการ
- ผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองด้วย GROWTH Mindset โดยเฉพาะเพื่องานด้านการบริการ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ.สมบัติ เกษมล้นนภา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

7 คอร์ส

  • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้นพบเสน่ห์และศักยภาพของตนเอง
  • โค้ชและผู้บริหารของ บริษัท บีวายบี อิมเมจ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้การอบรมภาพลักษณ์ บุคลากร ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำ ให้กับผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและบริการให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ขวัญดาว ตั้งกรวิชญ์
Default
by phanu iamyim

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที