Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ออกแบบคอร์สมาเพื่อผู้ที่ทำงานสายบริการ ผู้ต้องรับมือกับปัญหาจากงานบริการ และต้องการสร้างความเข้าใจ รวมถึงหาทาออกให้กับปัญหาสายงานนี้

ได้ประเมินสถานะ Mindset ของตัวเอง และคิดเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนปฏิบัติต่อไปได้

เรียนรู้จากประสบการณ์วิทยากรจาก Be Your Best Image Consultants

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ออกแบบคอร์สมาเพื่อผู้ที่ทำงานสายบริการ ผู้ต้องรับมือกับปัญหาจากงานบริการ และต้องการสร้างความเข้าใจ รวมถึงหาทาออกให้กับปัญหาสายงานนี้

ได้ประเมินสถานะ Mindset ของตัวเอง และคิดเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนปฏิบัติต่อไปได้

เรียนรู้จากประสบการณ์วิทยากรจาก Be Your Best Image Consultants

ผู้สอน

อ.สมบัติ เกษมล้นนภา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

5 คอร์ส

  • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้นพบเสน่ห์และศักยภาพของตนเอง
  • โค้ชและผู้บริหารของ บริษัท บีวายบี อิมเมจ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้การอบรมภาพลักษณ์ บุคลากร ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำ ให้กับผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและบริการให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก

ในยุคนี้ที่ "งานบริการ" พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะสั่งสินค้า สั่งอาหาร หรือแม้แต่บริการติดต่อทางโทรศัพท์ ซึ่งหลังจากการบริการสิ้นสุดแล้ว งานบริการเหล่านี้ต่างมีการขอการประเมินคะแนน ขอรีวิวความคิดเห็น ขอข้อเสนอแนะ ไปจนถึงขอดาวจากลูกค้า ซึ่งคะแนนหรือดาวเหล่านี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า "ผู้บริการ" สามารถสร้างความประทับใจและได้ใจลูกค้าไปมากน้อยแค่ไหน แน่นอนว่าคะแนนเหล่านี้สามารถสร้างการตัดสินใจให้ลูกค้ามาสนับสนุนสินค้าหรือบริการได้มากทีเดียว บางองค์กรคะแนนเหล่านี้ยังส่งผลไปถึงการประเมินงานของผู้บริการอีกด้วย ดังนั้น หลักสูตร ติดปีก Mindset ยกงานบริการให้ติดดาว จะมาทำความรู้จักและเข้าใจใน Mindset ของงานบริการ ที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า รวมถึงสร้างความสุขจากงานบริการแบบคนมี Mindset ที่ติดปีกแล้ว ถ้าพร้อมติดปีกแล้ว มาเจอกกันในคอร์สได้เลย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้ทำความรู้จักกับ Mindset แบบตายตัว และ Mindset แบบเติบโตในงานบริการ
- ได้ประเมินสถานะ Mindset ของตัวเองได้ และคิดเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนปฏิบัติต่อไปได้
- หลังจบหลักสูตรสามารถเข้าใจใน Mindset แบบเติบโต และนำไปปรับใช้ยกงานบริการให้ติดดาว และประทับใจ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่อยู่ในสายงานการบริการ
- ผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองด้วย GROWTH Mindset โดยเฉพาะเพื่องานด้านการบริการ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ.สมบัติ เกษมล้นนภา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

5 คอร์ส

  • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้นพบเสน่ห์และศักยภาพของตนเอง
  • โค้ชและผู้บริหารของ บริษัท บีวายบี อิมเมจ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้การอบรมภาพลักษณ์ บุคลากร ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำ ให้กับผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและบริการให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที