Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

ได้เทคนิค หลักการที่จะสามารถนำไปใช้ในการป้องกันและจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้จริง

workshop ให้ท่านได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

ได้เทคนิค หลักการที่จะสามารถนำไปใช้ในการป้องกันและจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้จริง

workshop ให้ท่านได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ผู้สอน

 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ให้คำปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรี Kingpower ฯลฯ
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กรกว่า 500 แห่ง
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • แต่งหนังสือ Service Excellence : Service Code รหัสลับการบริการ, Service Excellence : Service Culture การสร้างวัฒนธรรมการบริการ, บริการที่ตรงใจ ใครๆ ก็กลับมา (Customer Super Service)
 • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในการทำงานบริการ ความไม่พอใจและการร้องเรียนของลูกค้าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ หากมีความผิดพลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ที่สร้างความไม่สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่จะทำอย่างไรเพื่อให้คนทำงานบริการสามารถรับมือกับการร้องเรียนและสามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้ลูกค้าได้มีความพึงพอใจกับบริการอีกครั้ง? คอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนและการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธกลับมารู้สึกดีทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กรหรือจากลูกค้าก็ตาม

สำหรับคอร์สนี้จะให้ทั้งหลักการ เทคนิค วิธีการ คำศัพท์ และ workshop ให้ท่านได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสามารถนำเอาความรู้นี้ไปใช้ในการดูแลลูกค้าของท่านได้ รับรองเลยว่าท่านจะเข้าใจลูกค้ามากขึ้น และการดูแลลูกค้าของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเมื่อท่านเรียนคอร์สนี้จบ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้เรียนรู้ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธ และเทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้าจากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ
- ได้เรียนรู้ความสำคัญของการป้องกันและการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงปรับทัศนคติในเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน
- ได้หลักการ เทคนิค วิธีการ คำศัพท์ และ workshop ที่จะสามารถนำไปใช้ในการดูแลลูกค้าได้จริง 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ขาย และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ให้คำปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรี Kingpower ฯลฯ
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กรกว่า 500 แห่ง
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • แต่งหนังสือ Service Excellence : Service Code รหัสลับการบริการ, Service Excellence : Service Culture การสร้างวัฒนธรรมการบริการ, บริการที่ตรงใจ ใครๆ ก็กลับมา (Customer Super Service)
 • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้