Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
888 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 46 นาที

ติวสอบ HSK1 มีคำศัพท์ทั้งหมด 150 คำ 14 หัวข้อ พร้อมสอนอธิบายคำศัพท์ รูปประโยคสนทนา และวิธีการเขียนอักษร

สอนโดย เจ้าของสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao

888 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 46 นาที

ติวสอบ HSK1 มีคำศัพท์ทั้งหมด 150 คำ 14 หัวข้อ พร้อมสอนอธิบายคำศัพท์ รูปประโยคสนทนา และวิธีการเขียนอักษร

สอนโดย เจ้าของสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao

ผู้สอน

 • เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 21 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย
 • จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร
 • เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี Melody Plus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 50 คน
สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao

3.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

6 คอร์ส

 • สถาบันที่มีการสอนภาษาจีนมามากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นเจ้าของภาษา
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง
- คำศัพท์ทั้งหมด 150 คำ มี 14 หัวข้อ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
- แต่ละบทสอนอธิบายคำศัพท์ รูปประโยคสนทนา และวิธีการเขียนอักษร โดยใช้พู่กัน
- แบบฝึกหัดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน รวม Listening Part และ Reading Part  

หัวข้อของเนื้อหาแต่ละบท
1. บทแนะนำ
2. การทักทาย
3. คุณชื่ออะไร
4. เขาเป็นครูภาษาจีนของฉัน
5. ลูกสาวฉันอายุ 20 ปี
6. ฉันพูดภาษาจีนได้
7. วันนี้วันที่เท่าไร
8. ฉันอยากดื่มชา
9. ลูกชายคุณทำงานที่ไหน
10. ฉันขอนั่งที่นี้ได้ไหม
11. ตอนนี้กี่โมง
12. พรุ่งนี้อากาศเป็นไงบ้าง
13. เขาทำอาหารจีนอยู่
14. เขาซื้อเสื้อหลายตัว
15. ฉันนั่งเครื่องบินมา
16. Pre-Test HSK1

ใครควรเรียนคอร์สนี้
- คนที่เตรียมสอบ HSK1 อยากได้คะแนนดี
- คนที่มีพื้นฐานพินอิน และอยากสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 1
- คนที่มีพื้นฐานพินอิน อยากเรียนสนทนา และวิธีการเขียนอักษรจีน
- พ่อแม่ที่อยากเรียนรู้เนื้อหา Outline ของการสอบ HSK1 เพื่อติวการบ้านลูก

ควรมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีพื้นฐานพินอิน และการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 21 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย
 • จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร
 • เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี Melody Plus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 50 คน
สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao

3.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

6 คอร์ส

 • สถาบันที่มีการสอนภาษาจีนมามากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นเจ้าของภาษา
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้