Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
888 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 42 นาที

เรียนการสนทนาภาษาจีนแบบเข้าใจได้ง่ายและสื่อสารได้ในชีวิตจริง

สอนโดย เจ้าของสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao

888 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 42 นาที

เรียนการสนทนาภาษาจีนแบบเข้าใจได้ง่ายและสื่อสารได้ในชีวิตจริง

สอนโดย เจ้าของสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao

ผู้สอน

 • เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 21 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย
 • จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร
 • เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี Melody Plus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 50 คน
สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao

3.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

6 คอร์ส

 • สถาบันที่มีการสอนภาษาจีนมามากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นเจ้าของภาษา
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

เรียนภาษาจีนสนทนาจากไม่มีพื้นฐาน เรียนแล้วสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เรียนเข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สเรียนนี้ 
- เรียนรู้องค์ประกอบของพินอิน
- ได้เรียนรู้คำศัพท์ มากกว่า 300 คำ
- เรียนรู้ 20 หัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียน การทำงาน และการใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ใครควรเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นี้ 
- สำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป วัยทำงานและผู้ใหญ่
- ผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน
- ผู้ที่มีความสนใจเรียนภาษาจีนกลางเบื้องต้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
- ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือ ผู้เรียนที่มีพื้นฐานมาแล้วยังขาดความมั่นใจในการพูดหรือฟังก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 21 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย
 • จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร
 • เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี Melody Plus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 50 คน
สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao

3.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

6 คอร์ส

 • สถาบันที่มีการสอนภาษาจีนมามากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นเจ้าของภาษา
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1486790294
by DigiTunZ LiveTrend
Default
by Monthira Sribuakhom
เรียนง่าย สนุก และได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ
Default
by Andy M.
เหล่าซือทั้งสวยทั้งเก่ง
Default
by Tanny Mplus
เรียนสนุก

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที