Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
888 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 42 นาที

เรียนการสนทนาภาษาจีนแบบเข้าใจได้ง่ายและสื่อสารได้ในชีวิตจริง

สอนโดย เจ้าของสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao

888 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 42 นาที

เรียนการสนทนาภาษาจีนแบบเข้าใจได้ง่ายและสื่อสารได้ในชีวิตจริง

สอนโดย เจ้าของสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao

ผู้สอน

นันทรัตน์ โมนฤมิตร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

3 คอร์ส

 • เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 25 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย
 • จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร
 • เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี MelodyPlus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 200 คน
สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao

3.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

8 คอร์ส

 • สถาบันที่มีการสอนภาษาจีนมามากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นเจ้าของภาษา
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

เรียนภาษาจีนสนทนาจากไม่มีพื้นฐาน เรียนแล้วสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เรียนเข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สเรียนนี้ 
- เรียนรู้องค์ประกอบของพินอิน
- ได้เรียนรู้คำศัพท์ มากกว่า 300 คำ
- เรียนรู้ 20 หัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียน การทำงาน และการใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ใครควรเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นี้ 
- สำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป วัยทำงานและผู้ใหญ่
- ผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน
- ผู้ที่มีความสนใจเรียนภาษาจีนกลางเบื้องต้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
- ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือ ผู้เรียนที่มีพื้นฐานมาแล้วยังขาดความมั่นใจในการพูดหรือฟังก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
นันทรัตน์ โมนฤมิตร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

3 คอร์ส

 • เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 25 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย
 • จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร
 • เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี MelodyPlus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 200 คน
สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao

3.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

8 คอร์ส

 • สถาบันที่มีการสอนภาษาจีนมามากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นเจ้าของภาษา
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20200305 80144 1hu7mso?1583374240
by Suda Sanookteam
?1486790294
by DigiTunZ LiveTrend
Default
by Monthira Sribuakhom
เรียนง่าย สนุก และได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ
Default
by Andy M.
เหล่าซือทั้งสวยทั้งเก่ง
Default
by Tanny Mplus
เรียนสนุก

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที