Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,743 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 47 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนแบบ Lecture และฝึกทำ Workshops ไปพร้อมกัน ให้สามารถสร้างงาน Data Visualization สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน ผู้เริ่มต้นก็สามารถเรียนรู้ได้

สอนโดย Aj. Nest เจ้าของ Facebook เพจ และช่อง YouTube "Aj. NesT the Series" ให้ความรู้ด้านการเขียน Website, Mobile App, Game, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

1,743 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 47 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนแบบ Lecture และฝึกทำ Workshops ไปพร้อมกัน ให้สามารถสร้างงาน Data Visualization สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน ผู้เริ่มต้นก็สามารถเรียนรู้ได้

สอนโดย Aj. Nest เจ้าของ Facebook เพจ และช่อง YouTube "Aj. NesT the Series" ให้ความรู้ด้านการเขียน Website, Mobile App, Game, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

ผู้สอน

ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

75 รีวิว

25 คอร์ส

  • Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Software Developer และ Investor
  • วิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566
  • ผู้แต่งหนังสือ เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ ChatGPT X Generative AI Vol.1 2566

Data Visualization แปลงข้อมูลธุรกิจให้เป็นภาพสุดปัง ฉบับเรียนง่ายเป็นเร็ว Zero to Hero สามารถเรียนได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน 
เนื้อหาการเรียน Data Visualization แปลงข้อมูลเป็นภาพให้สุดปัง Zero to Hero เป็นการเรียนแบบ Lecture และฝึกทำ Workshops ไปพร้อมกัน ให้สามารถสร้างงาน Data Visualization สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งเป็น 5 บทเรียน
บทที่ 1: เริ่มต้นทำความรู้จักกับศาสตร์ของ Data Visualization
บทที่ 2: เรียนรู้การสร้าง Data Visualization สำหรับ Data Analytics
บทที่ 3: เจาะลึกกระบวนการสร้าง Data Visualization สำหรับ Business Intelligence Project
บทที่ 4: ฝึกปฏิบัติ Excel Data Visualization & Storytelling Workshop
บทที่ 5: ฝึกปฏิบัติ Tableau Data Visualization & Storytelling Workshop

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับศาสตร์ของ Data Visualization
- ผู้เรียนจะเข้าใจกระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นทองคำของ Data Visualization
- ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ Charts ให้เหมาะสมกับข้อมูลตามหลักการของ Data Visualization ได้อย่างถูกต้อง
- ผู้เรียนสามารถแปลงข้อมูลเป็นภาพ Charts และ Dashboards เพื่อหา Data Insight และเล่าเรื่องราว Storytelling ได้
- ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ Data Analyst และ Data Visualizer ได้
- ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการทำ Project ต่าง ๆ ในการเรียนและการทำงานจริงได้

มีความต้องการของหลักสูตรหรือข้อกำหนดเบื้องต้นหรือไม่
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณอยากเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
- ผู้เริ่มต้นเรียนรู้การแปลงข้อมูลเป็นภาพ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักสร้างภาพข้อมูล นักการตลาด ผู้บริหาร

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

75 รีวิว

25 คอร์ส

  • Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Software Developer และ Investor
  • วิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566
  • ผู้แต่งหนังสือ เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ ChatGPT X Generative AI Vol.1 2566
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img 3230
by Pharaporn Jaichalad

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที