Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,113 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 26 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนแบบทำ Workshops ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างภาพข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และหาข้อมูลเชิงลึก Data Insight ของธุรกิจ

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน ผู้เริ่มต้นก็สามารถเรียนรู้ได้

สอนโดย Aj. Nest เจ้าของ Facebook เพจ และช่อง YouTube "Aj. NesT the Series" ให้ความรู้ด้านการเขียน Website, Mobile App, Game, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

1,113 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 26 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนแบบทำ Workshops ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างภาพข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และหาข้อมูลเชิงลึก Data Insight ของธุรกิจ

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน ผู้เริ่มต้นก็สามารถเรียนรู้ได้

สอนโดย Aj. Nest เจ้าของ Facebook เพจ และช่อง YouTube "Aj. NesT the Series" ให้ความรู้ด้านการเขียน Website, Mobile App, Game, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

ผู้สอน

ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

85 รีวิว

26 คอร์ส

  • Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Software Developer และ Investor
  • วิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566
  • ผู้แต่งหนังสือ เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ ChatGPT X Generative AI Vol.1 2566

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้ สามารถสร้างงาน Data Analytics, Data Visualization Projects, Charts และ Storytelling ได้

Excel Data Visualization สร้าง Dynamic Dashboard ฉบับเรียนง่ายเป็นเร็ว Zero to Hero สามารถเรียนได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน 
เนื้อหาการเรียน การใช้งานโปรแกรม Excel สร้าง Dynamic Sales Dashboards ช่วยวิเคราะห์ยอดขาย สำหรับ Business Analysts Zero to Hero เป็นการเรียนแบบทำ Workshops ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างภาพข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และหาข้อมูลเชิงลึก Data Insight ของธุรกิจ

แบ่งเป็น 2 บทเรียน 15 Workshops
บทที่ 1: เรียนรู้วิธีการสร้าง Excel Dynamic Dashboards ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายของธุรกิจ
บทที่ 2: เรียนรู้วิธีการสร้าง Excel Charts & Stories Analytics ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ผู้เรียนจะเข้าใจและใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้
- ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Excel ในการสร้างงาน Data Visualization ได้
- ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Excel ในการสร้าง Sales Dynamic Dashboards ได้
- ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Excel ในการสร้าง Charts และ Storytelling สำหรับเล่าเรื่องราวของข้อมูลได้
- ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Excel แปลงข้อมูลให้เป็นทองคำเพื่อหา Data Insight ได้
- ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทำ Data Analytics & Data Visualization Projects ต่าง ๆ ในการเรียนและการทำงานจริงได้

มีความต้องการของหลักสูตรหรือข้อกำหนดเบื้องต้นหรือไม่
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณอยากเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
- ผู้เริ่มต้นเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักสร้างภาพข้อมูล ผู้ที่สนใจงานด้าน Data Science

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

85 รีวิว

26 คอร์ส

  • Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Software Developer และ Investor
  • วิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565
  • ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566
  • ผู้แต่งหนังสือ เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ ChatGPT X Generative AI Vol.1 2566
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Suwanna Suwanmethawong
Avatar
by Tanz Lx

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที