Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Business English อังกฤษธุรกิจเพื่อการทำงาน
1,290 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 42 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนอย่างละเอียด โดยเน้นที่การสนทนา และการเขียนอีเมล ไปจนถึงขั้นใช้งานได้จริง

มีคำศัพท์ให้ในแต่ละบทเรียน และนำคำศัพท์นั้นมาฝึกใช้จริงในบทเรียน

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดให้

สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับคนวัยทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย

1,290 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 42 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนอย่างละเอียด โดยเน้นที่การสนทนา และการเขียนอีเมล ไปจนถึงขั้นใช้งานได้จริง

มีคำศัพท์ให้ในแต่ละบทเรียน และนำคำศัพท์นั้นมาฝึกใช้จริงในบทเรียน

มีเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดให้

สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับคนวัยทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย

ผู้สอน

ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

8 คอร์ส

  • มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  • เทรนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนวัยทำงานตั้งแต่การสนทนาในการทำงาน, การประชุมกับชาวต่างชาติ และการเขียนอีเมล
  • สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  • เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  • มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในปัจจุบันที่โลกกำลังผลักให้ทุกคนต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษด้านการทำงาน (Business English) คนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมักได้ความก้าวหน้ามากกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทน ตำแหน่ง หรือโอกาสที่เพิ่มขึ้น
หากใครกำลังมองหาคอร์สที่จะทำให้คุณสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงาน คอร์สนี้ถูกจัดทำมาเพื่อคุณ ให้คอร์ส Business English อังกฤษธุรกิจเพื่อการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- คำศัพท์สำหรับธุรกิจและการทำงาน ที่จำเป็นในการสนทนา หรือเขียนอีเมล
- โครงสร้างและตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการนำไปใช้งานได้จริงในบริษัทที่คนรอบตัวสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
- รูปแบบการเขียนอีเมลทั้งฉบับสั้น ฉบับยาว การร่างอีเมล การตอบกลับอีเมล การจัดลำดับการเขียน หรือการกำหนดหัวข้อ เป็นต้น
- มีเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดให้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงาน
- คนทำงานที่ต้องการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
- ผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับ เช่น TOEIC ก็สามารถเรียนคอร์สนี้เพื่อศึกษาประโยคสนทนาและการเขียนอีเมลได้ เพราะระดับความยากง่าย และรูปแบบประโยคสนทนา การเขียนอีเมล มีการใช้รูปแบบใกล้เคียงกัน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในระดับหนึ่ง เพราะในคอร์สนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดของระดับพื้นฐาน เช่น รู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ผันกริยา 3 ช่องได้บ้าง อ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษได้บ้าง หรือใช้งาน Past Tense, Present Tense, Future Tense ได้บ้าง
- หากไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานน้อย ก็สามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้ แต่ควรเรียนบทละ 2-3 รอบติดต่อกัน และไม่ควรข้ามบทเรียนจนกว่าจะเข้าใจ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

8 คอร์ส

  • มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  • เทรนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนวัยทำงานตั้งแต่การสนทนาในการทำงาน, การประชุมกับชาวต่างชาติ และการเขียนอีเมล
  • สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  • เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  • มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
11
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ProOne Training
Default
by มนทการติ โกศิลา
อาจารย์สอนเข้าง่ายดีค่ะ
Default
by รัตนา ก้องสนั่น
Default
by กาญจนา แก่นสำโรง
Default
by ณัฐกานต์ ภาคภูมิ
Default
by ปวีร์นภัส สิริเตชะนันทน์
Avatar
by Taksina Wetchasath
Default
by Nuntaporn Rukluarh
Avatar
by บุ๋ม ศุภลักษณ์
Default
by Apinya Wattanacharoensup
สอนดีมากคะ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที