Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 55 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ฟัง พูด อ่าน เขียน จบ ครบ ในคอร์สเดียว

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มากกว่าการบรรยายแต่เนื้อหา (Learning by doing)

ใช้วิธีการที่หลากหลาย เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

สอนโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนในสถาบันให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 55 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ฟัง พูด อ่าน เขียน จบ ครบ ในคอร์สเดียว

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มากกว่าการบรรยายแต่เนื้อหา (Learning by doing)

ใช้วิธีการที่หลากหลาย เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

สอนโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนในสถาบันให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

ผู้สอน

ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

7 คอร์ส

  • มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  • เทรนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนวัยทำงานตั้งแต่การสนทนาในการทำงาน, การประชุมกับชาวต่างชาติ และการเขียนอีเมล
  • สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  • เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  • มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน หรือการสอบ เราควรมีทักษะติดตัวให้ครบองค์ประกอบทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ เพราะแต่ละทักษะนั้น จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษออก คุณก็จะสามารถฝึกพูดคำนั้นได้ หรือเมื่อเราต้องการเขียน เราก็จำเป็นต้องมีคลังศัพท์เพื่อนำไปใช้ในการเขียน

พบกับการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่กับบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน มีมุกตลอดสอดแทรก มีเทคนิคที่ทำให้จำได้ไม่น่าเบื่อ ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส ครบทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ และในคอร์สนี้คุณจะได้มีส่วนร่วมตลอดเวลา เพราะเรามีแบบฝึกหัดให้ในทุกบทเรียน จนคุณคิดว่า การเรียนภาษาอังกฤษก็ทำให้เรารู้สึกสนุกกับมันได้

ใครที่เคยรู้สึกว่า อยากจะเก่งภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ แต่ประสบการณ์การเรียนที่ผ่านมานั้นยาก น่าเบื่อ เรียนอย่างไรก็ไม่พัฒนาเท่าที่ควร เรียนได้ไม่นานก็ท้อ ล้มเลิก หรือหยุดไปกลางคัน คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ผู้จัดทำ ตั้งใจมาก ๆ ในการผลิตออกมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับคุณครับ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ควบคู่กันไป และเริ่มไต่ระดับความยากตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงขั้นสูง
- มีเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดให้ในทุก ๆ บทเรียน
- เทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้คุณจดจำเนื้อหาได้ในเวลาอันสั้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่แข็งแรง
- คนทำงาน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมที่คนรอบตัวไม่ได้ใช้ภาษาไทย
- ผู้ที่ต้องการทวนเนื้อหา เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ
- ผู้ที่วางแผนจะสอบภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนขั้นหรือเรียนต่อ เช่น TOEIC, IELTS
- ผู้ที่กำลังมองหาคอร์สที่สรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบฝึกหัดครบทุกทักษะจบในคอร์สเดียว

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพราะในคอร์สนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนพื้นฐาน (เช่น ผันกริยา 3 ช่องได้บ้าง รู้คำศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือแต่งประโยคง่าย ๆ ได้) หากพื้นฐานยังไม่แข็งแรง แนะนำลงคอร์ส "21 วันฉันจะเก่ง English Grammar" ก่อนลงเรียนคอร์สนี้
- ถึงมีพื้นฐานน้อย ก็สามารถลงเรียนได้ เพราะมีเฉลยให้ทุกแบบฝึกหัด แต่ควรเรียนบทเดิมซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ
- ระดับความยากของเนื้อหาอยู่ที่ประมาณระดับ A2-B2

***คำแนะนำเพิ่มเติม
คอร์สนี้ใช้เวลาเรียน 24 วัน (เฉลี่ยนแล้วใช้เวลา 1 เดือน) ใช้เวลาเพียงวันละประมาณ 1 ชั่วโมง ครบ 6 ทักษะ ยิ่งจำนวนวันมากขึ้น ความยากของเนื้อหาจะยิ่งมากขึ้น ดังนั้นแนะนำให้ลงตารางเรียนไว้ดังนี้
- วันเรียน จันทร์-เสาร์ วันละ 1 บท
- วันพัก วันอาทิตย์
(หรือสามารถปรับแต่งวันและเวลาได้ ตามที่ผู้เรียนสะดวก แต่แนะนำว่าควรเรียน 6 บท ต่อสัปดาห์)

เมื่อเรากำหนดเป้าหมายและตารางชัดเจน จะทำให้ทิศทางการเรียนของคุณมีเส้นชัยนะครับ เส้นชัยก็คือความสำเร็จของคุณ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

7 คอร์ส

  • มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  • เทรนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนวัยทำงานตั้งแต่การสนทนาในการทำงาน, การประชุมกับชาวต่างชาติ และการเขียนอีเมล
  • สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  • เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  • มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที