Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 45 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 49 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคที่จำเป็นต่อการทำงาน

ทบทวนความเข้าใจด้วย Workshop เพิ่มความมั่นใจก่อนการนำไปใช้จริง

สอนโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนในสถาบันให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 45 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 49 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคที่จำเป็นต่อการทำงาน

ทบทวนความเข้าใจด้วย Workshop เพิ่มความมั่นใจก่อนการนำไปใช้จริง

สอนโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนในสถาบันให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

ผู้สอน

ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

34 รีวิว

8 คอร์ส

  • มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  • เทรนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนวัยทำงานตั้งแต่การสนทนาในการทำงาน, การประชุมกับชาวต่างชาติ และการเขียนอีเมล
  • สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  • เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  • มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading

แถมฟรี E-book จากเนื้อหาในคอร์สออนไลน์ 1 เล่ม (146 หน้า)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์ส "Business English 2 เก่งอังกฤษพิชิตเป้าการงาน" เป็นคอร์สที่รวบรวมสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงานมาให้ผู้เรียนได้ทำ Workshop เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการทักทายเพื่อนร่วมงาน การนำเสนอ การลาป่วย หรือการจัดการกับความขัดแย้ง ให้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่าเราจะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยการใช้คำไหนและรูปประโยคใด

การมีแบบฝึกหัด (Exercise) ให้ทำเพื่อทดสอบความเข้าใจในทุก ๆ บทเรียนย่อยนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาในคอร์สนั้น นำมาจากสไลด์ที่ผู้สอนได้นำไปใช้สอนจริงกับผู้เรียนวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ดังนั้น หากผู้เรียนกำลังมองหาคอร์สที่ช่วยให้เรามีคลังคำศัพท์และรูปประโยคไปใช้ในสถานการณ์จริงในที่ทำงาน ขอแนะนำคอร์สนี้เป็นอย่างสูงครับ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้คลังศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ในการทำงาน
- ได้จำลองการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ในที่ทำงาน เช่น การทักทาย การถามความคิดเห็น การสัมภาษณ์ หรือการแสดงความรู้สึก
- ทบทวนความรู้ด้วยแบบทดสอบในบทเรียนย่อย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้เรียนวัยทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
- ผู้ที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาด้าน Business
- พนักงานบริษัทที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายสายงาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาแล้วประมาณหนึ่ง เช่น แต่งประโยคสั้น ๆ ได้บ้าง อ่านภาษาอังกฤษได้ หรือเคยผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาบ้าง เพราะในคอร์สนี้ไม่ได้เน้นเรื่อง Grammar มากเท่าไหร่

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

34 รีวิว

8 คอร์ส

  • มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  • เทรนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนวัยทำงานตั้งแต่การสนทนาในการทำงาน, การประชุมกับชาวต่างชาติ และการเขียนอีเมล
  • สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  • เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  • มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Supit Baykaykom
Avatar
by Terdsak Leemeechai

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที