Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
English Interview to Get a Job ฝึกตอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน
1,090 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ฝึกฝนรูปแบบคำถามและคำตอบสำหรับสัมภาษณ์งานให้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง

มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อของการสอน เพื่อเป็นไกด์ให้ผู้เรียนไปปรับใช้ได้กับตนเอง

สอนโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนในสถาบันให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

1,090 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ฝึกฝนรูปแบบคำถามและคำตอบสำหรับสัมภาษณ์งานให้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง

มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อของการสอน เพื่อเป็นไกด์ให้ผู้เรียนไปปรับใช้ได้กับตนเอง

สอนโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนในสถาบันให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

ผู้สอน

ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

8 คอร์ส

  • มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  • เทรนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนวัยทำงานตั้งแต่การสนทนาในการทำงาน, การประชุมกับชาวต่างชาติ และการเขียนอีเมล
  • สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  • เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  • มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading

แถมฟรี E-book จากเนื้อหาในคอร์สออนไลน์ 1 เล่ม

เรียนรู้และฝึกฝนการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตอบคำถามทุกรูปแบบ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์นี้ นำเนื้อหามาจากคอร์สออนไลน์ที่ผู้สอนเคยใช้สอนผู้เรียนที่เตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษจริง ๆ จนประสบความสำเร็จและได้งานนั้น ผู้เขียนจึงนำสไลด์เหล่านั้นมาดัดแปลงเป็นฉบับวิดิโอ เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ในด้านการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผู้เรียนกำลังเตรียมตัวจะสัมภาษณ์งาน แต่ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะเจอคำถามประเภทไหน หรือไม่รู้ว่าจะเริ่มตอบอย่างไรหากเจอคำถามจากผู้สัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เราแนะนำตัว หรือถามรายละเอียดด้านงานเชิงลึก คอร์สออนไลน์นี้จะเป็นคำตอบที่ดีให้แก่คุณครับ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. คำศัพท์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานที่นำมาใช้ได้จริง
2. ตัวอย่างคำถามที่มีแนวโน้มจะถูกสัมภาษณ์
3. ไกด์คำตอบสำหรับทุก ๆ คำถาม
4. แพทเทิร์นคำตอบให้เราเติมลงในช่องว่างเพื่อออกแบบคำตอบของเรา

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่เตรียมสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ แต่ยังนึกรูปแบบคำถามและไกด์คำตอบไม่ออก
- พนักงานบริษัทที่ต้องการย้ายสายงาน และต้องผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
- ผู้ที่อยากฝึกซ้อมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรแต่งประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ได้บ้าง หรือผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาบ้าง เพราะคอร์สนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดของไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 18 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

8 คอร์ส

  • มีประสบการณ์สอน Gat, TU-get, TOEIC, Speaking, Grammar, Business English
  • เทรนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนวัยทำงานตั้งแต่การสนทนาในการทำงาน, การประชุมกับชาวต่างชาติ และการเขียนอีเมล
  • สอนทั้ง Thai และ English Program ที่สถาบันมา 2 สถาบัน ผู้เรียนมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงวัยทำงาน
  • เทรนภาษาแก่พนักงานในบริษัทเดียวกันเพื่อการใช้งานด้านต่างๆ
  • มีประสบการณ์แปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย รวมถึง Proofreading
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Paramet Thongchomphu

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที