Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 25 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนอย่างละเอียดตั้งแต่พื้นฐาน ไม่เคยใช้ VBA มาก่อนเลยก็เรียนได้

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแม้หลังเรียนจบได้ ที่ m.me/excelbypichart หรือโทร. 0990842562

สอนโดยผู้ที่ใช้ VBA กับการทำงานจริง ประสบการณ์และเทคนิคจากการทำงานจริง

3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 25 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนอย่างละเอียดตั้งแต่พื้นฐาน ไม่เคยใช้ VBA มาก่อนเลยก็เรียนได้

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแม้หลังเรียนจบได้ ที่ m.me/excelbypichart หรือโทร. 0990842562

สอนโดยผู้ที่ใช้ VBA กับการทำงานจริง ประสบการณ์และเทคนิคจากการทำงานจริง

ผู้สอน

พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

7 คอร์ส

 • ประสบการณ์ใช้ Excel ทำงานกว่า 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Supply Management, Budgeting and Controller, Function : Replenishment, Inventory Management, Sales & Product Analysis, Retail System and Process Development
 • ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
 • ที่ปรึกษาในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage "Learn Excel With Pichart เรียนExcelกับอาจารย์ชาติ" ผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
 • เจ้าของช่อง youtube: https://www.youtube.com/@Excelchannel ที่มีคลิปให้ความรู้ฟรีกว่า 300 คลิป มีผู้ติดตามกว่า 12,000++ คน

Excel VBA (Visual Basic for Applications) เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาโดยค่าย Microsoft มีมาพร้อมกับโปรแกรม Microsoft Excel ในทุกเวอร์ชั่น ภาษา VBA เป็นภาษาที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของ Excel สั่งให้ทำงานต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ และยังสามารถสั่งการไปยังโปรแกรม หรือ Application อื่น ๆ ได้ด้วย

แต่แม้ว่า Excel VBA จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับผู้ใช้งาน Excel ได้เป็นอย่างมาก แต่ก็มีเพียงน้อยคนนักที่จะรู้จักและนำมาใช้ การที่เรียนรู้ภาษา VBA นี้จึงเป็นการยกระดับความสามารถของผู้ใช้งาน Excel ขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียว

Excel VBA สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของผู้ใช้งาน Excel ได้อย่างหลากหลาย เช่น
- การรวบรวมข้อมูลจากต่างชีทหรือต่างไฟล์ เข้ามารวมไว้ในชีทเดียวกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ
- การส่งค่าค่าใช้จ่ายจากชีทหลัก กระจายไปยังชีทของแต่ละ Cost Center แบบอัตโนมัติ
- การสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนทั้งบริษัทในคลิกเดียว
- การแยกข้อมูลยอดขายทั้งห้างฯ ออกเป็นไฟล์ Excel ยอดขายย่อย ๆ ของ Supplier แต่ละรายในคลิกเดียว
- การสร้างกราฟอัตโนมัติตามข้อมูลที่มีในไฟล์ Excel
- การค้นหารูปพนักงานจากฐานข้อมูลมาวางในตาราง Excel ตามรหัสพนักงาน เป็นต้น

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการเขียนโค้ดเป็นเรื่องที่ยาก ซับซ้อน เป็นภาษาคอมฯ ที่ยากแก่การเข้าใจ คงมีเพียงเหล่าโปรแกรมเมอร์เท่านั้นที่จะทำได้ แต่ผมอยากบอกความลับให้รู้ว่ามันไม่จริงเลย มีผู้เรียนหลายร้อยคนที่มาเรียนกับผมแล้วประสบความสำเร็จ สามารถเขียน VBA ช่วยให้งานง่ายขึ้น มีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นได้ ในบรรดาคนเหล่านี้มีทั้งคนบัญชี, ครูอาจารย์, วิศวกร, Planning Manager ในโรงงาน, เซลล์, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจธนาคาร ฯลฯ คุณเองก็สามารถเรียนรู้ VBA ได้เช่นกัน

คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน VBA ผมตั้งใจออกแบบคอร์สนี้ สำหรับผู้เริ่มใช้งาน VBA โดยเฉพาะ โดยมีจุดมุ่งหมาย 5 ประการ คือ
1. ผู้เรียนสามารถทำงานกับ VBA ได้อย่างเข้าใจ และมั่นใจ
2. ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของ VBA Code และทำงานกับ VBA Code ได้อย่างเข้าใจ และมั่นใจ
3. ผู้เรียนรู้เทคนิคในการใช้ Intellisense ช่วยในการเขียนโค้ด ช่วยให้การเขียนโค้ดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก
4. ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานเพียงพอที่จะปรับแก้ Code VBA ที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่เปลี่ยนไปได้
5. ผู้เรียนสามารถเขียนโค้ดขึ้นใช้เองได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะรู้วิธีการทำงานกับ Excel VBA เข้าใจส่วนประกอบของหน้าต่าง VBE ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม รู้วิธีในการเขียนโค้ดว่าต้องเขียนที่ไหน รู้ว่า VBA ทำงานอย่างไร และรู้ว่าจะสั่งให้ VBA ให้ทำงานได้อย่างไรบ้าง
2. ผู้เรียนจะสามารถบันทึก Macro เป็น และสามารถปรับแก้โค้ดที่ได้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองได้
3. ผู้เรียนจะเข้าใจโครงสร้างของการเขียน VBA Code เข้าใจหลัก หรือไวยกรณ์ในการเขียน VBA Code
4. ผู้เรียนจะสามารถออกแบบและเขียนโค้ดขึ้นใช้เองได้ตามความต้องการ
5. ผู้เรียนจะมีความสามารถและมีความเข้าใจเพียงพอเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ หรือประยุกต์นำความรู้ที่ได้จาก Internet มาปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ได้

ใครควรเรียนคอร์สนี้
1. ผู้ใช้งาน Excel ที่ต้องการยกระดับความสามารถในการใช้งาน Excel ของตนเองขึ้นอีก Level หนึ่ง ขีดมาตรฐานใหม่ให้กับงานของตัวเอง
2. ผู้ที่ต้องทำงานกับข้อมูลประมาณมาก ๆ หมดเวลาเป็นวัน ๆ กับการ Copy ข้อมูล ไม่ไหวกับการตัด-ต่อ-เตรียม ข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
3. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษา Coding ภาษาแรก VBAเป็นภาษาที่คุ้นเคย ใกล้เคียงกับ Excel ที่ใช้อยู่ทำให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปช่วยในงานที่ทำอยู่ได้ และยังเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอื่น ๆ ได้ด้วย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
การเรียนและการใช้งาน VBA ไม่ได้จำกับเฉพาะสำหรับผู้ที่เก่งพิเศษหรือต้องจบสายคอมพิวเตอร์มาเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถเรียนและใช้งาน VBA ได้ เพียงมีคุณสมบัติ 2 ข้อ คือ
1. คุ้นเคยกับการใช้งาน Excel มาระดับหนึ่ง ไม่ต้องถึงรับดับ Advanced ก็เรียนได้
2. ควรใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง สามารถพิมพ์อังกฤษได้ (เพราะ Code ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) สามารถเข้าใจศัพท์ ชื่อเมนู หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Excel ได้ เพราะคำสั่งต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่พบได้ในการใช้งาน Excel ปกติ
3. ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานการเขียนโค้ด หรือไม่เคยใช้งาน VBA มาก่อนเลยก็เรียนได้ เพราะคอร์สนี้สอนตั้งแต่เริ่มต้น เป็นลำดับขั้นขึ้นไปจนคุณเขียนโค้ดเองได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 13 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

7 คอร์ส

 • ประสบการณ์ใช้ Excel ทำงานกว่า 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Supply Management, Budgeting and Controller, Function : Replenishment, Inventory Management, Sales & Product Analysis, Retail System and Process Development
 • ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
 • ที่ปรึกษาในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage "Learn Excel With Pichart เรียนExcelกับอาจารย์ชาติ" ผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
 • เจ้าของช่อง youtube: https://www.youtube.com/@Excelchannel ที่มีคลิปให้ความรู้ฟรีกว่า 300 คลิป มีผู้ติดตามกว่า 12,000++ คน
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Mind Edge
Default
by ศีลวัฒน์ วิศวะโยธานันท์
Default
by นันทพร กรทอง
Open uri20210419 26 k3e73j?1618808752
by Kajornkiat Wichaisorn

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที