Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 34 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 5 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนในรูปแบบการฝึกเขียนโค้ดจาก Workshop ทั้งหมด 14 โปรเจกต์

ทุก Workshop มีไฟล์ให้ฝึกคิด และฝึกเขียนไปพร้อม ๆ กับการดู VDO

ทุก Workshop มีไฟล์เฉลย พร้อม Source Code เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแม้หลังเรียนจบได้ ที่ m.me/excelbypichart หรือโทร. 0990842562

สอนโดยผู้ที่ใช้ VBA กับการทำงานจริง ประสบการณ์และเทคนิคจากการทำงานจริง

3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 34 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 5 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนในรูปแบบการฝึกเขียนโค้ดจาก Workshop ทั้งหมด 14 โปรเจกต์

ทุก Workshop มีไฟล์ให้ฝึกคิด และฝึกเขียนไปพร้อม ๆ กับการดู VDO

ทุก Workshop มีไฟล์เฉลย พร้อม Source Code เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแม้หลังเรียนจบได้ ที่ m.me/excelbypichart หรือโทร. 0990842562

สอนโดยผู้ที่ใช้ VBA กับการทำงานจริง ประสบการณ์และเทคนิคจากการทำงานจริง

ผู้สอน

พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • ประสบการณ์ใช้ Excel ทำงานกว่า 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Supply Management, Budgeting and Controller, Function : Replenishment, Inventory Management, Sales & Product Analysis, Retail System and Process Development
 • ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
 • ที่ปรึกษาในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage "Learn Excel With Pichart เรียนExcelกับอาจารย์ชาติ" ผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
 • เจ้าของช่อง youtube: https://www.youtube.com/@Excelchannel ที่มีคลิปให้ความรู้ฟรีกว่า 300 คลิป มีผู้ติดตามกว่า 12,000++ คน

อุปสรรคอย่างหนึ่งในการใช้งาน VBA ของผู้เรียน Excel VBA คือ การไม่สามารถออกแบบ Sub Procedure เพื่อทำงานเองได้ แม้ว่าขณะที่เรียนคอร์ส เปลี่ยนงานถึกเป็นงานเทพด้วย Excel VBA#1 จะมีความเข้าใจ VBA เป็นอย่างดี แต่ครั้นจะเริ่มออกแบบ Code ใช้งานเองกลับเริ่มงานไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี

ผมได้วิเคราะห์ปัญหาและพบว่าผู้เรียนยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับ VBA น้อย ขาดมุมมองในการตีโจทย์ สับสนกับการเริ่มต้น ไม่มั่นใจว่าจะเริ่มด้วยอะไร จึงไม่กล้าลงมือเขียนโค้ดเองสักที เพราะกลัวว่าโค้ดจะไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการขาดประสบการณ์ในการใช้งาน VBA นั่นเอง

คอร์สนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาเป็นลักษณะของ "Workshop" มีทั้งหมด 13 Workshops โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ลองเขียนโค้ดกับโจทย์หลาย ๆ รูปแบบ การฝึกใช้งานที่หลากหลาย จะช่วยเสริมประสบการณ์ในการใช้งาน VBA ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบลักษณะการออกแบบโค้ด และการปรับเปลี่ยนโค้ดให้เข้ากับลักษณะของข้อมูล รวมไปถึงได้รับประสบการณ์ในการใช้งาน VBA ช่วยให้เกิดความคุ้นเคยและมีความมั่นใจ จนสามารถใช้ VBA ได้อย่างสนุกและมั่นใจ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้ทบทวนการใช้ VBA เบื้องต้น อย่างเร็ว ๆ อีกรอบ
- ได้เรียนรู้การออกแบบ และเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ Spreadsheet Form ให้ User ใช้งาน
- ได้ฝึกฝนการใช้ Loop ในลักษณะต่าง ๆ
- ได้สัมผัสการประยุกต์ใช้ VBA ที่หลากหลาย ช่วยเปิดความคิดแบบ “เป็นไปได้” ในการใช้งาน VBA ในรูปแบบต่าง ๆ
- ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ VBA มากขึ้น สนุกกับการใช้ VBA และได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน VBA

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่มีความรู้ และเคยใช้ VBA เบื้องต้นมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถออกแบบ หรือเขียนรหัส VBA ขึ้นมาได้เองเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
- ผู้ที่ได้เรียนคอร์ส เปลี่ยนงานถึกเป็นงานเทพด้วย Excel VBA#1 มาแล้ว และอยากฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย เพิ่มทักษะในการใช้งาน VBA มากขึ้น 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนต้องเรียนคอร์ส เปลี่ยนงานถึกเป็นงานเทพด้วย Excel VBA#1 มาก่อน หรืออย่างน้อยต้องมีความรู้ในการใช้งาน VBA เบื้องต้นเหล่านี้
- การใช้ Cell Reference / Worksheet Reference / Workbook Reference
- การใช้ Variable
- การใช้ IF Statement
- การใช้ Loop (For each / For i)

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • ประสบการณ์ใช้ Excel ทำงานกว่า 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Supply Management, Budgeting and Controller, Function : Replenishment, Inventory Management, Sales & Product Analysis, Retail System and Process Development
 • ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
 • ที่ปรึกษาในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage "Learn Excel With Pichart เรียนExcelกับอาจารย์ชาติ" ผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
 • เจ้าของช่อง youtube: https://www.youtube.com/@Excelchannel ที่มีคลิปให้ความรู้ฟรีกว่า 300 คลิป มีผู้ติดตามกว่า 12,000++ คน
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by HRD BEM

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที