Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 38 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจภาพรวมของงาน Supply Chain และ Inventory Management และเรียนรู้วิธีในการใช้ Excel ช่วยในงานวิเคราะห์สินค้าคงคลัง

พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้เพื่อการเติบโตในสายงาน Supply Chain และ Inventory Management

3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 38 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจภาพรวมของงาน Supply Chain และ Inventory Management และเรียนรู้วิธีในการใช้ Excel ช่วยในงานวิเคราะห์สินค้าคงคลัง

พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้เพื่อการเติบโตในสายงาน Supply Chain และ Inventory Management

ผู้สอน

พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • ประสบการณ์ใช้ Excel ทำงานกว่า 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Supply Management, Budgeting and Controller, Function : Replenishment, Inventory Management, Sales & Product Analysis, Retail System and Process Development
 • ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
 • ที่ปรึกษาในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage "Learn Excel With Pichart เรียนExcelกับอาจารย์ชาติ" ผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
 • เจ้าของช่อง youtube: https://www.youtube.com/@Excelchannel ที่มีคลิปให้ความรู้ฟรีกว่า 300 คลิป มีผู้ติดตามกว่า 12,000++ คน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ทุกวันนี้ Supply Chain & Logistics เป็นสายงานที่เติบโตและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว งาน Supply Chain & Logistics เป็นงานที่มีอนาคตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในด้านของการ
- ผลักดันการเติบโตของธุรกิจซื้อขายออนไลน์
- Online & Delivery จะเป็นกระแสอีกหลายปี
- งาน Planning & Inventory management จะมีความสำคัญมากขึ้นอย่างยิ่งยวด

มีคนจำนวนมากอยู่ในสายงานนี้ แต่เพราะไม่เข้าใจภาพรวมของทั้ง Supply Chain จึงทำให้ไม่สามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานนี้เท่าที่ควร คอร์สนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนสาย Inventory Management ที่อยากก้าวหน้า เติบโตในสายงาน Supply Chain โดยเฉพาะ

ถ้าวันนี้...
- อยากยกระดับชีวิตการงานให้ดีขึ้น (Career Path)
- อยากเอาชีวิตออกจากความเสี่ยงของการถูกแย่งงานโดย Robot ในงานคลังสินค้า
- อยากก้าวสู่ตำแหน่ง Inventory Manager ต้องรู้อะไรบ้าง
- อยากรู้ว่า Inventory Manager ต้องทำอะไรบ้าง
- อยากรู้สิ่งที่ Inventory Manager ต้องรู้มีอะไรบ้าง

แต่วันนี้...
- ยังต้องจัดสต๊อกในคลังที่ไร้จุดหมายไปวัน ๆ
- สุดเบื่อกับงานเดินหยิบสินค้าลงกล่องทั้งวันวนไปวนมา
- เบื่องานนับสินค้า รับสินค้าเข้าคลัง
- เบื่องานเก็บรวบรวมสินค้าหมดอายุ หรือเสียหายลงกล่องส่งคืนร้านค้า ฯลฯ

คอร์สนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนสาย Supply Chain และ Inventory Management ที่อยากก้าวหน้า เติบโตในสายงาน Supply Chain โดยเฉพาะ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบต่าง ๆ ของงาน Supply Chain
2. เห็นภาพรวม (Top View) ของงาน Inventory Management
3. เข้าใจความสำคัญของงานแต่ละส่วน ในงาน Inventory Management
4. เข้าใจนิยาม และหลักการต่าง ๆ ในงาน Inventory Management
    4.1. ประเภทของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
    4.2. บทบาทและหน้าที่ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
    4.3. การคำนวณในงาน Inventory Management
5. หลักการและเทคนิคในการกำหนด KPI เพื่อประเมินผลด้านของ Inventory Management
6. เกณฑ์ชี้วัดในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 16 รายการ (16 Inventory Indicators)
7. เรียนรู้วิธีในการใช้ Excel ช่วยในงานวิเคราะห์สินค้าคงคลัง (Inventory Analysis) เทคนิควิเคราะห์ inventory ด้วย pivot table

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงาน หรือบุคลากรในสายงาน Supply Chain ไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการ หรือระดับจัดการ
- พนักงานในส่วนงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง / การบริหารจัดการคลังสินค้า / Transportation ฯลฯ
- ผู้ที่สนใจอยากรู้จักภาพรวมของงานสาย Supply Chain

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- สามารถใช้โปรแกรม Excel พื้นฐานได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • ประสบการณ์ใช้ Excel ทำงานกว่า 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Supply Management, Budgeting and Controller, Function : Replenishment, Inventory Management, Sales & Product Analysis, Retail System and Process Development
 • ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
 • ที่ปรึกษาในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage "Learn Excel With Pichart เรียนExcelกับอาจารย์ชาติ" ผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
 • เจ้าของช่อง youtube: https://www.youtube.com/@Excelchannel ที่มีคลิปให้ความรู้ฟรีกว่า 300 คลิป มีผู้ติดตามกว่า 12,000++ คน
คะแนนเฉลี่ย
4.2
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
1
3 ดาว
2
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ขวัญจิตร บุญมา
Default
by ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง
Avatar
by Narawit Chaichompoo
Avatar
by ผ่องอำไพ ฤทธิ์จำนงค์
Default
by ณภัทร สามัคยานุสรณ์
Default
by Natcha Kumboonlert
Avatar
by Natthayaphorn Phuriwatmongkhol
Open uri20181004 19532 14edwl3?1538667444
by Pisit Kmolwattananisa
Default
by vasupol jaikiang
Default
by Willy Tanapat

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที