Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 40 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มีไฟล์ให้ฝึกเขียนไปพร้อม ๆ กับการดู VDO การเรียนได้

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแม้หลังเรียนจบได้ ที่ m.me/excelbypichart หรือโทร. 0990842562

สอนโดยผู้ที่ใช้ VBA กับการทำงานจริง ประสบการณ์ และ เทคนิคจากการทำงานจริง

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 40 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มีไฟล์ให้ฝึกเขียนไปพร้อม ๆ กับการดู VDO การเรียนได้

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแม้หลังเรียนจบได้ ที่ m.me/excelbypichart หรือโทร. 0990842562

สอนโดยผู้ที่ใช้ VBA กับการทำงานจริง ประสบการณ์ และ เทคนิคจากการทำงานจริง

ผู้สอน

พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

42 รีวิว

7 คอร์ส

 • ประสบการณ์ใช้ Excel ทำงานกว่า 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Supply Management, Budgeting and Controller, Function : Replenishment, Inventory Management, Sales & Product Analysis, Retail System and Process Development
 • ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
 • ที่ปรึกษาในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage "Learn Excel With Pichart เรียนExcelกับอาจารย์ชาติ" ผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
 • เจ้าของช่อง youtube: https://www.youtube.com/@Excelchannel ที่มีคลิปให้ความรู้ฟรีกว่า 300 คลิป มีผู้ติดตามกว่า 12,000++ คน

เรียนรู้การใช้งาน Excel VBA ที่ซับซ้อนมากขึ้น การใช้ VBA Coding ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถสามารถทำงานในเชิง Programming ได้มากขึ้น

ผมออกแบบการเรียนการสอนคอร์ส Excel VBA ออกเป็น 2 ระดับ
- ระดับแรก “เปลี่ยนงานถึกเป็นงานเทพด้วย Excel VBA”
- ระดับที่สอง “Advanced Excel VBA”

ในการเริ่มเรียนและฝึกใช้งาน VBA ในระยะแรกจะมีสิ่งที่ต้องรู้และความเข้าใจพื้นฐานมากพอสมควร และจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียน ให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อสามารถเรียนรู้การใช้งานที่ซับซ้อนขึ้นไปในระดับที่ 2 ได้

คอร์สออนไลน์ Advanced Excel VBA: เปลี่ยนงานถึกเป็นงานเทพฯ VBA#3 นี้เป็นระดับที่ 2 ที่เพิ่มเติมเนื้อหาการใช้งาน Excel VBA ให้กว้างไกลออกไปยิ่งขึ้น เรียนรู้การใช้ VBA Coding ที่หลากหลายขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสามารถทำงานในเชิง Programming ได้มากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เขียนโค้ดสร้าง Function ขึ้นใช้เอง
- เขียนโค้ดให้ทำงานเอง โดยที่เราไม่ต้องเป็นผู้กระตุ้นให้ VBA Code ทำงานอัตโนมัติที่เรียกว่า “การใช้ Event Procedure”
- การใช้ “User Form”, การรับค่าและส่งค่าด้วย User Form, การ Validate User Form
- Error Handling เรียนรู้การตรวจสอบ Error เพื่อให้ VBA รู้จักและตัดสินใจเก็บค่า Error ที่ได้ ไปเป็นเงื่อนไข เลือก หรือกำหนดการทำงานอื่น ๆ ต่อไปได้
- เขียนโค้ดให้ค้นหาข้อความอัตโนมัติ ด้วย Find Method
- เขียนโค้ดให้เปิดปิดไฟล์อัตโนมัติ โดยให้ User สามารถเลือก ไฟล์ หรือ Folder ได้เองด้วย Method ที่ชื่อว่า “File Dialog”
- การใช้ VBA ทำงานกับ ระบบ File บน Windows ที่เรียกว่า File System Objects (FSO)
- การทำงาน Excel VBA สั่งงานข้าม Application ไปยัง application อื่น (Microsoft Word, PowerPoint)

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้ และใช้งาน VBA ในระดับ Programming
- ผู้ที่ต้องการสร้าง และใช้ User Form ในงานที่ทำอยู่

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจเนื้อหาพื้นฐานการใช้งาน VBA ที่จำเป็น ซึ่งประกอบด้วยเรื่องเหล่านี้
    1. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าต่าง VBE (ที่ที่เราใช้เขียนโค้ด VBA)
    2. Concept เบื้องต้นต่าง ๆ ในการใช้งาน Excel VBA เช่น เข้าใจความหมายของ Objects, Method, Properties, การ Reference ไปยัง objects ต่าง ๆ, การใช้ methodต่าง ๆ เกี่ยวกับ Workbook / Worksheet และ Range
    3. การใช้ “ตัวแปร” ในการเขียนโค้ดได้
    4. การใช้ If statement ช่วยในการเลือก และตัดสินใจได้
    5. การทำงานแบบ วนซ้ำ ที่เรียกว่า Loop

- หากยังไม่เคยเรียนหรือไม่มีความเข้าใจที่ดีพอ ผมแนะนำให้เรียนคอร์ส "เปลี่ยนงานถึกเป็นงานเทพด้วย Excel VBA#1" ก่อน นะครับ จึงลงเรียนคอร์ส Advanced Excel VBA นี้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

42 รีวิว

7 คอร์ส

 • ประสบการณ์ใช้ Excel ทำงานกว่า 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Supply Management, Budgeting and Controller, Function : Replenishment, Inventory Management, Sales & Product Analysis, Retail System and Process Development
 • ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
 • ที่ปรึกษาในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
 • เจ้าของ Facebook Fanpage "Learn Excel With Pichart เรียนExcelกับอาจารย์ชาติ" ผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
 • เจ้าของช่อง youtube: https://www.youtube.com/@Excelchannel ที่มีคลิปให้ความรู้ฟรีกว่า 300 คลิป มีผู้ติดตามกว่า 12,000++ คน
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที