Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 60 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 ชั่วโมง 17 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ฟรีหนังสือ Cost Control Using Microsoft Project จำนวน 618 หน้า เพื่อใช้ประกอบการเรียน

มีโครงการกรณีศึกษา(Case Study) ขนาดใหญ่สำหรับฝึกปฏิบัติ

มี Workshop ให้ผู้เรียน

มีไฟล์ประกอบกอบการทำ Workshop

สอนโดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ และวิทยากรมากประสบการณ์

2,490 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 60 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 ชั่วโมง 17 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ฟรีหนังสือ Cost Control Using Microsoft Project จำนวน 618 หน้า เพื่อใช้ประกอบการเรียน

มีโครงการกรณีศึกษา(Case Study) ขนาดใหญ่สำหรับฝึกปฏิบัติ

มี Workshop ให้ผู้เรียน

มีไฟล์ประกอบกอบการทำ Workshop

สอนโดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ และวิทยากรมากประสบการณ์

ผู้สอน

ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

9 คอร์ส

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project PRIMAVERA P6 และ Navisworks เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks
 • M.Eng (Infrastructure Engineering) Asian Institute of Technology (Thailand)
 • อส.บ (เทคโนโลยีโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวส. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวช. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สมัครคอร์สนี้ ฟรี! หนังสือ Cost Control Using Microsoft Project จำนวน 618 หน้า ส่งให้ถึงบ้าน (วิธีรับหนังสือจะอยู่ในอีเมลอัตโนมัติที่ SkillLane ส่งให้หลังจากสมัครเรียนคอร์สนี้แล้ว)

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้การใช้ Microsoft Project เพื่อวางแผน วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร ผู้รับเหมา และต้นทุนแยกประเภท

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เป็นการใช้ Microsoft Project เพื่อวางแผน วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร ผู้รับเหมา และต้นทุนแยกประเภท พร้อมทำการแสดงปัญหาแรงงานเกินขีดจำกัดและการแก้ปัญหาแรงงานเพื่อแผนงานดำเนินการได้ แสดงแผนวัสดุในโครงการเพื่อใช้เป็นแผนจัดซื้อ เมื่อโครงการดำเนินการจะทำระบุจำนวนและค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละทรัพยากร และนำมา รายงาน วิเคราะห์ปัญหา การใช้วัสดุ แรงงาน เครื่องจักรที่เกินต้นทุนที่กำหนดไว้ ดูความเสี่ยงโครงการด้วยดัชนีชี้วัดด้านต้นทุนและพยากรณ์ต้นทุนเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อแก้ปัญหาและหาทางลดต้นทุนโครงการให้เป็นไปตามแผน 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถวางแผนทรัพยากรและต้นทุนแยกประเภทในโครงการด้วย Microsoft Project พร้อมติดตาม รายงาน วิเคราะห์ปัญหาทรัพยากรและต้นทุนโครงการได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ประกอบการ วิศวกร และผู้ที่ต้องการ Upskill&Reskill รู้และทักษะการวางแผนทรัพยากรและควบคุมต้นทุนโครงการ เพื่อก้าวสู่ผู้บริหารโครงการขั้นสูง 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนอาจต้องมีความรู้พื้นฐานในการวางแผนงานด้วย Microsoft Project มาบ้าง

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

9 คอร์ส

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project PRIMAVERA P6 และ Navisworks เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks
 • M.Eng (Infrastructure Engineering) Asian Institute of Technology (Thailand)
 • อส.บ (เทคโนโลยีโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวส. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวช. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
13
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นาย สิรวิชญ์ สมบูรณ์เทอดธนา
Avatar
by Ppranote Kiedphol
A3731151 e389 4416 8ba5 2c68225b98d8
by สิทธิชัย ทันใจ
Avatar
by Yingyot Songsiri
Default
by วิษณุ ชูกลิ่น
Avatar
by Chanatuch Sornsiri
Default
by เฉลิมวุฒิ แต่งศรี
Avatar
by chalermchai pussakul
54960905 0845 47df 9a7b b6fb56897e63
by รัฏฐา สอนโพธิ
Default
by ศิรพัชร์ โกศลบุณยพัฒน์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที