Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 35 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 17 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้ PRIMAVERA P6 โปรแกรมระดับโลกที่โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้ในการวางแผนบริหารโครงการ กับมืออาชีพในด้านการสอน

ฟรีหนังสือ PRIMAVERA P6 for Project Management 518 หน้า จำนวนท่านละ 1 เล่ม เพื่อใช้ประกอบการเรียน

สอนโดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ และวิทยากรมากประสบการณ์

2,490 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 35 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 17 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้ PRIMAVERA P6 โปรแกรมระดับโลกที่โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้ในการวางแผนบริหารโครงการ กับมืออาชีพในด้านการสอน

ฟรีหนังสือ PRIMAVERA P6 for Project Management 518 หน้า จำนวนท่านละ 1 เล่ม เพื่อใช้ประกอบการเรียน

สอนโดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ และวิทยากรมากประสบการณ์

ผู้สอน

ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

134 รีวิว

8 คอร์ส

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project PRIMAVERA P6 และ Navisworks เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks
 • M.Eng (Infrastructure Engineering) Asian Institute of Technology (Thailand)
 • อส.บ (เทคโนโลยีโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวส. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวช. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สมัครคอร์สนี้ ฟรี! หนังสือ PRIMAVERA P6 for Project Management จำนวน 518 หน้า ส่งให้ถึงบ้าน (วิธีรับหนังสือจะอยู่ในอีเมลอัตโนมัติที่ SkillLane ส่งให้หลังจากสมัครเรียนคอร์สนี้แล้ว)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
PRIMAVER P6 เป็นโปรแกรมระดับโลกที่โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้ในการวางแผนบริหารโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ อาคารขนาดใหญ่ และโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นปิโตรเคมี โรงงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆ ยังคงขาดแคลนบุคลากรด้านการวางแผนโดยใช้ PRIMAVER P6 คอร์สออนไลน์นี้จะสอนโดยการปฏิบัติตามหนังสือ ตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างกิจการ สร้างโครงการ กำหนดรายละเอียดต่างๆในโครงการเพื่อเป็นแผนงาน การติดตามโครงการ การวิเคราะห์สถานะโครงการด้วยทฤษฎี Critical Path Method (CPM) และ Earned Value Analysis (EVA) รวมถึง S-Curve ซึ่งเป็นทฤษฎีวิธีที่ได้รับการยอมรับในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังได้มีการยกการวางแผนโครงการรถไฟทางคู่ที่มีมูลค่าโครงการเกือบหมื่นล้านบาทเป็นกรณีศึกษาในการวางแผนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้รับหนังสือ PRIMAVERA P6 for Project Management 518 หน้า จำนวนท่านละ 1 เล่ม เพื่อใช้ประกอบการเรียนตามขั้นตอนการวางแผนด้วย PRIMAVERA P6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น พร้อมคำอธิบายทฤษฎีประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการวางแผนโครงการและสามารถปฏิบัติได้จริง ทำให้ผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น สามารถวางแผนและบริหารโครงการขนาดใหญ่ และสามารถก้าวสู่ตำแหน่งนักบริหารโครงการได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
วิศวกรหรือผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพสู่ตำแหน่งนักบริหารโครงการขนาดใหญ่ วิศวกรบริษัทที่ปรึกษา หรือผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ในการทำงานโครงการมาบ้าง

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

134 รีวิว

8 คอร์ส

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project PRIMAVERA P6 และ Navisworks เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks
 • M.Eng (Infrastructure Engineering) Asian Institute of Technology (Thailand)
 • อส.บ (เทคโนโลยีโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวส. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปวช. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
12
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20190206 6185 cpkmgq?1549430324
by Jojoshung Nakub
%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad
by ศศิธร แจ่มทิม
Default
by Intuon Rueng-uttamanan
Default
by shookiat Phalakorn
Avatar
by chalermchai pussakul
Default
by กมลวรรณ ชัยพรหม
Avatar
by Prem Phueanfoong
Default
by Thailand Ch.Kittiphot
Photo
by athiwat mnrr
Default
by PRACHTAMATE TUSSANAPIPAT

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที