Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 35 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 17 นาที

เอกสารประกอบ

เรียนรู้ PRIMAVERA P6 โปรแกรมระดับโลกที่โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้ในการวางแผนบริหารโครงการ กับมืออาชีพในด้านการสอน

ฟรีหนังสือ PRIMAVERA P6 for Project Management 518 หน้า จำนวนท่านละ 1 เล่ม เพื่อใช้ประกอบการเรียน

สอนโดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ และวิทยากรมากประสบการณ์

3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 35 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 17 นาที

เอกสารประกอบ

เรียนรู้ PRIMAVERA P6 โปรแกรมระดับโลกที่โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้ในการวางแผนบริหารโครงการ กับมืออาชีพในด้านการสอน

ฟรีหนังสือ PRIMAVERA P6 for Project Management 518 หน้า จำนวนท่านละ 1 เล่ม เพื่อใช้ประกอบการเรียน

สอนโดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ และวิทยากรมากประสบการณ์

ผู้สอน

ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

4 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
  • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project PRIMAVERA P6 และ Navisworks เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks

สมัครคอร์สนี้ ฟรี! หนังสือ PRIMAVERA P6 for Project Management จำนวน 518 หน้า ส่งให้ถึงบ้าน (วิธีรับหนังสือจะอยู่ในอีเมลอัตโนมัติที่ SkillLane ส่งให้หลังจากสมัครเรียนคอร์สนี้แล้ว)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
PRIMAVER P6 เป็นโปรแกรมระดับโลกที่โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้ในการวางแผนบริหารโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ อาคารขนาดใหญ่ และโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นปิโตรเคมี โรงงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆ ยังคงขาดแคลนบุคลากรด้านการวางแผนโดยใช้ PRIMAVER P6 คอร์สออนไลน์นี้จะสอนโดยการปฏิบัติตามหนังสือ ตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างกิจการ สร้างโครงการ กำหนดรายละเอียดต่างๆในโครงการเพื่อเป็นแผนงาน การติดตามโครงการ การวิเคราะห์สถานะโครงการด้วยทฤษฎี Critical Path Method (CPM) และ Earned Value Analysis (EVA) รวมถึง S-Curve ซึ่งเป็นทฤษฎีวิธีที่ได้รับการยอมรับในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังได้มีการยกการวางแผนโครงการรถไฟทางคู่ที่มีมูลค่าโครงการเกือบหมื่นล้านบาทเป็นกรณีศึกษาในการวางแผนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้รับหนังสือ PRIMAVERA P6 for Project Management 518 หน้า จำนวนท่านละ 1 เล่ม เพื่อใช้ประกอบการเรียนตามขั้นตอนการวางแผนด้วย PRIMAVERA P6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น พร้อมคำอธิบายทฤษฎีประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการวางแผนโครงการและสามารถปฏิบัติได้จริง ทำให้ผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น สามารถวางแผนและบริหารโครงการขนาดใหญ่ และสามารถก้าวสู่ตำแหน่งนักบริหารโครงการได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
วิศวกรหรือผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพสู่ตำแหน่งนักบริหารโครงการขนาดใหญ่ วิศวกรบริษัทที่ปรึกษา หรือผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ในการทำงานโครงการมาบ้าง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

4 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
  • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project PRIMAVERA P6 และ Navisworks เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project Primavera และ Navisworks
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ประทีป อุ่นรัมย์
Default
by Apimat Jaturonrut
Unnamed
by Watcharaphan .T