Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 23 นาที

สร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกายและพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

แนะนำการฝึกแต่ละท่า เสมือนอยู่กับอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้คิดค้น

สอนโดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ

1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 23 นาที

สร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกายและพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

แนะนำการฝึกแต่ละท่า เสมือนอยู่กับอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้คิดค้น

สอนโดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ

ผู้สอน

สมศักดิ์ อินทร์เผือก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้น เริ่มฝึกพัฒนาลมหายใจตั้งแต่ปี 2540 
  • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบัน
  • ฝึกด้วยตนเอง(คนเดียว) ยามเช้าตรู่เพื่อรับธรรมชาติธาตุ 5 ตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆ
  • ฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ให้ความรู้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต่้องสม่ำเสมอ
  • คิดค้นมีผลงานเป็นของตนเอง ได้แก่ การพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก/ชุดวัยเรียนรู้/ชุดสุขภาพดีก้าวหน้า รวมทั้งพัฒนาฝึกสอนด้วยระบบ TPRV.

โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม สำหรับท่านที่ซื้อคอร์ส การฝึกพัฒนาลมหายใจ สุขภาพดี ก้าวหน้า(ขั้นสูง) จะได้รับสิทธิ์เรียนกับอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้คิดค้น จำนวน 1 ครั้ง โดยเรียนที่มิราเคิลไทชิ ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร (มีตารางนัดหมาย) หรือเรียนผ่านระบบ Zoom (มีตารางนัดหมาย) โดยติดต่อไปที่ 084-1067255 หรือ Line ID: 0841067255

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนไทชิด้วยการพัฒนาลมหายใจ การเคลื่อนไหว ซึ่งทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างธรรมชาติโดยแท้จริง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การฝึกพัฒนาลมหายใจ สุขภาพดี ก้าวหน้า (ขั้นสูง) เป็นคอร์สออนไลน์ที่ต่อเนื่องมาจากคอร์ส "พัฒนาลมหายใจ วันละ 18 นาที สุขภาพดี สะสม (ขั้นต้น)" และ "การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเรียนรู้ สุขภาพดี (ขั้นกลาง)" โดยจะแนะนำการพัฒนาลมหายใจ การเคลื่อนไหว และจิตใจ ซึ่งทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างธรรมชาติโดยแท้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ทำให้หายใจเข้าได้ลึก หายใจออกได้ยาว เป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกาย ปอดสะอาดและขยายเพิ่มขึ้น
- พัฒนาสติ จิตสงบ สร้างภูมิต้านทานต่อสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองมากขึ้น
- พัฒนากล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อ การเคลื่อนไหวและการทรงตัวดี ป้องกันการบาดเจ็บตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- พัฒนาการจิตสำนึกสู่จิตใต้สำนึก ซึ่งมีพลังมหาศาล ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างธรรมชาติโดยแท้จริง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่สนใจการฝึกฝนไทชิ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรเรียนจบคอร์ส "พัฒนาลมหายใจ วันละ 18 นาที สุขภาพดี สะสม (ขั้นต้น)" และ "การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเรียนรู้ สุขภาพดี (ขั้นกลาง)" มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สมศักดิ์ อินทร์เผือก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้น เริ่มฝึกพัฒนาลมหายใจตั้งแต่ปี 2540 
  • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบัน
  • ฝึกด้วยตนเอง(คนเดียว) ยามเช้าตรู่เพื่อรับธรรมชาติธาตุ 5 ตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆ
  • ฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ให้ความรู้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต่้องสม่ำเสมอ
  • คิดค้นมีผลงานเป็นของตนเอง ได้แก่ การพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก/ชุดวัยเรียนรู้/ชุดสุขภาพดีก้าวหน้า รวมทั้งพัฒนาฝึกสอนด้วยระบบ TPRV.
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที