Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 32 นาที

ใช้ Excel ทำให้งานเสร็จเร็วกว่าเดิมมาก ลดเวลาการทำงาน

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 32 นาที

ใช้ Excel ทำให้งานเสร็จเร็วกว่าเดิมมาก ลดเวลาการทำงาน

ผู้สอน

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

669 รีวิว

13 คอร์ส

 • ปริญญาโท  Management of  Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด MS-Office, Excel, PowerPoint, PowerPoint Design, Data Visulization, Tableau, Power BI
 • ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาให้กับ โครงการวิทยาลัยในโรงงาน หลักสูตรด้านไอที 3 หลักสูตร มากกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ตรงในการสอนหน้างานและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน Microsoft Office ให้กับ User ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 17 ปี
 • ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่างๆของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับคอร์สเรียน
Excel Speed Work คุณจะมัวเสียเวลาทำข้อมูลเป็นชั่วโมงทำไม?? ในเมื่อใช้เอ็กเซลล์สูตร&ฟังก์ชั่น ( Excel  Formulas & Functions ) เสร็จได้ภายใน ไม่กี่นาที !!!!!

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
สามารถประยุกต์ใช้ Excel ทำให้งานเสร็จเร็วกว่าเดิมมาก ลดเวลาการทำงาน 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกคนที่ใช้ Excel 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศรัทธา สุวรรณชาตรี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

669 รีวิว

13 คอร์ส

 • ปริญญาโท  Management of  Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด MS-Office, Excel, PowerPoint, PowerPoint Design, Data Visulization, Tableau, Power BI
 • ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาให้กับ โครงการวิทยาลัยในโรงงาน หลักสูตรด้านไอที 3 หลักสูตร มากกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ตรงในการสอนหน้างานและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน Microsoft Office ให้กับ User ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 17 ปี
 • ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่างๆของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับคอร์สเรียน
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
154
4 ดาว
43
3 ดาว
14
2 ดาว
2
1 ดาว
2
รีวิวบทเรียน
Default
by Puchong Chamcha-em
เนื้อหาเข้าใจง่ายและสามารถนำมาใช้กับงานที่ทำอยู่ ช่วยให้สำ Excel ได้ไวขึ้น
Default
by tanin charoennan
ขอบคุณสำหรับการสอนครับ
Default
by สกลสุภา สุภาพันธุ์
Good to learn
Default
by ดวงมณี เย็นสูงเนิน
Default
by มงคลชัย มหานิล
เป็นคอร์สเรียนที่มีประโยชน์มากๆ สารถใช้งานได้จริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี
Default
by ธรรมรัตน์ กินตาสัน
Default
by Supanut Ekkananuwong
Unnamed
by Pahnta Chinklang
Unnamed
by Kera Disayawantana
Default
by กมลทิพย์ ธารทิพย์วงศ์
?1594971969
by Sasiwan Leksakunwong
Default
by Intuporn Settho
มีประโยชน์ดี
Default
by จีรวัตร ฉายอรุณ
Default
by ธนากร มั่นสติ
เข้าใจง่ายดีครับ
Default
by manoch imsoongnoen
Default
by สมยศ ริดไผ่
ได้ความรู้มากขึ้น
Open uri20200713 24716 1fx21os?1594658934
by Verachai Harid
Default
by วีระยุทธ แข็งไชย
ดีมากๆเลยครับ
Unnamed
by นนทกานต์ สุขเกษม
เข้าใจง่าย กระชับดีค่ะ
Default
by ปวีณา ลาวัง
?1594263548
by VISIT SANGPUKDEE
Default
by บัญชา โสดามุข
เข้าใจง่ายดี
Unnamed
by Pam Bj
Open uri20200708 27 1k0mzta?1594175457
by ตอนเรียนผมไม่รู้ เเต่ผมรู้ตอนไม่เรี
Unnamed
by Nilawan Jomram
Default
by Kwanjira Ucharoen
Default
by พิจิตรา จอมปิ่นทอง
Open uri20200622 27 id99bv?1592796452
by ภูผา องค์ชายน้อย
Unnamed
by Jiraya SUUTAI
เนื้อหาน่าจะเรียงกันค่ะ
Unnamed
by kanzami chanachana
Open uri20200619 27 o16zu1?1592533518
by Anupong Kan
Default
by ณัฐ วินิจนันทรัตน์
Open uri20200613 27 1bdnyc0?1592028970
by อุดมรัตน์ ใจตรึก
Default
by ปาริชาติ เกียรติไพรยศ
Default
by จีรนันท์ สุขานนท์
Unnamed
by NEXT STATION
Default
by manrat pongsobhon
Unnamed
by meaw kuljira
Open uri20200601 27 1rwmteq?1590985216
by Numsomran Donnapa
Default
by อาวีนันท์ เทียมประเสริฐ
Open uri20200608 122055 1gx4ben?1591575688
by Chani Chani
Default
by นิตยา ใจฝั้น
?1588997797
by ธนพนธ์ ฤกษ์อาวรณ์
Unnamed
by Qly1889 Insupa
get creation too much!!!
Default
by ธนากร แขมเกษม
Default
by วนัสนันต์ จริตวงษ์
Default
by พิศมัย หล้าธรรม
Default
by พิมพ์ชนก แซ่ว่อง
Open uri20200522 26 4hutvy?1590134701
by Julaluk Sangsuri
?1591340141
by สุธิตา วังสตัม
Default
by พรเทพ ต้านหยุด
Unnamed
by Benja Chaowongpanich
ดีค่ะ
Default
by thanyaluck somsaeng
Default
by ฟาริดา ไชยมาก
มีประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้กับงานมากค่ะ
Unnamed
by Kitty Chai
Open uri20200524 28 5vbjvp?1590298056
by Krissadakorn Keankeaw
?1591295321
by Bussarin Sandongmueang
Unnamed
by Karuna Phuhirun
Default
by รวิพร ติยะศิริโชคชัย
Unnamed
by Sutinee Sittiyos
Default
by อารีรัตน์ แสงศรีจันทร์
Default
by ศราพร จี้ยศกาบ
Default
by ชนิดา บุบผามาเต
?1591260055
by Chayanin Supharat
Default
by Wantana Mimma
Open uri20200604 27 13bodfp?1591240444
by June Sonthaya
?1550313067
by name name
?1591243787
by NHP-PCM N Health Pathology ChiangMai
Open uri20200604 23774 1v679sl?1591240332
by แก้มยุ้ย ประดิษฐธรรม
?1591241523
by KK GG
Aibeiaiaaabeck7ewajx n6cqaeic3zjyxjkx3bob3rvkigzztdmnwnindq0mzqxzdc1yjaymtiwzgjjotfhy2zkytmwmdbinmuwmafvqqnhnxoaqz49l951dql7d5awsq?1590458846
by pavinee kornsongkaewngam
Photo
by Chom436 .
?1591236245
by Napat Chantarasiri
Open uri20200601 27 1e0zvuk?1590999995
by ชลธาร ชัยรัตน์
Unnamed
by Warada Puttimai
Unnamed
by Kanittapron Lertnapavong
Open uri20200518 27 1fgys7o?1589769266
by Mallika Ardcumpai
?1591200905
by Chanpen Somton
Default
by กุลนิษฐ์ บิลอับดุลล่าห์
-
Default
by จุฑามาศ สุขพัฒน์ธี
Default
by Ananya Waenket
Default
by Tannapat wilayrat
Default
by ปทุมพร เจียรอำพันกุล
Default
by อังคณา ในสระ
Default
by มลฤดี มีทองแสน
Open uri20200602 26 zwj21p?1591107733
by Prasongdee Thanet
Default
by นางสาวประภัสสร ลุนมาตร
Default
by Sarinya punda
Default
by chatchanok chaisitthichai
Unnamed
by Pattamawan Kaokaen
Default
by นารีรตน์ ศีระจงดี
Default
by เบญจพร สิรินราพรรณ
Default
by ณัฐวรางค์ เพ็ญไพจิตร์
Unnamed
by KASAMA RAKMARK
?1591009394
by Ben Inthakornudom
10
?1591004146
by จิราภรณ์ แซ่ส่อ
?1588921301
by Anchalee Ruengrong
Default
by อุทัยวรรณ นิธิโกสินทร์
ละเอียดดีค่ะ
Default
by ชุติมัณฑนะ สุนันท์แสงทอง
Default
by ปาริฉัตร์ บุญญนันท์
Unnamed
by Yongyutht Sreechalee
เข้าใจง่าย
Default
by สุไรนา ดีเย๊าะ
Default
by Monthiya Boonsermsuk
Default
by Kamonthip Nawawisitkul
Default
by วรรณิภา แก้วปุ้ย
4
Default
by Natthariya Chantawong
มีประโยชน์มกาค่ะ
Unnamed
by Ching Ching ching
Unnamed
by เจนจิรา ศิริพัฒน์
Open uri20200530 27 zr7nmp?1590850878
by Poonsup Jaidee
Default
by Prathoomporn Buachoom
?1590848222
by Sofia Hayeema
Default
by วราภรณ์ ยงทอง
Default
by วัชราภรณ์ อินทรเกษม
Unnamed
by anchalee chuaykhum
?1590599747
by วันอัฟฟาน แวอีซอ
Default
by มลทิพย์ หนูมา
Unnamed
by โสภิดา สิงหศิริ
Default
by สมฤทัย อะทอยรัมย์
Unnamed
by Angkana Bunmak
Unnamed
by Angkana Bunmak
Open uri20200529 26 22llcf?1590729762
by Supachai Chanovanna
Default
by thanongsak nichayakul
9
?1590652479
by yaowana pintawornsawas
20190914
by กรรณิการ์ คงเมือง
Default
by พิมพ์สุจี อุฬารศิลป์
?1555480705
by ลินดา อาจหยุด
Unnamed
by ไปกับ บุ๋ม
Default
by อังศุธร น้อยนิตย์
Default
by Pisan TMT
Default
by นางสาวก้อย คำหงษา
Default
by ภูวสิน ยิวคิม
Default
by ฉัตรชัย ตนดี
Default
by ภูวดล พวงทอง
Default
by Varut Posang
Default
by kd05 tmtsteel
Default
by ปวริศา หอมเย็น
Open uri20200526 25274 vi5tt0?1590482606
by Thantharee Phitchayanankul
?1590543915
by pitchakorn Sukkaew
Unnamed
by Thitima Srangsampan
Default
by Farung Polsavang
ดี
Default
by พรสิริ เทวิน
Default
by ณัฐฐา ตุ้มแสงทอง
Open uri20200526 27 9svv0g?1590466468
by ギャップ アッサダーン
Default
by ภาณุมาศ ราวพิมาย
Default
by จันทร์นภา ทองแย้ม
Unnamed
by Piyanoot Sangpukdee
Default
by ปราธร ชัยวงษ์
?1590389175
by Chanujbhun Srinatchabhong
Default
by สารูฮาน แลฮา
Default
by เบญจวรรณ เฮ้าเมา
Open uri20191217 285600 9hr303?1576563095
by Thip Thanthip
สอนเร็ว เหมาะกับคนที่เป็นอยู่แล้ว
?1590327359
by wantanee jirapanpong
?1590210376
by Tanaporn Wangsungnoen
Open uri20200523 26 1vy7vwa?1590200066
by Hong Jaii
Default
by นนทพร อังศุวิทยา
?1589720377
by Silawan1234 Panya
Default
by สกลสุภา ช่างปั้น
Default
by วิภาพร บุญหล้า
Unnamed
by Pancheewa Phokaew
ดีมากเลยค่ะ
Unnamed
by Nantawan Wannamatagul
Default
by kd04 tmtsteel
Unnamed
by tunlaya khianphongphan
Default
by Narabordee Thepnanta
?1589940648
by Pawaran Khaokaew
?1589937916
by Wijitra Nimnaul
Default
by กิติชา ตั้งสุขสกุล
Default
by Jiraporn TMT
4
?1589867824
by Titisak Kittisaktadakul
มีประโยชน์ในการใช้งานจริงมากครับ
?1589852844
by Surasek Jaroennithipat
สอนเข้าใจดี
Default
by Kewalin Klangthong
Default
by หทัยรัตน์ กริชกมลกุล
Open uri20190714 19941 1duh3zb?1563120270
by Honghub PPackda
Default
by ณัฐฐา วงษ์โมรา
Open uri20200515 27 14djpm7?1589530139
by Milk Varanya
Unnamed
by Ja-Nai CluB
Unnamed
by Prasit Phooseerit
60118170 2522315467802841 7695954771588415488 n
by ราเชศวร์ ศรีหนารถ
ขอบคุณมากสอบดีมากเลย
Open uri20190613 32 y1r18p?1560398153
by Alice Sunny
11110979 10205258191108912 6446696577770149584 n
by Gon Mtts
Unnamed
by Sudarat Pullapalin
ลำดับของคลิปไม่เรียงตามลำดับ
Open uri20200414 138751 1khtznt?1586797931
by Oiy Amanda
Default
by Phraewan Mingmaung
Default
by Aftermarket IAMSales
Default
by Planning CostPlanning
Default
by abdulpata saba
like it
Default
by Kannika Chareonwong
Open uri20200326 70875 l569j1?1585227860
by Kat Putthipond
Default
by Tai Prisanut
Unnamed
by Areewan Panitnikorn
Open uri20190815 11721 v95nw?1565838526
by Chawarit Yaipong
ดีมากครับ
Default
by มณฑกานต์ พิมพ์จันทร์
ใช้ในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น ไม่เสียเวลาทำหรือค้นหาที่ละจุด ดีมากเลยค่ะ
Default
by อังคณา แก้วอินถา
11063800 10206163070451489 353856996898205529 n
by Pep Wrz
Default
by เกรียงไกร ศรีเสริมทรัพย์
Ew742  copy
by จิรัฏฐ์ วงษ์พัฒน์
Open uri20191105 30 iydq4t?1572945988
by สรัล วิจิตรพานิชกุล
Unnamed
by Wariya Shutinunwarodom
Unnamed
by Ouou Moon
Open uri20190503 23078 7kxe8i?1556852940
by James Nuttapong
Open uri20190930 127450 esyio5?1569855964
by อรรถท์นิติ สถาพรพัฒนกุล
อธิบายดี เข้าใจง่าย นำไปประยุกต์ใช้ได้ดี
?1557454444
by จุฑามาศ รุ่งแสง
Default
by ปภัสสรา ใหญ่มีศักดิ์
Open uri20190901 25773 1br8npi?1567331852
by NoNg Wacharajarukarn
?1565841268
by นพรุจ แก้วส่อง
Default
by rathakrai kummu
Open uri20190709 28 aljxfg?1562681485
by Supawan Jantabuala
Default
by Keetipat Nilsawang
Default
by ธนกร ฉายอินทร์
Default
by วนัชพร ราษี
14947445 1328059747218845 2343132054807730680 n
by Narin Tirach
Default
by watt saray
Default
by account_dplus acc
Default
by Siriporn THITISAGULWONG
?1560313621
by chattida chomnarin
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง