Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Power BI สำหรับผู้เริ่มต้น

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 50 นาที

เอกสารประกอบ

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerBI

เหมาะกับทุกคนที่มองหาเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ข้อมูลของธุรกิจ

สอนโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในการสอนการใช้งาน Microsoft Office และหลักสูตรด้านไอที มากกว่า 17 ปี

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 50 นาที

เอกสารประกอบ

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerBI

เหมาะกับทุกคนที่มองหาเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ข้อมูลของธุรกิจ

สอนโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในการสอนการใช้งาน Microsoft Office และหลักสูตรด้านไอที มากกว่า 17 ปี

ผู้สอน

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

834 รีวิว

15 คอร์ส

  • ปริญญาโท สาขา MIT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด Data Visualization, Power BI, Tableau, Excel , PowerPoint Design มากกว่า 10 คอร์ส
  • ประสบการณ์เป็นวิทยากรการทำ Data Visualization , อาจารย์พิเศษโครงการวิทยาลัยในโรงงานหลักสูตรด้านไอทีมากกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ดูแลระบบไอทีในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
  • ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่างๆของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับคอร์สเรียน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่นำมาแบ่งปันกันเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้ Power BI ให้แก้ผู้เริ่มต้นศึกษา ผู้ที่มองหาเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ข้อมูลของธุรกิจ โดยจะอธิบายหลักการในการเริ่มสร้างและเผยแพร่ Data Visualization ให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน นำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจหลักการในการสร้าง Data Visualization ด้วย Power BI
2. ฝึกใช้เครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ด้วย Power BI

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ทุกคนที่มองหาเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ข้อมูลของธุรกิจ
2. ทุกคนที่เริ่มต้นใช้งาน Power BI

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศรัทธา สุวรรณชาตรี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

834 รีวิว

15 คอร์ส

  • ปริญญาโท สาขา MIT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด Data Visualization, Power BI, Tableau, Excel , PowerPoint Design มากกว่า 10 คอร์ส
  • ประสบการณ์เป็นวิทยากรการทำ Data Visualization , อาจารย์พิเศษโครงการวิทยาลัยในโรงงานหลักสูตรด้านไอทีมากกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ดูแลระบบไอทีในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
  • ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่างๆของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับคอร์สเรียน
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
17
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Unnamed
by Supisara Reungpeerakul
?1548700817
by ภัทรพล หุ่นศิลป์
11937428 1140819139270764 5786276862492207426 n
by Watcharakorn Poompao
Default
by ณัฐชยา วิวัฒนวานิช
Avatar
by Sawika Chindarattanaporn
Default
by วิทูล สายพรหม
?1593388247
by Tarn Jung
11044543 10203893086476278 7627605789289136572 n
by Nuttawat Sirichoti
?1569359065
by nuntana phaiboon
Avatar
by Monbha Setthipat