Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 87 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 42 นาที

เอกสารประกอบ

ให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ ด้วย Excel Tools อาทิ เช่น การทำ Data Cleansing, PowerQuery, PivotTable, PowerPivot, PowerMap, Analysis Tools เป็นต้น

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 87 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 42 นาที

เอกสารประกอบ

ให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ ด้วย Excel Tools อาทิ เช่น การทำ Data Cleansing, PowerQuery, PivotTable, PowerPivot, PowerMap, Analysis Tools เป็นต้น

ผู้สอน

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

706 รีวิว

13 คอร์ส

  • ปริญญาโท  Management of  Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด MS-Office, Excel, PowerPoint, PowerPoint Design, Data Visulization, Tableau, Power BI
  • ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาให้กับ โครงการวิทยาลัยในโรงงาน หลักสูตรด้านไอที 3 หลักสูตร มากกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ตรงในการสอนหน้างานและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน Microsoft Office ให้กับ User ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 17 ปี
  • ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่างๆของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับคอร์สเรียน

เราจะวางกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างไร ถ้า..ไม่รู้ว่า ลูกค้าเราอยู่ที่ไหน อะไรขายดีที่สุด ต้นทุนอะไรสูงที่สุด ถ้าค่าแรงวัตถุดิบขึ้นราคา กำไรจะเหลือเท่าไหร่

คอร์ส  Excel Business Data Analytics Tools นี้จะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วย Excel Tools อาทิ เช่น การทำ Data Cleansing, PowerQuery, PivotTable, PowerPivot, PowerMap, Analysis Tools เป็นต้น 

ทำให้เห็นความจริงที่ซ่อนเร้นในข้อมูล จุดแข็ง จุดด้อย ต้นทุนแฝง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ !!!

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ท่านจะสามารถใช้ Excel Tools ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
2. เห็นความจริงที่ซ่อนเร้นในข้อมูล จุดแข็ง จุดด้อย ต้นทุนแฝง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ
3. สามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ทุกท่านที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่มีอยู่ของตนเองให้เห็นภาพรวม เห็นปัญหาของธุรกิจของตนเอง  เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและตรงจุด
2.ทุกท่านที่ต้องการลดต้นทุนในการบริหารจัดการทางธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้
2. เคยใช้ Excel มาบ้างเล็กน้อย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศรัทธา สุวรรณชาตรี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

706 รีวิว

13 คอร์ส

  • ปริญญาโท  Management of  Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เจ้าของคอร์สออนไลน์ในชุด MS-Office, Excel, PowerPoint, PowerPoint Design, Data Visulization, Tableau, Power BI
  • ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาให้กับ โครงการวิทยาลัยในโรงงาน หลักสูตรด้านไอที 3 หลักสูตร มากกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ตรงในการสอนหน้างานและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน Microsoft Office ให้กับ User ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 17 ปี
  • ประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่างๆของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับคอร์สเรียน
คะแนนเฉลี่ย
3.6
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
2
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by วชิรพันธ์ ศรีแสนตอ
?1590108913
by waraporn jamjumrus
Unnamed
by Nipon Sriwasut
Open uri20200402 27 1dnn4q1?1585838724
by Peng Sorachat
เนื้อหามีน้ำค่อนข้างเยอะซ้ำๆ หากกระชับได้กว่านี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเรียน คอร์สราคาแพงแต่คุณภาพดีกว่านี้ได้ บางทีอ่านผิด บางทีให้ข้อมูลพลาด ยกตัวอย่างแล้วไม่เป็นไปแบบที่พูด ไม่อยากพูดในเชิงลบแต่รู้สึกไม่คุ้มเงินเท่าทีควรครับ ลองดู Prasertcbs ครับ
?1579016545
by Napawat Chatoensrichai
จุดที่ชอบซ - เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่ายมาก จุดที่มองว่ายังปรับได้อีก: - การเรียงเนื้อหามีการข้ามไปข้ามมาอยู่บ้าง - เนื้อหามีน้ำค่อนข้างเยอะ หากกระชับได้กว่านี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนคอร์สนี้ได้