Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Intensive IELTS เตรียมสอบฉบับจับมือทำ
5,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 14 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ฝึกทำข้อสอบจากตัวอย่างข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมคำศัพท์และวลีมากมายที่สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้

เต็มไปด้วยเทคนิคที่ใช้ในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สอนโดย ครูหมิง ธนาภา เติมจิตรอารีย์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษา และผู้เขียนหนังสือ "ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC"

มีแบบฝึกหัดเป็นการบ้านท้ายบทเรียนมากมายให้ได้ฝึกลองทำจริง

5,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 14 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ฝึกทำข้อสอบจากตัวอย่างข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมคำศัพท์และวลีมากมายที่สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้

เต็มไปด้วยเทคนิคที่ใช้ในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สอนโดย ครูหมิง ธนาภา เติมจิตรอารีย์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษา และผู้เขียนหนังสือ "ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC"

มีแบบฝึกหัดเป็นการบ้านท้ายบทเรียนมากมายให้ได้ฝึกลองทำจริง

ผู้สอน

 • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Grenoble Ecole De Management ประเทศอังกฤษ
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนกวดวิชาและภาษาไอเลิน (I-Learn School) จ.สมุทรปราการ
 • เจ้าของ Facebook page: I-Learn-Center
 • ผู้เขียนหนังสือ “ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC” วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
 • อาจารย์ผู้สอนคอร์สออนไลน์ IELTS, TOEIC และ Business English Presentation
 • อาจารย์พิเศษและล่ามให้กับองค์กรและบริษัทเอกชนมากมาย

คอร์ส Intensive IELTS เตรียมสอบฉบับจับมือทำ เป็นคอร์สที่รวบรวมแนวข้อสอบที่นิยมออกข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่ผู้สอบต้องรู้ในแต่ละทักษะ ทั้งการฟัง การเขียน การอ่าน และการพูด สำหรับทั้งผู้ที่ยังไม่เคยสอบและผู้ที่เคยสอบมาแล้ว

คอร์สนี้มีการรวบรวมรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย รวมถึงเทคนิควิธีการทำข้อสอบในแต่ละแบบเพื่อให้ผู้สอบสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้คอร์สนี้ยังช่วยให้ผู้สอบได้เรียนรู้คำศัพท์และวลีที่พร้อมใช้งานในข้อสอบ โดยจะช่วยให้สามารถเพิ่มคะแนนในข้อสอบได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ผู้สอบบรรลุคะแนนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจข้อสอบและวิธีการทำข้อสอบ Intensive IELTS มากขึ้น
- ฝึกทำข้อสอบจากตัวอย่างข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมคำศัพท์และวลีมากมายที่สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้
- เต็มไปด้วยเทคนิคที่ใช้ในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
คอร์สนี้เหมาะกับทุกคนที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS ให้ได้คะแนนตามที่ตั้งใจ ไม่ว่าจะเคยสอบหรือไม่เคยสอบ IELTS มาก่อนก็สามารถเรียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาก่อนหรือไม่
- ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับ Basic มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Grenoble Ecole De Management ประเทศอังกฤษ
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนกวดวิชาและภาษาไอเลิน (I-Learn School) จ.สมุทรปราการ
 • เจ้าของ Facebook page: I-Learn-Center
 • ผู้เขียนหนังสือ “ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC” วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
 • อาจารย์ผู้สอนคอร์สออนไลน์ IELTS, TOEIC และ Business English Presentation
 • อาจารย์พิเศษและล่ามให้กับองค์กรและบริษัทเอกชนมากมาย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที