Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 24 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและหลักการในการทำการสอบ IELTS General Training

สามารถนำความรู้ในคอร์สไปต่อยอดในรูปแบบอื่น ๆ ได้

สอนโดย ครูหมิง ธนาภา เติมจิตรอารีย์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษา และผู้เขียนหนังสือ "ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC"

3,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 24 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและหลักการในการทำการสอบ IELTS General Training

สามารถนำความรู้ในคอร์สไปต่อยอดในรูปแบบอื่น ๆ ได้

สอนโดย ครูหมิง ธนาภา เติมจิตรอารีย์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษา และผู้เขียนหนังสือ "ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC"

ผู้สอน

 • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Grenoble Ecole De Management ประเทศอังกฤษ
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนกวดวิชาและภาษาไอเลิน (I-Learn School) จ.สมุทรปราการ
 • เจ้าของ Facebook page: I-Learn-Center
 • ผู้เขียนหนังสือ “ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC” วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
 • อาจารย์ผู้สอนคอร์สออนไลน์ IELTS, TOEIC และ Business English Presentation
 • อาจารย์พิเศษและล่ามให้กับองค์กรและบริษัทเอกชนมากมาย

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์ส IELTS General Training Band 6.5 เป็นคอร์สที่ออกแบบมาให้สำหรับผู้สอบที่ต้องการใช้คะแนนสอบเพื่อการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี การทำงานในประเทศ นอกประเทศ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในงานปัจจุบันที่ทำอยู่ หรือการย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก รวมถึงใช้ยื่นตรวจคนเข้าเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา หรือ นิวซีแลนด์ โดยในคอร์สเรียนจะให้รายละเอียดของลักษณะข้อสอบในแต่ละส่วน และมีตัวอย่างโจทย์และการตอบคำถามที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุม ครบทุกทักษะ นอกจากนี้ผู้เรียนจะยังสามารถเพิ่มพูนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในข้อสอบ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อสอบได้จริงอีกด้วย

การสอบ IELTS General Training เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นหลัก โดยในข้อสอบจะมีการทดสอบทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน คะแนนส่วนละ 9 คะแนน และคะแนนรวม 9 คะแนนเช่นกัน ในบางกรณีการสอบ IELTS General Training ยังสามารถใช้แทนแบบ IELTS Academic ได้ และยังถือได้ว่าเป็นรูปแบบการสอบที่ง่ายกว่าแบบ IELTS Academic ทั้งนี้ผู้เรียนควรตรวจสอบเงื่อนไขให้ละเอียดและเลือกใช้คะแนนของรูปแบบการสอบให้ตรงกับข้อกำหนดนั้น ๆ ก่อนสมัครสอบ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ช่วยให้ผู้เรียนรู้หลักการในการทำการสอบ IELTS General Training
- ช่วยให้ผู้เรียนรู้เทคนิคที่สามารถนำไปใช้สอบ IELTS General Training
- ช่วยให้ผู้เรียนใช้คำศัพท์ในการเตรียมตัวสอบ IELTS General Training ได้อย่างเหมาะสม
- ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบ IELTS General Training ได้ตรงตามเป้าหมาย
- ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในคอร์สไปต่อยอดในรูปแบบอื่น ๆ ได้

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่กำลังต้องการเรียนและทบทวนก่อนสอบ IELTS General Training
- ผู้เรียนทุกท่านที่จำเป็นต้องมีการใช้คะแนน IELTS General Training ในการยื่นกรณีต่าง ๆ

ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาก่อนหรือไม่
- สำหรับคอร์สนี้จะไม่ได้มีการสอนคำศัพท์หรือพื้นฐานไวยากรณ์ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับ Basic

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Grenoble Ecole De Management ประเทศอังกฤษ
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนกวดวิชาและภาษาไอเลิน (I-Learn School) จ.สมุทรปราการ
 • เจ้าของ Facebook page: I-Learn-Center
 • ผู้เขียนหนังสือ “ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC” วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
 • อาจารย์ผู้สอนคอร์สออนไลน์ IELTS, TOEIC และ Business English Presentation
 • อาจารย์พิเศษและล่ามให้กับองค์กรและบริษัทเอกชนมากมาย
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Profile
by ธนาภา เติมจิตรอารีย์ (ครูหมิง)

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที