Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 14 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทบทวนเนื้อหาและติวเข้มสำหรับการทำข้อสอบ TOEIC - Listening Part

พร้อม Workshop ฝึกทำโจทย์ และเทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยให้พิชิตคะแนนได้ตามที่หวัง

สอนโดย ครูหมิง ธนาภา เติมจิตรอารีย์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษา และผู้เขียนหนังสือ "ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC"

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 14 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทบทวนเนื้อหาและติวเข้มสำหรับการทำข้อสอบ TOEIC - Listening Part

พร้อม Workshop ฝึกทำโจทย์ และเทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยให้พิชิตคะแนนได้ตามที่หวัง

สอนโดย ครูหมิง ธนาภา เติมจิตรอารีย์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษา และผู้เขียนหนังสือ "ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC"

ผู้สอน

  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Grenoble Ecole De Management ประเทศอังกฤษ
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนกวดวิชาและภาษาไอเลิน (I-Learn School) จ.สมุทรปราการ
  • เจ้าของ Facebook page: I-Learn-Center
  • ผู้เขียนหนังสือ “ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC” วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
  • อาจารย์ผู้สอนคอร์สออนไลน์ IELTS, TOEIC และ Business English Presentation
  • อาจารย์พิเศษและล่ามให้กับองค์กรและบริษัทเอกชนมากมาย

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC ที่นิยมใช้ในการสมัครงานและประเมินความรู้ทางด้านภาษาเบื้องต้น พร้อมตัวอย่างข้อสอบพาร์ทการฟัง (Listening Part) และเฉลยแนวคิดรวมถึงเทคนิคลัดต่าง ๆ อย่างละเอียด

การสอบ TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในระดับนานาชาติ โดยข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบที่มีสถิติในการใช้สมัครงานสูงสุดและเป็นที่นิยมในการทำงานทั้งผู้ที่กำลังจะสมัครงานใหม่หรือผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทหรือองค์กรใดอยู่แล้วแต่ต้องการใช้ผลสอบในการปรับฐานเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งก็นิยมใช้ TOEIC กันอย่างแพร่หลาย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถใช้ผลคะแนน TOEIC ยื่นสมัครงาน ยิ่งถ้าเป็นสายงานที่ต้องใช้ภาษาแล้ว ผลสอบ TOEIC ยิ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการพิจารณารับเข้าทำงาน รวมถึงการพิจารณาฐานเงินเดือนด้วย
- สามารถใช้ผลคะแนน TOEIC เพื่อการปรับเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งในกรณีที่บุคคลนั้นอาจทำงานในองค์กรนั้นมาได้ระยะหนึ่ง และทางบริษัทหรือองค์กรนั้นต้องการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการพิจารณาปรับฐานเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
- เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟัง และการอ่าน โดยสามารถนำความรู้เหล่านี้มาพ้ฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองและอาจจะนำไปใช้กับการสื่อสารหรือทำงานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
- เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้
1. Part 1 - Photograph
2. Part 2 - Question & Response
3. Part 3 - Short Conversation
4. Part 4 - Short talks
5. WORKSHOP ฝึกทำข้อสอบรวม Listening
6. การเตรียมตัวก่อนสอบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการใช้คะแนน TOEIC เพื่อการทำงาน การปรับฐานเงินเดือน หรือการเลื่อนตำแหน่ง
- ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเพื่อการเตรียมตัวก่อนสอบ TOEIC

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
อย่างน้อยผู้เรียนควรมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Grenoble Ecole De Management ประเทศอังกฤษ
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนกวดวิชาและภาษาไอเลิน (I-Learn School) จ.สมุทรปราการ
  • เจ้าของ Facebook page: I-Learn-Center
  • ผู้เขียนหนังสือ “ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC” วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
  • อาจารย์ผู้สอนคอร์สออนไลน์ IELTS, TOEIC และ Business English Presentation
  • อาจารย์พิเศษและล่ามให้กับองค์กรและบริษัทเอกชนมากมาย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที