Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,790 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

2 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดพร้อมไฟล์ประกอบการสอน พร้อมปฏิบัติตาม

คุณภาพการบันทึกภาพและเสียงระดับสูง HD ถ่ายทำให้ได้บรรยากาศเสมือนการเรียนจริง

วิทยากรจากสถาบัน 9Expert Training ผ่านประสบการณ์ทำงานจริงให้กับองค์กรชั้นนำ และได้รับ Certified ด้าน Microsoft Excel, Power BI, Data Analytics โดยตรง

วิทยากรมีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานชั้นนำกว่า 20 ปี สอนสไตล์ ใช้งานจริง นำไปใช้ได้จริง มีวิธีการสอนที่ให้ติดตาม สนุก และได้ความรู้ พร้อมแบบฝึกหัด

ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com

1,790 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

2 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดพร้อมไฟล์ประกอบการสอน พร้อมปฏิบัติตาม

คุณภาพการบันทึกภาพและเสียงระดับสูง HD ถ่ายทำให้ได้บรรยากาศเสมือนการเรียนจริง

วิทยากรจากสถาบัน 9Expert Training ผ่านประสบการณ์ทำงานจริงให้กับองค์กรชั้นนำ และได้รับ Certified ด้าน Microsoft Excel, Power BI, Data Analytics โดยตรง

วิทยากรมีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานชั้นนำกว่า 20 ปี สอนสไตล์ ใช้งานจริง นำไปใช้ได้จริง มีวิธีการสอนที่ให้ติดตาม สนุก และได้ความรู้ พร้อมแบบฝึกหัด

ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com

ผู้สอน

ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

4 คอร์ส

 • วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING ในกลุ่ม PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Excel, Data Analytics
 • วิทยากรให้กับ Microsoft และหน่วยงานชั้นนำมากมาย อาทิ SCG, Chevron, UNICEF, UNHCR, Michelin, Honda, Toyota, SCB, KTB, DTAC, AIS, PTT, PPTEP, Ducati, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
 • วิทยากรในงานต่างๆ อาทิ Global Microsoft365 Develop Bootcamp in PowerBI Realtime Dashboard, Microsoft Envision Summit, APAC Biz Apps and Power Platform Online Meetup, Thailand BigBang, SQL Server Community Thailand, Power Platform Series App in a day in Action
 • ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, SCB, BJC, BTS, Bridgestone, Aero Thai เป็นต้น
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Data Analyst Associate (DA-100)
 • Certificate: Microsoft Certified Trainer, Analyzing and Visualizing Data with PowerBI, Analyzing and Visualizing Data with Excel, Data Science, R, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, InclusiveDesign
 • นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database
 • นักเขียนบทความด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com
 • ให้ความรู้ด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert
 • Community Leader, SQL Server Community Thailand Group https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/
 • Founder Member: Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand
9Expert Training

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

4 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นภาคปฏิบัติ เพื่อเหมาะสำหรับผู้อบรมสามารถนำกลับไปใช้งานจริงได้
 • หลักสูตรที่เปิดอบรม ได้แก่ Excel, Power BI Training, Access Training, ASP.NET, SQL Server, C#, Python, UIPath, RPA, PowerPoint, Infographic, Design in Action, Web Development, Web Standard, Web Accessibility

Microsoft Excel Interactive Dashboard
หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณทำการเตรียมข้อมูล (ด้วย Power Query) และทำการสรุปผลข้อมูลด้วย Pivot Table เพื่อสร้างรายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อสรุปข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวยงาม ถูกต้อง ด้วยกรณีศึกษามากมาย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้การสร้าง Report / Dashboard ด้วย Pivot Table
- เรียนรู้การเตรียมข้อมูลด้วยเครื่องมือ Power Query
- การสร้างกราฟให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน

ใครควรเรียนหลักสูตรนี้
1. ผู้ตัองการใช้ Power Query เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ผลผู้ที่ต้องการสรุปผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพ
2. ผู้ที่ต้องการพัฒนา PivotTable / PivotChart ให้ยืดหยุ่น (Dynamic PivotTable and PivotChart)
3. ผู้ที่ต้องการคำนวณ ประมวลผล PivotTable ในขั้นสูง และนำผล PivotTable มาใช้งานต่อ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Excel มาก่อน แต่มีความต้องการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel ต้องการสรุปผลข้อมูล วิเคราะห์ สร้างกราฟสรุปผลจากข้อมูลที่มีอยู่
- สามารถใช้สูตรคำนวณเบื้องต้นได้

หมายเหตุ
สำหรับหัวข้อ Power Query ผู้เรียนควรมี Excel Version ตั้งแต่ 2016 เป็นต้นไป

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 16 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

4 คอร์ส

 • วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING ในกลุ่ม PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Excel, Data Analytics
 • วิทยากรให้กับ Microsoft และหน่วยงานชั้นนำมากมาย อาทิ SCG, Chevron, UNICEF, UNHCR, Michelin, Honda, Toyota, SCB, KTB, DTAC, AIS, PTT, PPTEP, Ducati, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
 • วิทยากรในงานต่างๆ อาทิ Global Microsoft365 Develop Bootcamp in PowerBI Realtime Dashboard, Microsoft Envision Summit, APAC Biz Apps and Power Platform Online Meetup, Thailand BigBang, SQL Server Community Thailand, Power Platform Series App in a day in Action
 • ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, SCB, BJC, BTS, Bridgestone, Aero Thai เป็นต้น
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Data Analyst Associate (DA-100)
 • Certificate: Microsoft Certified Trainer, Analyzing and Visualizing Data with PowerBI, Analyzing and Visualizing Data with Excel, Data Science, R, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, InclusiveDesign
 • นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database
 • นักเขียนบทความด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com
 • ให้ความรู้ด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert
 • Community Leader, SQL Server Community Thailand Group https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/
 • Founder Member: Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand
9Expert Training

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

4 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นภาคปฏิบัติ เพื่อเหมาะสำหรับผู้อบรมสามารถนำกลับไปใช้งานจริงได้
 • หลักสูตรที่เปิดอบรม ได้แก่ Excel, Power BI Training, Access Training, ASP.NET, SQL Server, C#, Python, UIPath, RPA, PowerPoint, Infographic, Design in Action, Web Development, Web Standard, Web Accessibility
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Wittawat Boonchukusol
Amcor logo
by Amcor2 Training
Default
by Julaluck Chanaboon
Default
by Watjakorn Wattanakul

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที