Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 1,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 19 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คุณภาพภาพและเสียงระดับสูง HD

สอนสไตล์ ใช้งานจริง

สามารถสอบถามได้ตลอดที่ Facebook (Closed Group)

มีไฟล์ Professional Template, Icon (มูลค่า 1000 บาท) ให้ฟรี

พร้อมไฟล์ประกอบการสอน พร้อมทำตาม

ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com

1,490 บาท 1,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 19 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คุณภาพภาพและเสียงระดับสูง HD

สอนสไตล์ ใช้งานจริง

สามารถสอบถามได้ตลอดที่ Facebook (Closed Group)

มีไฟล์ Professional Template, Icon (มูลค่า 1000 บาท) ให้ฟรี

พร้อมไฟล์ประกอบการสอน พร้อมทำตาม

ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com

ผู้สอน

อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

823 รีวิว

6 คอร์ส

 • Microsoft MVP ด้าน Data Platform / Power BI คนแรกของประเทศไทย
 • วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING ในกลุ่ม PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Excel, Data Analytics ผู้ติดตามกว่า 400K คน (https://www.facebook.com/chalaivate/) และ 200K (https://www.tiktok.com/9expert/)
 • วิทยากรให้กับ Microsoft และหน่วยงานชั้นนำมากมาย อาทิ SCG, Chevron, UNICEF, UNHCR, Michelin, Honda, Toyota, SCB, KTB, DTAC, AIS, PTT, PPTEP, Ducati, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
 • วิทยากรในงานต่างๆ อาทิ Global Microsoft365 Develop Bootcamp in PowerBI Realtime Dashboard, Microsoft Envision Summit, APAC Biz Apps and Power Platform Online Meetup, Thailand BigBang, SQL Server Community Thailand, Power Platform Series App in a day in Action
 • ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, SCB, BJC, BTS, Bridgestone, Aero Thai, UOB เป็นต้น
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Data Analyst Associate 
 • Certificate: Microsoft Certified Trainer, Analyzing and Visualizing Data with PowerBI, Analyzing and Visualizing Data with Excel, Data Science, R, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, InclusiveDesign
 • Content Creator : Tiktok : 9expert, Facebook : 9Expert Training, Facebook : chalaivate
 • นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database
 • นักเขียนบทความด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com
 • ให้ความรู้ด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert
 • Community Leader, SQL Server Community Thailand Group https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/
 • Founder Member: Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand
 • Founder - Facebook: Turn Data into Insight with Power BI
 • Founder - Facebook: Excel Community Thailand
 • Founder - Facebook: PowerPoint Community Thailand
 • Founder - Facebook: RPA Thailand
9Expert Training

4.9 คะแนนเฉลี่ย

819 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นภาคปฏิบัติ เพื่อเหมาะสำหรับผู้อบรมสามารถนำกลับไปใช้งานจริงได้
 • หลักสูตรที่เปิดอบรม ได้แก่ Excel, Power BI Training, Access Training, ASP.NET, SQL Server, C#, Python, UIPath, RPA, PowerPoint, Infographic, Design in Action, Web Development, Web Standard, Web Accessibility

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
สอนการสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint (คลอบคลุมเวอร์ชั่น 2019, 2016, 2013, 2010) เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานนำเสนอที่ดี การวางแผน การสร้างงานนำเสนออย่างถูกวิธี การทำให้น่าสนใจ ดึงดูด และมีเทคนิคในการนำเสนอที่ดี เพื่อให้ Presentation ดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยจะสอนหลักการทำงานนำเสนอ การวางแผนการนำเสนอ แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint การใส่เนื้อหาประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ การออกแบบและสร้าง Theme เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปใช้ในองค์กรของท่านต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะเข้าใจหลักการและวิธีการในการทำงานนำเสนอ เพื่อให้งานนำเสนอน่าสนใจ โดยมีตัวอย่างไฟล์ให้ทดลองทำ และไฟล์ Template ที่จะมีรูปแบบ Layout ที่น่าสนใจ เพื่อใช้ในงานนำเสนอที่มืออาชีพ พร้อมเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากทางสถาบัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่ต้องการนำเสนองานโดยใช้ Microsoft PowerPoint 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
มีพื้นฐานการทำงานกับระบบปฎิบัติการ Windows และการใช้งาน Microsoft Office พื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟล์ การบันทึกไฟล์ การทำงานกับข้อความ รูปภาพ แบบง่ายๆ ได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 11 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

823 รีวิว

6 คอร์ส

 • Microsoft MVP ด้าน Data Platform / Power BI คนแรกของประเทศไทย
 • วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING ในกลุ่ม PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Excel, Data Analytics ผู้ติดตามกว่า 400K คน (https://www.facebook.com/chalaivate/) และ 200K (https://www.tiktok.com/9expert/)
 • วิทยากรให้กับ Microsoft และหน่วยงานชั้นนำมากมาย อาทิ SCG, Chevron, UNICEF, UNHCR, Michelin, Honda, Toyota, SCB, KTB, DTAC, AIS, PTT, PPTEP, Ducati, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
 • วิทยากรในงานต่างๆ อาทิ Global Microsoft365 Develop Bootcamp in PowerBI Realtime Dashboard, Microsoft Envision Summit, APAC Biz Apps and Power Platform Online Meetup, Thailand BigBang, SQL Server Community Thailand, Power Platform Series App in a day in Action
 • ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, SCB, BJC, BTS, Bridgestone, Aero Thai, UOB เป็นต้น
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Data Analyst Associate 
 • Certificate: Microsoft Certified Trainer, Analyzing and Visualizing Data with PowerBI, Analyzing and Visualizing Data with Excel, Data Science, R, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, InclusiveDesign
 • Content Creator : Tiktok : 9expert, Facebook : 9Expert Training, Facebook : chalaivate
 • นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database
 • นักเขียนบทความด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com
 • ให้ความรู้ด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert
 • Community Leader, SQL Server Community Thailand Group https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/
 • Founder Member: Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand
 • Founder - Facebook: Turn Data into Insight with Power BI
 • Founder - Facebook: Excel Community Thailand
 • Founder - Facebook: PowerPoint Community Thailand
 • Founder - Facebook: RPA Thailand
9Expert Training

4.9 คะแนนเฉลี่ย

819 รีวิว

5 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นภาคปฏิบัติ เพื่อเหมาะสำหรับผู้อบรมสามารถนำกลับไปใช้งานจริงได้
 • หลักสูตรที่เปิดอบรม ได้แก่ Excel, Power BI Training, Access Training, ASP.NET, SQL Server, C#, Python, UIPath, RPA, PowerPoint, Infographic, Design in Action, Web Development, Web Standard, Web Accessibility
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
68
4 ดาว
14
3 ดาว
3
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1600022456
by sarawut prommala
ชอบมากครับ ได้รู้เครื่องมือที่ช่วยคิดค้นสี ทำให้สวยงามมากขึ้น
Default
by รินธรา ดุสิตากร
ข่วยตัด Tile Video ออก เนื่องจากมีมากไป
Default
by ณรงศักดิ์ ยางสง่า
Avatar
by Siyaben S
ตั้งความหวังกับการเรียนครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
Default
by สวรรยา ถาวร
Default
by wanvisa klengchauy
Default
by ยสินธรา ชาทอง
Default
by จีรนุช เปี่ยมทรัพย์
ช่วยสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และเทคนิคต่าง ๆ มากมาย
Default
by Anuwat Sermworasiri
Default
by บัณฑิต ผาคำ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที