Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,790 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 63 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 48 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

พร้อมไฟล์ประกอบการสอน พร้อมทำตาม

คุณภาพการบันทึกภาพและเสียงระดับสูง HD

วิทยากรจากสถาบัน 9Expert Training ผ่านประสบการณ์ทำงานจริงให้กับองค์กรชั้นนำ และได้รับ Certified ด้าน Microsoft Excel, Power BI, Data Analytics โดยตรง

วิทยากรมีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานชั้นนำกว่า 20 ปี สอนสไตล์ ใช้งานจริง นำไปใช้ได้จริง มีวิธีการสอนที่ให้ติดตาม สนุก และได้ความรู้ พร้อมแบบฝึกหัด

ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com

1,790 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 63 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 48 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

พร้อมไฟล์ประกอบการสอน พร้อมทำตาม

คุณภาพการบันทึกภาพและเสียงระดับสูง HD

วิทยากรจากสถาบัน 9Expert Training ผ่านประสบการณ์ทำงานจริงให้กับองค์กรชั้นนำ และได้รับ Certified ด้าน Microsoft Excel, Power BI, Data Analytics โดยตรง

วิทยากรมีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานชั้นนำกว่า 20 ปี สอนสไตล์ ใช้งานจริง นำไปใช้ได้จริง มีวิธีการสอนที่ให้ติดตาม สนุก และได้ความรู้ พร้อมแบบฝึกหัด

ส่วนลด 10% เมื่อมาอบรมในหลักสูตรที่ 9ExpertTraining.com

ผู้สอน

ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

130 รีวิว

4 คอร์ส

 • วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING ในกลุ่ม PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Excel, Data Analytics
 • วิทยากรให้กับ Microsoft และหน่วยงานชั้นนำมากมาย อาทิ SCG, Chevron, UNICEF, UNHCR, Michelin, Honda, Toyota, SCB, KTB, DTAC, AIS, PTT, PPTEP, Ducati, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
 • วิทยากรในงานต่างๆ อาทิ Global Microsoft365 Develop Bootcamp in PowerBI Realtime Dashboard, Microsoft Envision Summit, APAC Biz Apps and Power Platform Online Meetup, Thailand BigBang, SQL Server Community Thailand, Power Platform Series App in a day in Action
 • ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, SCB, BJC, BTS, Bridgestone, Aero Thai เป็นต้น
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Data Analyst Associate (DA-100)
 • Certificate: Microsoft Certified Trainer, Analyzing and Visualizing Data with PowerBI, Analyzing and Visualizing Data with Excel, Data Science, R, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, InclusiveDesign
 • นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database
 • นักเขียนบทความด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com
 • ให้ความรู้ด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert
 • Community Leader, SQL Server Community Thailand Group https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/
 • Founder Member: Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand
9Expert Training

4.8 คะแนนเฉลี่ย

130 รีวิว

4 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นภาคปฏิบัติ เพื่อเหมาะสำหรับผู้อบรมสามารถนำกลับไปใช้งานจริงได้
 • หลักสูตรที่เปิดอบรม ได้แก่ Excel, Power BI Training, Access Training, ASP.NET, SQL Server, C#, Python, UIPath, RPA, PowerPoint, Infographic, Design in Action, Web Development, Web Standard, Web Accessibility

Microsoft Excel Advanced by 9EXPERT
หลักสูตร MS Excel Advanced ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้ว แต่ต้องการเทคนิคการใช้งานสูตรคำนวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำสูตรคำนวณต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานจริง เช่น งาน HR, Inventory, Sale & Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เทคนิคการทำงานของ Excel ที่จะช่วยในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. สูตรการคำนวณที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเป็๋นพื้นฐานในการต่อยอดในอนาคต
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel Pivot Table
4. การสร้างกราฟอย่างมืออาชีพ
5. ความรักษาความปลอดภัยใน Microsoft Excel

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่เคยใช้งาน MS Excel มาแล้ว แต่ต้องการใช้สูตรต่าง ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ช่วยคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2. ผู้ที่ต้องการการทำงานกับข้อมูล ทำ PivotTable เพื่อนำไปใช้งาน
3. ผู้ที่ต้องการรู้เทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น เร็วยิ่งขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Excel มาก่อน แต่มีความต้องการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel ต้องการสรุปผลข้อมูล วิเคราะห์ สร้างกราฟสรุปผลจากข้อมูลที่มีอยู่
- เป็นผู้ที่ต้องการทำการป้องกัน ดูแลการรักษาความปลอดภัย และการทำงานร่วมกันของทีม ด้วย Microsoft Excel
- จัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Excel ได้ เช่น การตีตาราง จัดตัวอักษร เป็นต้น

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 24 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

130 รีวิว

4 คอร์ส

 • วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING ในกลุ่ม PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Excel, Data Analytics
 • วิทยากรให้กับ Microsoft และหน่วยงานชั้นนำมากมาย อาทิ SCG, Chevron, UNICEF, UNHCR, Michelin, Honda, Toyota, SCB, KTB, DTAC, AIS, PTT, PPTEP, Ducati, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
 • วิทยากรในงานต่างๆ อาทิ Global Microsoft365 Develop Bootcamp in PowerBI Realtime Dashboard, Microsoft Envision Summit, APAC Biz Apps and Power Platform Online Meetup, Thailand BigBang, SQL Server Community Thailand, Power Platform Series App in a day in Action
 • ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, SCB, BJC, BTS, Bridgestone, Aero Thai เป็นต้น
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Data Analyst Associate (DA-100)
 • Certificate: Microsoft Certified Trainer, Analyzing and Visualizing Data with PowerBI, Analyzing and Visualizing Data with Excel, Data Science, R, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, InclusiveDesign
 • นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database
 • นักเขียนบทความด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com
 • ให้ความรู้ด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert
 • Community Leader, SQL Server Community Thailand Group https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/
 • Founder Member: Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand
9Expert Training

4.8 คะแนนเฉลี่ย

130 รีวิว

4 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นภาคปฏิบัติ เพื่อเหมาะสำหรับผู้อบรมสามารถนำกลับไปใช้งานจริงได้
 • หลักสูตรที่เปิดอบรม ได้แก่ Excel, Power BI Training, Access Training, ASP.NET, SQL Server, C#, Python, UIPath, RPA, PowerPoint, Infographic, Design in Action, Web Development, Web Standard, Web Accessibility
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
22
4 ดาว
4
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ตวงพร นภามาศ
Default
by ทิพณัฏฐา เดียวสุรินทร์
94fac048 bc74 4df2 8343 f5105b17de14
by Jirapron Jitjeen
Default
by นุชนาฎ นิยะบุตร
Default
by Natwadee Pongparit
สอนดีค่ะ นำไปใช่ได้จริง
Default
by วิสิฐชัย มีศิริ
Default
by Orawan Keeboonmee
Default
by วีรวรรณ อนุอัน
Avatar
by Bo Kachamas
Default
by ชยานันท์ สุทธิกุล

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที