Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 30 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนการทำ Data Analytics ด้วย Python และ PySpark

สอนจากประสบการณ์ทำงานจริง เน้นความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ

สอนโดย Data Scientist จากบริษัทชั้นนำของไทย

2,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 30 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนการทำ Data Analytics ด้วย Python และ PySpark

สอนจากประสบการณ์ทำงานจริง เน้นความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ

สอนโดย Data Scientist จากบริษัทชั้นนำของไทย

ผู้สอน

พรพระ ชำนาญวนิชกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

4 คอร์ส

 • Data Scientist ที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
 • ผู้สอนและให้ความรู้ด้าน Data Science และ Machine Learning
 • อดีต Senior Data Scientist ที่บริษัท Ascend Group
 • อดีต Data Scientist ที่บริษัท Ascend Group
 • อดีต Data Science Instructor ที่ True Digital Academy
 • อดีต ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้าน Data Science ให้กับ Smart Grid Research Unit (SGRU) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ National Software Contest (NSC) 2020 ในหัวข้อ “อัลกอริทึมประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศด้วยเทคนิคการผสมผสานการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) สำหรับการจัดการพลังงานในรูปแบบอาคาร”
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์ส Data Science with Python and PySpark for Starters จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
a. Introduction to data science และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
b. การทำ Data Analytics ด้วย Python
c. การทำ Data Analytics ด้วย PySpark

จุดเด่นของคอร์สที่ต่างจากคอร์สทั่วๆ ไป
1. สอนการทำ Data Analytics ด้วย Python และ PySpark
2. สอนจากประสบการณ์ทำงานจริง เน้นความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้
1. เห็นภาพและเข้าใจคำว่า Data Science ได้ชัดเจนมากขึ้น
2. สกิลการทำ Data Analytics ด้วย Python และ PySpark
3. โค้ดและ dataset ที่สามารถนำไปต่อยอดได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจสายงานหรือต้องการอัพสกิลทางด้าน Data Science เช่น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักการตลาด นักบัญชี วิศวกร หรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือรู้อะไรมาก่อนไหม ถึงจะสามารถเรียนคอร์สนี้ได้
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อนก็สามารถเรียนได้ เพราะสอนเริ่มต้นจาก 0

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 18 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พรพระ ชำนาญวนิชกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

4 คอร์ส

 • Data Scientist ที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
 • ผู้สอนและให้ความรู้ด้าน Data Science และ Machine Learning
 • อดีต Senior Data Scientist ที่บริษัท Ascend Group
 • อดีต Data Scientist ที่บริษัท Ascend Group
 • อดีต Data Science Instructor ที่ True Digital Academy
 • อดีต ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้าน Data Science ให้กับ Smart Grid Research Unit (SGRU) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ National Software Contest (NSC) 2020 ในหัวข้อ “อัลกอริทึมประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศด้วยเทคนิคการผสมผสานการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) สำหรับการจัดการพลังงานในรูปแบบอาคาร”
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img 0060
by อรินทรา ทองฤดี
Default
by Supit Baykaykom
Default
by ลอลักษณ์ นันทวรรธ
Default
by ไตรรัตน์ น้ำขาว
Default
by สุพพัตรา หงษา
Default
by ฐิติมา ผลึกเพชร
ชอบคะดีคะ
Default
by Chanthapat Themanan
สนุกมาก

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที