Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 7 นาที

ข้อสอบ TOEIC Reading นอกจากจะอ่านจับใจความได้แล้ว จำเป็นต้องรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้สามารถทำได้ทันเวลา

มีตัวอย่างการทำข้อสอบ Reading ที่คุณจะได้เจอทุกรูปแบบ

สอนโดยเจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”

1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 7 นาที

ข้อสอบ TOEIC Reading นอกจากจะอ่านจับใจความได้แล้ว จำเป็นต้องรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้สามารถทำได้ทันเวลา

มีตัวอย่างการทำข้อสอบ Reading ที่คุณจะได้เจอทุกรูปแบบ

สอนโดยเจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”

ผู้สอน

วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,389 รีวิว

16 คอร์ส

  • เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”
  • ผู้แต่งหนังสือขายดีที่วางขายทั่วประเทศทั้ง TOEIC และ CU-TEP
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษหลากหลายวิชา
  • สอบ TOEIC ได้ 990 คะแนน , TU-GET 900 คะแนน และ CU-TEP เกิน 100 UP ทุกรอบ
  • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

เนื้อหาโดยสรุปของคอร์ส
TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งคะแนนสอบ TOEIC เป็นที่นิยมอย่างมากในการใช้เป็นมาตรฐานการวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานในบริษัทต่างๆ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง ซึ่งข้อสอบในส่วน Reading มักเป็นปัญหาสำหรับผู้สอบหลายท่าน ไม่ว่าจะเรื่องการจับใจความไม่ได้ การทำข้อสอบไม่ทัน หรือการไม่รู้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อสอบ

ในคอร์สนี้จะสอนการทำข้อสอบใน Part Reading ทุกรูปแบบที่คุณจะได้เจอในข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็น Annoucement, Article, Advertisement, E-MAIL, Double Passage รวมถึงแนะนำเทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการสอบอีกด้วย โดยมีตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้รู้ลักษณะของข้อสอบ TOEIC Reading ในแบบต่างๆ
- ได้รู้วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ
- ได้รู้เทคนิคในการทำข้อสอบ Reading ให้ได้รวดเร็ว

ใครควรมาเรียนคอร์สนี้
- ทุกคนที่จะต้องสอบ TOEIC หรือผู้ที่สอบ TOEIC แล้ว แต่ยังไม่ได้คะแนนที่ต้องการ
- ผู้ที่กำลังจะสมัครงานใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEIC
- ผู้ที่ต้องการอัพเงินเดือน สำหรับหน่วยงานที่มีนโยบายในเงินให้เงินเดือนพิเศษ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
ผู้เรียนควรจะเคยผ่านการสอบ TOEIC มาสักครั้ง หรือควรศึกษารูปแบบข้อสอบมาบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,389 รีวิว

16 คอร์ส

  • เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”
  • ผู้แต่งหนังสือขายดีที่วางขายทั่วประเทศทั้ง TOEIC และ CU-TEP
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษหลากหลายวิชา
  • สอบ TOEIC ได้ 990 คะแนน , TU-GET 900 คะแนน และ CU-TEP เกิน 100 UP ทุกรอบ
  • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20191220 339591 110zmay?1576826995
by Supang Rachatawongchai
?1576487488
by Sock shka
Default
by สุภารักษ์ คำพุฒ
Default
by supinda chaluay
Open uri20191128 89234 1fqa49z?1574936065
by Thana Chu