Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,900 บาท 4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 27 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ปูพื้นฐานการทำข้อสอบในทุก ๆ พาร์ท

สอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ตัวอย่างข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ

สอนโดยครูโตโน่ เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”

2,900 บาท 4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 27 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ปูพื้นฐานการทำข้อสอบในทุก ๆ พาร์ท

สอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ตัวอย่างข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ

สอนโดยครูโตโน่ เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”

ผู้สอน

วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13,139 รีวิว

34 คอร์ส

  • เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”
  • ผู้แต่งหนังสือขายดีที่วางขายทั่วประเทศทั้ง TOEIC และ CU-TEP
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ
  • สอบได้คะแนน TOEIC 990 และ CU-TEP เกิน 100 ทุกรอบ
  • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

IELTS General Training เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยคะแนนสอบสามารถนำไปยื่นใช้สำหรับอบรมหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือใช้ยื่นเพื่อขอสมัครงานและเลื่อนวิทยฐานะในองค์กรหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งในคอร์สนี้จะปูพื้นฐานการทำข้อสอบในทุก ๆ พาร์ท ให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของข้อสอบทั้งหมด โดยเน้นการสอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เข้าใจข้อสอบและวิธีการสอบ IELTS General Training มากขึ้น
- ตัวอย่างข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)
- เทคนิคที่ใช้ในการทำข้อสอบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- เหมาะกับผู้เรียนทุกวัย
- ผู้ที่ต้องใช้คะแนนเพื่อนำไปยื่นสมัครทำงาน ฯลฯ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
- สำหรับผู้ที่พื้นฐานยังไม่แข็ง สามารถเริ่มเรียนคอร์สฟรี Free IELTS Vocab เตรียมพร้อมคำศัพท์ก่อนสอบ IELTS ก่อนจะมาเรียนคอร์สนี้ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13,139 รีวิว

34 คอร์ส

  • เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”
  • ผู้แต่งหนังสือขายดีที่วางขายทั่วประเทศทั้ง TOEIC และ CU-TEP
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ
  • สอบได้คะแนน TOEIC 990 และ CU-TEP เกิน 100 ทุกรอบ
  • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Anna Sampantarat

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที