Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท 1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 2 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนจบเขียนอธิบาย Chart & Diagram และเขียน Essay ได้ดีขึ้น

พบเทคนิคบริหารเวลาในการเขียนข้อสอบส่วน Writing

สอนโดยครูโตโน่ เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”

990 บาท 1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 2 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนจบเขียนอธิบาย Chart & Diagram และเขียน Essay ได้ดีขึ้น

พบเทคนิคบริหารเวลาในการเขียนข้อสอบส่วน Writing

สอนโดยครูโตโน่ เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”

ผู้สอน

วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13,710 รีวิว

35 คอร์ส

  • เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”
  • ผู้แต่งหนังสือขายดีที่วางขายทั่วประเทศทั้ง TOEIC และ CU-TEP
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ
  • สอบได้คะแนน TOEIC 990 และ CU-TEP เกิน 100 ทุกรอบ
  • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และได้คะแนนที่ต้องการในการสอบ IELTS Part Writing

เนื้อหาโดยสรุปของคอร์ส
IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา เพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยเป็นที่ยอมรับครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำใน 140 ประเทศ ซึ่งข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) การเขียน(Writing) และการพูด(Speaking) 

ในคอร์สนี้จะสอนเคล็ดลับการทำข้อสอบใน Part Writing ในรูปแบบที่เหมือนการทำข้อสอบจริง รวมถึงแนะนำตัวเลือกคำศัพท์และเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนสอบอีกด้วย โดยมีตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ   
- ได้รู้ลักษณะของข้อสอบ IELTS Writing
- ได้รู้วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ จับใจความจากโจทย์ เพื่อเขียนสรุปอย่างถูกต้อง
- ได้รู้เทคนิคแบ่งเวลาในการทำข้อสอบ Writing ให้ได้รวดเร็ว 

ใครควรมาเรียนคอร์สนี้
- ทุกคนที่จะต้องสอบ IELTS หรือผู้ที่สอบ IELTS แล้ว แต่ยังไม่ได้คะแนนที่ต้องการ
- ผู้ที่กำลังจะสมัครงานใหม่หรือเรียนต่อ ที่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS
- ผู้ที่ต้องการอัพเงินเดือน สำหรับหน่วยงานที่มีนโยบายในเงินให้เงินเดือนพิเศษ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
ผู้เรียนควรจะเคยผ่านการสอบ IELTS มาสักครั้ง หรือควรศึกษารูปแบบข้อสอบมาบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13,710 รีวิว

35 คอร์ส

  • เจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”
  • ผู้แต่งหนังสือขายดีที่วางขายทั่วประเทศทั้ง TOEIC และ CU-TEP
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ
  • สอบได้คะแนน TOEIC 990 และ CU-TEP เกิน 100 ทุกรอบ
  • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
8
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by พรพิมล ประกอบจรรยา
23973
by วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)
Open uri20200501 12735 1pyf4d?1588309598
by Dokkaew Rantiya
Avatar
by dd med
Default
by Chotsan Chomphuwarattaphon
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเเต่กดเรียนไม่ได้ทันที วันสอบลงไว้กระชั้นชิดมาก.... ยังไม่ได้เรียนสักไฟด์ครับ เเต่ระบบไม่supportเลย
Default
by นิรันญา นฤพันธ์
Default
by Chawirat Chunchomgul
สอนดีและเข้าใจง่ายมากค่ะ
Default
by Nathamon Surasen
Default
by Orapa Khemtong
Default
by Monchai Suntipap

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที