Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
4,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 14 นาที

อัดแน่นด้วยวิธีการสอนที่มีวิดิโอตัวอย่างที่เป็นงานวิจัยและเข้าใจง่าย ให้นำไปปรับใช้ได้ทันที

สอนโดยดร.อลิสา โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม & นิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูผ่านการเคลื่อนไหว *เจ้าของเพจ Image Matters Asia และเพจ Parent Training ที่มีประสบการณ์สอนใน 6 ประเทศ

4,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 14 นาที

อัดแน่นด้วยวิธีการสอนที่มีวิดิโอตัวอย่างที่เป็นงานวิจัยและเข้าใจง่าย ให้นำไปปรับใช้ได้ทันที

สอนโดยดร.อลิสา โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม & นิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูผ่านการเคลื่อนไหว *เจ้าของเพจ Image Matters Asia และเพจ Parent Training ที่มีประสบการณ์สอนใน 6 ประเทศ

ผู้สอน

 • เจ้าของผลงานงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พัฒนาการ นิสัย และตัวตนจากการการเคลื่อนไหวเด็ก ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Mukogawa ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้สอนด้านการอ่านสีหน้า ภาษากาย และพฤติกรรมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์การสอนในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • เจ้าของเพจ Image Matters Asia ที่ทำงานกับผู้บริหารด้านภาพลักษณ์ ภาษากาย และการนำเสนอ ที่มีประสบการสอนทั้งในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่คิดค้นการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว โดยประยุกต์จาก Kestenberg Movement Profile
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่ขยายกิจการการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไปที่ประเทศ Austria และเป็นองค์กรเดียวที่ทำด้านนี้
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความเรื่อง Baby's Facial Expression หรือการส่งเสริมความสามารถในการอ่านสีหน้าของเด็กจาก Humintell, USA
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญจาก Seika Kindergarten ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปสอนครูที่ดูและน้องตั้งแต่วัย 0-5 ขวบเรื่องการส่งเสริมการอ่านสีหน้าเด็ก
 • คนไทยคนเดียวที่เป็น partner กับ Rick Fink Butler-Valet School, Oxfordshire ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนมารยาททางสังคมชั้นสูงชองประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 2012

เรียนรู้ทักษะการอ่านคนและทำความเข้าใจคู่สนทนา เพื่อการเจรจาต่อรอง พร้อมทั้งสร้างความประทับใจต่อคู่สนทนาผ่านภาษากาย สอนโดยดร.อลิสา โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม & นิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูผ่านการเคลื่อนไหว *เจ้าของเพจ Image Matters Asia และเพจ Parent Training ที่มีประสบการณ์สอนใน 6 ประเทศ

ในยุคปัจจุบัน การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองนอกจากการสื่อสารทางคำพูดแล้ว การสื่อสารทางภาษากายก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ภาษากายเป็นส่วนนึงของการตัดสินใจของคู่สนทนาเช่นกัน การทำความเข้าใจกับการสร้างความประทับใจแรกพบผ่านภาษากาย การใช้ภาษากาย และการอ่านคนเพื่อเข้าใจอีกฝ่าย เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ นอกจากนั้นการทำความเข้าใจกับความท้าทายของการเจรจาต่อรอง และการเตรียมตัวในสิ่งที่สามารถควบคุมได้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักละเลย คอร์สออนไลน์ "Body Language for Negotiation" จึงออกแบบมาเพื่อส่งต่อเทคนิคต่าง ๆ เพื่อทำให้ทุกการสนทนาของคุณได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้

มาเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ไปด้วยกัน...
1) การสร้างความประทับใจแรกพบผ่านภาษากาย
2) ความท้าทายในการอ่านคน
3) ความท้าทายในการเจรจาต่อรอง
4) การอ่านอารมณ์ทางสีหน้าและภาษากาย
5) การอ่านเจตนาจากการวางมือ
6) การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
7) การจัดที่นั่งในการเจรจาต่อรอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) ความรู้เกี่ยวกับการใช้อวัจนภาษาหรือภาษากายในการเจรจาต่อรอง
2) ความรู้ในการใช้ภาษากายเพื่อการสร้างความประทับใจแรกพบ ซึ่งเป็นจุดแรกในการถูกตัดสินก่อนเข้าสู่การเจรจาต่อรอง
3) ฝึกอ่านภาษากายของอีกฝ่ายในขณะที่เจรจาต่อรอง
4) เข้าใจความท้าทายในการเจรจาต่อรองเพื่อการเตรียมตัวในสิ่งที่สามารถควบคุมได้
5) เข้าใจปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็น ภาพลักษณ์ ภาษากาย การสร้างสัมพันธ์ภาพ การจัดที่นั่ง และการรักษาระยะห่าง 

ใครควรเรียนคอร์สนี้
1) ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย การดูแลลูกค้า
2) โค๊ช และใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา หรือ trainer ที่ต้องสอนทีมงานด้านการเจรจาต่อรอง
3) ใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีความรู้อะไรมาก่อน           

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • เจ้าของผลงานงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พัฒนาการ นิสัย และตัวตนจากการการเคลื่อนไหวเด็ก ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Mukogawa ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้สอนด้านการอ่านสีหน้า ภาษากาย และพฤติกรรมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์การสอนในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • เจ้าของเพจ Image Matters Asia ที่ทำงานกับผู้บริหารด้านภาพลักษณ์ ภาษากาย และการนำเสนอ ที่มีประสบการสอนทั้งในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่คิดค้นการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว โดยประยุกต์จาก Kestenberg Movement Profile
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่ขยายกิจการการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไปที่ประเทศ Austria และเป็นองค์กรเดียวที่ทำด้านนี้
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความเรื่อง Baby's Facial Expression หรือการส่งเสริมความสามารถในการอ่านสีหน้าของเด็กจาก Humintell, USA
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญจาก Seika Kindergarten ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปสอนครูที่ดูและน้องตั้งแต่วัย 0-5 ขวบเรื่องการส่งเสริมการอ่านสีหน้าเด็ก
 • คนไทยคนเดียวที่เป็น partner กับ Rick Fink Butler-Valet School, Oxfordshire ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนมารยาททางสังคมชั้นสูงชองประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 2012
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img20211217081824
by นางอนุตตรีย์ แซ่อุ่น

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที