Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 8 นาที

คอร์สออนไลน์ที่แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาน้องที่มีพัฒนาการหลักช้า ให้สามารถเห็นก่อนและแก้ไขไ้ด้ทัน เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อด้านอารมณ์ จิตใจ และการเข้าสังคมของน้องในระยะยาว

สอนโดยดร.อลิสา โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม & นิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูผ่านการเคลื่อนไหว *เจ้าของเพจ Image Matters Asia และเพจ Parent Training ที่มีประสบการณ์สอนใน 6 ประเทศ

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 8 นาที

คอร์สออนไลน์ที่แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาน้องที่มีพัฒนาการหลักช้า ให้สามารถเห็นก่อนและแก้ไขไ้ด้ทัน เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อด้านอารมณ์ จิตใจ และการเข้าสังคมของน้องในระยะยาว

สอนโดยดร.อลิสา โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม & นิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูผ่านการเคลื่อนไหว *เจ้าของเพจ Image Matters Asia และเพจ Parent Training ที่มีประสบการณ์สอนใน 6 ประเทศ

ผู้สอน

 • เจ้าของผลงานงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พัฒนาการ นิสัย และตัวตนจากการการเคลื่อนไหวเด็ก ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Mukogawa ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้สอนด้านการอ่านสีหน้า ภาษากาย และพฤติกรรมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์การสอนในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • เจ้าของเพจ Image Matters Asia ที่ทำงานกับผู้บริหารด้านภาพลักษณ์ ภาษากาย และการนำเสนอ ที่มีประสบการสอนทั้งในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่คิดค้นการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว โดยประยุกต์จาก Kestenberg Movement Profile
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่ขยายกิจการการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไปที่ประเทศ Austria และเป็นองค์กรเดียวที่ทำด้านนี้
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความเรื่อง Baby's Facial Expression หรือการส่งเสริมความสามารถในการอ่านสีหน้าของเด็กจาก Humintell, USA
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญจาก Seika Kindergarten ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปสอนครูที่ดูและน้องตั้งแต่วัย 0-5 ขวบเรื่องการส่งเสริมการอ่านสีหน้าเด็ก
 • คนไทยคนเดียวที่เป็น partner กับ Rick Fink Butler-Valet School, Oxfordshire ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนมารยาททางสังคมชั้นสูงชองประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 2012

คอร์สออนไลน์ "Parent Training : สอนพ่อแม่แก้ปัญหาพัฒนาการหลักก่อน 2 ขวบ" ที่จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขพัฒนาการหลักของน้องๆ ที่เป็นปัญหา ที่คุณพ่อคุณแม่เห็น ก่อนที่น้องจะ 2 ขวบ
แล้ว "พัฒนาการหลัก" ที่ว่า คืออะไร ? 
เด็กในวัยปีแรก จะมีพัฒนาการหลักอยู่ 4 Steps ด้วยกันค่ะ
Step 1: Tummy Time คือการฝึกลูกน้อยนอนคว่ำ
Step 2: สามารถพลิกหงาย พลิกคว่ำได้ด้วยตัวเอง
Step 3: สามารถนั่งและคลาน
Step 4: การเกาะยืน และเดิน

หากน้องสามารถทำได้ทั้ง 4 Steps นี้ จะส่งผลถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ ความมั่นใจ และการเข้าสังคมในวัยต่อมาเป็นอย่างมาก คอร์สนี้จึงมุ่งเน้นสอนคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นว่าน้องมีพัฒนาการหลักที่ช้า ไม่ว่าจะเป็น
1) เวลาเข้าเต้าหรือให้นมลูกไม่เคยมองตากันเลย จะเป็นอะไรไหม
2) ฝึกลูกนอนคว่ำทำ tummy time ไม่สำเร็จเพราะร้องตลอด ไม่ทำได้ไหม
3) ลูกจะ 6 เดือนแล้วยังไม่มีที่ท่าจะคลานเลย ทำยังไงดี
4) ลูกเล่นวนไปมาอยู่ไม่กี่อย่าง เบื่อง่าย ทำยังไงดี
5) คุณแม่ต้องกลับไปทำงาน ทำยังไงไม่ให้น้องติดพี่เลี้ยง
6) ลูกติดแม่มาก ไม่ยอมให้ห่าง ทำยังไงดี
7) ทำไมอยู่ดีๆลูกก็กลายเป็นเด็กที่ท้าทาย ต่อต้านทุกอย่าง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1) เข้าใจความสามารถของเด็กแรกเกิดและสิ่งที่จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของน้อง
2) เข้าใจการส่งเสริมพัฒนาการช่วงแรกของน้องผ่าน Intimate Zone หรือส่วนที่ใกล้ชิดคุณแม่ที่สุด
3 )เข้าใจการส่งเสริมพัฒนาการหลักใน 6 เดือนแรกของน้องที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ความมั่นใจ และการเข้าสังคมในวัยต่อมา
4) เข้าใจการสร้าง bonding ที่แน่นแฟ้นระหว่างคุณพ่อคุณแม่และน้อง
5)เข้าใจวิธีวิเคราะห์สัญญานอาการออทิสติก สมาธิสั้นในช่วงก่อน 2 ขวบ และเรียนรู้การรับมือกับวัยทองของน้องและการถูก bully 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:
1) คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีน้อง
2) คุณพ่อคุณแม่ที่พึ่งมีน้อง
3) คุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มเห็นพัฒนาการของน้องที่ช้าหลัง 6 เดือน

ไม่ต้องมีความรู้อะไรมาก่อนก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้ค่ะ         

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • เจ้าของผลงานงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พัฒนาการ นิสัย และตัวตนจากการการเคลื่อนไหวเด็ก ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Mukogawa ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้สอนด้านการอ่านสีหน้า ภาษากาย และพฤติกรรมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์การสอนในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • เจ้าของเพจ Image Matters Asia ที่ทำงานกับผู้บริหารด้านภาพลักษณ์ ภาษากาย และการนำเสนอ ที่มีประสบการสอนทั้งในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่คิดค้นการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว โดยประยุกต์จาก Kestenberg Movement Profile
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่ขยายกิจการการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไปที่ประเทศ Austria และเป็นองค์กรเดียวที่ทำด้านนี้
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความเรื่อง Baby's Facial Expression หรือการส่งเสริมความสามารถในการอ่านสีหน้าของเด็กจาก Humintell, USA
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญจาก Seika Kindergarten ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปสอนครูที่ดูและน้องตั้งแต่วัย 0-5 ขวบเรื่องการส่งเสริมการอ่านสีหน้าเด็ก
 • คนไทยคนเดียวที่เป็น partner กับ Rick Fink Butler-Valet School, Oxfordshire ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนมารยาททางสังคมชั้นสูงชองประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 2012
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Pi to

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที