Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 86 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 59 นาที

คอร์สเดียวที่ผสมผสานความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้คุณพ่อคุณแม่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

สอนโดยดร.อลิสา โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม & นิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูผ่านการเคลื่อนไหว *เจ้าของเพจ Image Matters Asia และเพจ Parent Training ที่มีประสบการณ์สอนใน 6 ประเทศ

3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 86 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 59 นาที

คอร์สเดียวที่ผสมผสานความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้คุณพ่อคุณแม่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

สอนโดยดร.อลิสา โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม & นิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูผ่านการเคลื่อนไหว *เจ้าของเพจ Image Matters Asia และเพจ Parent Training ที่มีประสบการณ์สอนใน 6 ประเทศ

ผู้สอน

 • เจ้าของผลงานงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พัฒนาการ นิสัย และตัวตนจากการการเคลื่อนไหวเด็ก ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Mukogawa ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้สอนด้านการอ่านสีหน้า ภาษากาย และพฤติกรรมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์การสอนในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • เจ้าของเพจ Image Matters Asia ที่ทำงานกับผู้บริหารด้านภาพลักษณ์ ภาษากาย และการนำเสนอ ที่มีประสบการสอนทั้งในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่คิดค้นการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว โดยประยุกต์จาก Kestenberg Movement Profile
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่ขยายกิจการการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไปที่ประเทศ Austria และเป็นองค์กรเดียวที่ทำด้านนี้
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความเรื่อง Baby's Facial Expression หรือการส่งเสริมความสามารถในการอ่านสีหน้าของเด็กจาก Humintell, USA
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญจาก Seika Kindergarten ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปสอนครูที่ดูและน้องตั้งแต่วัย 0-5 ขวบเรื่องการส่งเสริมการอ่านสีหน้าเด็ก
 • คนไทยคนเดียวที่เป็น partner กับ Rick Fink Butler-Valet School, Oxfordshire ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนมารยาททางสังคมชั้นสูงชองประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 2012

คอร์สออนไลน์ที่ให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับพัฒนาการน้องในวัย 0-2 ขวบ ให้มีพัฒนนาการด้านอารมณ์ การเรียนรู้ ความสามารถในการเข้าสังคม ได้เป็นอย่างดี สอนโดยดร.อลิสา โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม & นิสัยที่เกิดจากการเลี้ยงดูผ่านการเคลื่อนไหว *เจ้าของเพจ Image Matters Asia และเพจ Parent Training ที่มีประสบการณ์สอนใน 6 ประเทศ

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าควรดูแลพัฒนาการของลูกน้อยวัย 0-2 ขวบนี้ ต้องเริ่มต้นจากอะไร ?
คอร์สออนไลน์​ "Smart Parenting เลี้ยงลูกอย่างฉลาด" มีคำตอบให้ค่ะ

พัฒนาการของลูกต้องเริ่มต้นจากการปรับตัวเข้าหาคุณแม่ หรือผู้เลี้ยงดูหลัก เพราะการปรับตัวเข้าหากันได้ดีจะส่งผลถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ การเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ ความมั่นใจ
ความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย และความสามารถในการเข้าสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่นในวัยต่อมา นอกจากนั้นคอร์สนี้ยังตอบโจทย์ทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้อง หรือที่กำลังวางแผนจะมีน้อง เพราะ 3 เดือนแรกนั้นสำคัญที่สุด ในการสร้างตัวตน ความมั่นใจ การเรียนรู้ และสายใยกับคุณแม่ การเข้าใจการเลี้ยงดูน้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในช่วง 3 เดือนแรกนี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก

หัวข้อหลักของเนื้อหาในคอร์ส : 
1) การสร้างสายใยระหว่างคุณแม่และน้องในขณะให้นมเพื่อสร้างตัวตน ความมั่นใจ และความมั่นคงทางด้านอารมณ์ของน้อง "
2) การ ฝึกน้องนอนคว่ำทำ Tummy Time เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคลาน การสำรวจ และความสงสัย "
3) การฝึกน้องให้มีสมาธิ มีโฟกัส และการอยู่คนเดียวผ่านการเล่นและกิจกรรมต่างๆ "
4) หลักการของการคว่ำ การคลาน การนั่งเอง การเกาะยืน และการเดิน "
5) การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และการเข้าสังคมของเด็ก "
6) การใช้ภาษากายของเด็กในวัยที่ยังสื่อสารไม่ได้ "
7) การท้าทาย ต่อต้าน และอารมณ์ช่วงวัยทองเด็กที่ต้องรับมือแตกต่างจากอารมณ์ทั่วไปที่เป็นเรื่องของขั้นของพัฒนาการ "

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ :
1) เข้าใจความสำ คัญและหลักการของการมีสร้างปฏิสัมพันธ์ขณะให้นม ซึ่งส่งผลถึงสายใย อารมณ์ ความมั่นใจและการเรียนรู้ของน้อง "
2) เข้าใจการวัดพัฒนาการรวมทั้งวิธีส่งเสริมของแต่ละช่วงวัย "
3) เข้าใจพื้นฐานทางอารมณ์ และจิตวิทยาเด็ก "
4) เข้าใจหลักการส่งเสริมการเรียนรู้ การมีสมาธิ และมีโฟกัสของเด็กจากการมีปฏิสัมพันธ์ การเล่น และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเลือกของเล่นให้น้อง "
5) เข้าใจวิธีการสร้างระเบียบวินัยและการรับมือกับวัยทองเด็ก "

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ :

1. คุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องในวัย 0-2
2. คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนการมีน้อง
3. คุณครู และพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กในวัย 0-2

คอร์สนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อน เพราะคอร์สเข้าใจง่าย       
มาสมัครเรียนกันเยอะๆ นะคะ แล้วพบกันในคอร์สค่ะ   

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • เจ้าของผลงานงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พัฒนาการ นิสัย และตัวตนจากการการเคลื่อนไหวเด็ก ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Mukogawa ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้สอนด้านการอ่านสีหน้า ภาษากาย และพฤติกรรมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์การสอนในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • เจ้าของเพจ Image Matters Asia ที่ทำงานกับผู้บริหารด้านภาพลักษณ์ ภาษากาย และการนำเสนอ ที่มีประสบการสอนทั้งในประเทศไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน ฮอลแลนด์ และญี่ปุ่น
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่คิดค้นการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว โดยประยุกต์จาก Kestenberg Movement Profile
 • คนไทยคนเดียว (ร่วมกับ partner ที่ญี่ปุ่น) ที่ขยายกิจการการทำโปร์ไฟล์เด็กวัย 0-2 ขวบจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไปที่ประเทศ Austria และเป็นองค์กรเดียวที่ทำด้านนี้
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความเรื่อง Baby's Facial Expression หรือการส่งเสริมความสามารถในการอ่านสีหน้าของเด็กจาก Humintell, USA
 • คนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญจาก Seika Kindergarten ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปสอนครูที่ดูและน้องตั้งแต่วัย 0-5 ขวบเรื่องการส่งเสริมการอ่านสีหน้าเด็ก
 • คนไทยคนเดียวที่เป็น partner กับ Rick Fink Butler-Valet School, Oxfordshire ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนมารยาททางสังคมชั้นสูงชองประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 2012
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที