Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 18 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ไม่หนักทฤษฎี เข้าใจได้ง่าย

สอนด้วย Friendly Slide และยกตัวอย่างด้วยเรื่องในชีวิตประจำวัน

เนื้อหากระชับ เรียนรู้จบ ในเวลาสั้น ๆ

แถมฟรี e-book

สอนโดย ยุวดี เปรมวิชัย นักวิชาการด้านสถิติ ผู้มีประสบการณ์ด้านสถิติมากว่า 30 ปี

1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 18 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ไม่หนักทฤษฎี เข้าใจได้ง่าย

สอนด้วย Friendly Slide และยกตัวอย่างด้วยเรื่องในชีวิตประจำวัน

เนื้อหากระชับ เรียนรู้จบ ในเวลาสั้น ๆ

แถมฟรี e-book

สอนโดย ยุวดี เปรมวิชัย นักวิชาการด้านสถิติ ผู้มีประสบการณ์ด้านสถิติมากว่า 30 ปี

ผู้สอน

ศ. พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

  • นักวิชาการ มีตําแหน่งทางวิชาการสาขาสถิติ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสถิติมาตลอดชีวิต ทั้งการเรียนและในหน้าที่การงาน
  • ผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  • ผู้สอนวิชาสถิติในสถาบันอุดมศึกษามายาวนานกว่า 30 ปี
  • ผู้เขียนหนังสือตำราสถิติและคณิตศาสตร์กว่า 10 เรื่อง อาทิ สถิติวิเคราะห์สําหรับนัก Data, ความน่าจะเป็นสําหรับนัก Data, Prediction with Logistic Regression ฯลฯ
  • เจ้าของเพจ Statistics for Thai Data Learners เพจที่ใช้ภาพแทนคําอธิบาย เพราะตั้งใจจะให้สถิติเป็นวิชาที่ง่ายต่อการเข้าใจของทุกคน

Tool ยอดนิยมในการทำนายหรือพยากรณ์อนาคต ที่ใคร ๆ ต้องรู้จัก ก็คือ Regression Analysis (การวิเคราะห์การถดถอย) แต่กว่าจะใช้ Regression Analysis ได้ ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Regression Analysis เสียก่อน

ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้น(Assumption) ที่จำเป็น 5 ประการ, Hypothesis Testing 2 การทดสอบ, ตัวแปรประเภทต่าง ๆ และการแปลผล (Interpretation) Model

โดยคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการแปลผล Model แบบละเอียด ค่อย ๆ อธิบายทีละขั้นตอน พร้อมตัวอย่างประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและนำ Regression Analysis มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

ประโยชน์ของคอร์ส
- ทำให้สามารถสร้าง Regression Model เพื่อทำนายหรือพยากรณ์ อนาคตของข้อมูลที่สนใจ (ตัวแปรตาม) จากข้อมูลหลาย ๆ ตัวที่มีอยู่ (ตัวแปรอิสระ) เช่น Model สำหรับพยากรณ์ยอดขายสินค้าของปีหน้า จากข้อมูลปีนี้ที่มีอยู่ ได้แก่ จำนวนที่ผลิตในปีที่ผ่านมา ยอดขายสินค้าของปีที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อ จำนวนร้านค้าที่วางจำหน่ายสินค้านี้
- เข้าใจบทบาทว่าข้อมูลตัวใดเป็น ตัวแปร Response, ตัวแปร Predictor, ตัวแปร Dummy
- อ่านและแปลผล Model ได้ถูกต้อง
- เข้าใจกระบวนการของ Regression Analysis ครบถ้วน หมดปัญหาในการใช้ Application หรือ Software สำหรับ Regression

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อน
- พื้นฐานผู้เรียน เพียงความรู้สถิติเบื้องต้นจากชั้น มัธยมปลาย ก็เรียนได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ทำงานสาย Data ที่ต้องการทบทวนวิธีการทางสถิติวิเคราะห์
- นักศึกษาปริญญาตรี สาขา Data ทั้งหลาย
- ผู้บริหารที่สนใจตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Data
- นักเรียน มัธยมปลาย ที่วางอนาคตจะเป็นนัก Data
- ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการวิเคราะห์ Data

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศ. พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

  • นักวิชาการ มีตําแหน่งทางวิชาการสาขาสถิติ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสถิติมาตลอดชีวิต ทั้งการเรียนและในหน้าที่การงาน
  • ผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  • ผู้สอนวิชาสถิติในสถาบันอุดมศึกษามายาวนานกว่า 30 ปี
  • ผู้เขียนหนังสือตำราสถิติและคณิตศาสตร์กว่า 10 เรื่อง อาทิ สถิติวิเคราะห์สําหรับนัก Data, ความน่าจะเป็นสําหรับนัก Data, Prediction with Logistic Regression ฯลฯ
  • เจ้าของเพจ Statistics for Thai Data Learners เพจที่ใช้ภาพแทนคําอธิบาย เพราะตั้งใจจะให้สถิติเป็นวิชาที่ง่ายต่อการเข้าใจของทุกคน
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4 %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87
by อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง
Default
by พิชญา พึ่งทอง
Default
by นญาพัทธ์ วิสุทธิวิเศษ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที