Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 11 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ไม่หนักทฤษฎี เข้าใจได้ง่าย

สอนด้วย Friendly slide และยกตัวอย่างด้วยเรื่องในชีวิตประจำวัน

เนื้อหากระชับ เรียนรู้จบ Hypothesis Testing ในเวลาสั้น ๆ

สอนโดย ยุวดี เปรมวิชัย นักวิชาการด้านสถิติ ผู้มีประสบการณ์ด้านสถิติมากว่า 30 ปี

2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 11 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ไม่หนักทฤษฎี เข้าใจได้ง่าย

สอนด้วย Friendly slide และยกตัวอย่างด้วยเรื่องในชีวิตประจำวัน

เนื้อหากระชับ เรียนรู้จบ Hypothesis Testing ในเวลาสั้น ๆ

สอนโดย ยุวดี เปรมวิชัย นักวิชาการด้านสถิติ ผู้มีประสบการณ์ด้านสถิติมากว่า 30 ปี

ผู้สอน

ศ. พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • นักวิชาการ มีตําแหน่งทางวิชาการสาขาสถิติ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสถิติมาตลอดชีวิต ทั้งการเรียนและในหน้าที่การงาน
 • ผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • ผู้สอนวิชาสถิติในสถาบันอุดมศึกษามายาวนานกว่า 30 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือตำราสถิติและคณิตศาสตร์กว่า 10 เรื่อง อาทิ สถิติวิเคราะห์สําหรับนัก Data, ความน่าจะเป็นสําหรับนัก Data, Prediction with Logistic Regression ฯลฯ
 • เจ้าของเพจ Statistics for Thai Data Learners เพจที่ใช้ภาพแทนคําอธิบาย เพราะตั้งใจจะให้สถิติเป็นวิชาที่ง่ายต่อการเข้าใจของทุกคน
Statistics for Thai Data Learners

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • เพจเพื่อการเรียนรู้สถิติและคณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง

การวิเคราะห์ Data ใคร ๆ ก็ทำได้ เพราะคิดว่ามีซอฟต์แวร์มากมายที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล แต่ปัญหาก็คือ จะรู้ได้อย่างไรว่าควรใช้ Tools ตัวไหนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งการจะรู้ว่าควรใช้เครื่องมือใดกับข้อมูลแบบไหน จำเป็นจะต้องใช้สถิติมาเป็นตัวช่วยการเลือกใช้ Tool ให้เหมาะสม

คอร์ส “สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับนัก Data : Hypothesis Testing(การทดสอบสมมติฐาน)” จะทำให้ “รู้จัก เข้าใจ และเลือกใช้ Tools ในการวิเคราะห์ Data ได้ถูกต้อง” โดยคอร์สนี้จะสอนการวิเคราะห์ Data ด้วยการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสรุปมาจากทฤษฎีให้ชัดและง่ายต่อการเข้าใจ ช่วยให้รู้ว่าข้อมูลแบบไหนต้องใช้ Tools ใดในการวิเคราะห์

ประโยชน์ของคอร์ส
- เข้าใจ วิธีการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ Data ทุก ๆ วิธีการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะวิเคราะห์ด้วย Tools หรือ Software ใด
- จบคอร์สแล้วสามารถทำการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ อ่านและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้ถูกต้อง

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อน
- เพียงความรู้สถิติเบื้องต้น หรือสถิติจากชั้น มัธยมปลาย ก็เรียนได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ทำงานสาย Data ที่ต้องการทบทวนวิธีการทางสถิติวิเคราะห์
- นักศึกษาปริญญาตรี สาขา Data ทั้งหลาย
- ผู้บริหารที่สนใจตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Data
- นักเรียน มัธยมปลาย ที่วางอนาคตจะเป็นนัก Data
- ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการวิเคราะห์ Data

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศ. พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • นักวิชาการ มีตําแหน่งทางวิชาการสาขาสถิติ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสถิติมาตลอดชีวิต ทั้งการเรียนและในหน้าที่การงาน
 • ผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • ผู้สอนวิชาสถิติในสถาบันอุดมศึกษามายาวนานกว่า 30 ปี
 • ผู้เขียนหนังสือตำราสถิติและคณิตศาสตร์กว่า 10 เรื่อง อาทิ สถิติวิเคราะห์สําหรับนัก Data, ความน่าจะเป็นสําหรับนัก Data, Prediction with Logistic Regression ฯลฯ
 • เจ้าของเพจ Statistics for Thai Data Learners เพจที่ใช้ภาพแทนคําอธิบาย เพราะตั้งใจจะให้สถิติเป็นวิชาที่ง่ายต่อการเข้าใจของทุกคน
Statistics for Thai Data Learners

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • เพจเพื่อการเรียนรู้สถิติและคณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by จักราวิทย์ ไชยภาฤทธิ์
Unnamed
by Cat Indy
Default
by Singharat Rattanaphan
9b5a902b 13a8 4897 bd20 0fdc01b30549
by Chinnawat Ninmote
Unnamed
by Benjarong Moungklouy

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที