Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 48 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทำความเข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์

สอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตได้

ให้ความรู้โดย อ.ใหญ่ ผู้ที่มีประสบการณ์งานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 30 ปี

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 48 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทำความเข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์

สอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตได้

ให้ความรู้โดย อ.ใหญ่ ผู้ที่มีประสบการณ์งานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ (อ.ใหญ่)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

109 รีวิว

4 คอร์ส

  • วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มานานกว่า 25 ปี ให้ความรู้หน่วยงานต่าง ๆ มาแล้วมากกว่า 100 หน่วยงาน
  • ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพประสบการณ์กว่า 30 ปี
  • มีผลงานวิชาการทั้งการเขียนหนังสือด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อวิดีโอวิชาการด้านความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิตอีกมากมาย

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
อุบัติเหตุ มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกสถานประกอบการ แม้จะมีมาตรการควบคุมป้องกันแล้วก็ตาม ซึ่งผลที่ตามมาคือความสูญเสียต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ถ้าหากสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมใช้โอกาสจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเข้าไปสอบสวนหาสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ สถานประกอบการก็จะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อนำไปจัดการแก้ไขหรือป้องกันในอนาคตได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
- สามารถปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ได้อย่างถูกต้อง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของกิจการ ผู้บริหารทุกระดับ หัวหน้างาน พนักงาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ
- คณะกรรมการความปลอดภัยตามกฎหมาย
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่ในการสอบสวนอุบัติเหตุ
- ผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าอบรมเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ (อ.ใหญ่)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

109 รีวิว

4 คอร์ส

  • วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มานานกว่า 25 ปี ให้ความรู้หน่วยงานต่าง ๆ มาแล้วมากกว่า 100 หน่วยงาน
  • ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพประสบการณ์กว่า 30 ปี
  • มีผลงานวิชาการทั้งการเขียนหนังสือด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อวิดีโอวิชาการด้านความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิตอีกมากมาย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที