Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 55 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

อธิบายพร้อมยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เน้นตัวอย่างจริงใกล้ตัวของผู้เรียน

นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที

ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลของงานให้สูงขึ้น

สอนโดย วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในภาคอุตสาหกรรม

1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 55 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

อธิบายพร้อมยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เน้นตัวอย่างจริงใกล้ตัวของผู้เรียน

นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที

ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลของงานให้สูงขึ้น

สอนโดย วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในภาคอุตสาหกรรม

ผู้สอน

 • ประสบการณ์ในการทำงาน และบรรยายในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ปี
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ “ดร.ทองพันชั่ง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทุกวัน
 • ปี 2552 : ได้รับโล่ห์ “ รางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ “ ในวาระครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี 2553 : ได้รับ “ ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน ประจำปี 2553 “ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • คณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2568
 • วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ บรรยายให้กับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • นักเขียนประจำ นิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR Management
 • ผลงานหนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้ได้ทันที
 • ผลงานหนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต
 • ผลงานหนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว
 • ผลงานหนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)
 • ผลงานหนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า
 • ผลงานหนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
 • ผลงานหนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
 • ผลงานหนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง
 • วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินระดับประเทศในงาน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม 4 ปีซ้อน ประจำปี 2562 / 2561 / 2560 และ 2553 ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในโลกปัจจุบันที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน และซับซ้อนกว่าในอดีต ทำให้หัวหน้างานต้องเผชิญปัญหามากมายหรือไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ขาดความมั่นใจ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความรู้และทักษาของตัวเองให้เก่งขึ้น

หลักสูตร "การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน" มีเนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดของ Competency และอีก 10 ทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่หัวหน้างานทุกคนควรมี ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่องค์กรต้องการและลูกน้องยอมรับ พร้อมทำงานให้อย่างเต็มใจ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
- ช่วยเพิ่มพูนทักษะการบริหารงานให้เก่งขึ้น
- เพิ่มความมั่นใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลของงานให้สูงขึ้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ประสบการณ์ในการทำงาน และบรรยายในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ปี
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ “ดร.ทองพันชั่ง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทุกวัน
 • ปี 2552 : ได้รับโล่ห์ “ รางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ “ ในวาระครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี 2553 : ได้รับ “ ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน ประจำปี 2553 “ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • คณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2568
 • วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ บรรยายให้กับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • นักเขียนประจำ นิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR Management
 • ผลงานหนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้ได้ทันที
 • ผลงานหนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต
 • ผลงานหนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว
 • ผลงานหนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)
 • ผลงานหนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า
 • ผลงานหนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
 • ผลงานหนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
 • ผลงานหนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง
 • วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินระดับประเทศในงาน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม 4 ปีซ้อน ประจำปี 2562 / 2561 / 2560 และ 2553 ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img 4321
by Withun Tajoragung
Avatar
by Ummaris Svn

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที