Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ปรับทัศนคติและสร้างความมั่นใจเชิงบวกในการนำเสนอ

เรียนรู้การออกแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจ และประทับใจให้แก่ผู้ฟัง

ก้าวข้ามความกลัวในการนำเสนอ นำเสนอได้ตรงใจ ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ปรับทัศนคติและสร้างความมั่นใจเชิงบวกในการนำเสนอ

เรียนรู้การออกแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจ และประทับใจให้แก่ผู้ฟัง

ก้าวข้ามความกลัวในการนำเสนอ นำเสนอได้ตรงใจ ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ

ผู้สอน

ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

  • Executive Director บริษัท Delighten Group Co., Ltd.
  • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills
  • วิทยากรผู้มี Passion อย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและความสุขในชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
  • Certified Coach (ACC) ที่นำพาผู้เรียนสำรวจเพื่อเข้าถึงศักยภาพของตนเอง ด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ (Training) การอำนวยการเรียนรู้ (Facilitating) การสืบค้นเชิงบวก (Appreciative Inquiry) และการโค้ช (Coaching)

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจและประทับใจให้แก่ผู้ฟัง พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำเสนอ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอในแต่ละครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

เคยเป็นมั้ยคะ เวลาที่เรามีข้อมูลดี ๆ อยากถ่ายทอด อยากนำเสนอ แล้วคนไม่สนใจฟัง...ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมาย การนำเสนอที่น่าสนใจ จะทำให้ผู้ฟังหันมาใส่ใจฟังสิ่งที่เราพูด ซึ่งข้อมูลนั้น ๆ จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ฟัง ผู้บริหาร หรือลูกค้าได้มากมาย

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอด้วย 5P Model ที่รวมเอาเนื้อหาด้านทัศนคติ ความรู้ เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคที่สามารถนำไปใช้จริงได้ในการทำงาน ซึ่งมี Key takeaway ในแต่ละบทเพื่อให้จดจำได้ง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ดาวน์โหลดเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนไปพร้อม ๆ กัน

หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความความมั่นใจให้การนำเสนอทุก ๆ ครั้ง มีความน่าสนใจ สร้างความประทับใจ จดจำได้ และเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ในทุก ๆ การนำเสนอ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สร้างทัศนคติเชิงบวก และความมั่นใจในการนำเสนอ
- สามารถออกแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจ และประทับใจให้แก่ผู้ฟังได้
- สามารถใช้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำเสนอ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอในแต่ละครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ
- ก้าวข้ามความกลัวในการนำเสนอ เปิดใจฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างโอกาสที่ดีจากการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานที่ต้องการสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอข้อมูลสำหรับการประชุม
- ผู้ที่มีหน้าที่นำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
- หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่ต้องการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อพัฒนาทีมงาน
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอเพื่อบรรลุเป้าหมายในการนำเสนอแต่ละครั้ง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

  • Executive Director บริษัท Delighten Group Co., Ltd.
  • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills
  • วิทยากรผู้มี Passion อย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและความสุขในชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
  • Certified Coach (ACC) ที่นำพาผู้เรียนสำรวจเพื่อเข้าถึงศักยภาพของตนเอง ด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ (Training) การอำนวยการเรียนรู้ (Facilitating) การสืบค้นเชิงบวก (Appreciative Inquiry) และการโค้ช (Coaching)
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by เอื้อมพร สังขระ
Default
by ชนกพร ตุ้มทอง
Default
by Proud Publishing

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที