Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 28 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สังเกตและเข้าใจตัวเราและคู่สนทนา ก่อนสื่อสาร

สามารถปรับสไตล์การสื่อสารให้เหมาะกับคู่สนทนา

เลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

เสริมสร้างการฟังเชิงรุกให้เกิดขึ้นในการทำงาน

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 28 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สังเกตและเข้าใจตัวเราและคู่สนทนา ก่อนสื่อสาร

สามารถปรับสไตล์การสื่อสารให้เหมาะกับคู่สนทนา

เลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

เสริมสร้างการฟังเชิงรุกให้เกิดขึ้นในการทำงาน

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills

ผู้สอน

ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส

  • Executive Director บริษัท Delighten Group Co., Ltd.
  • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills
  • วิทยากรผู้มี Passion อย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและความสุขในชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
  • Certified Coach (ACC) ที่นำพาผู้เรียนสำรวจเพื่อเข้าถึงศักยภาพของตนเอง ด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ (Training) การอำนวยการเรียนรู้ (Facilitating) การสืบค้นเชิงบวก (Appreciative Inquiry) และการโค้ช (Coaching)

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก" ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่มักจะพบเจอในการทำงาน เนื่องจากเราจะต้องสื่อสารกับคนที่หลากหลาย ซึ่งบางครั้งก็เกิดความไม่เข้าใจกันทั้งเชิงข้อมูล อารมณ์ ความรู้สึก กระทบต่อความสัมพันธ์ ทำให้สื่อสารกันน้อยลง ส่งผลให้การทำงานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า และรู้สึก Burn out ไปในที่สุด

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงบวก ที่รวมเอาเนื้อหาทั้งความรู้ ทัศนคติ และวิธีการนำไปใช้จริงในการทำงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพงานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดความสำเร็จและบรรยากาศแห่งความสุขในการทำงาน

ดังนั้นหากทุกท่านมีทักษะในการสื่อสารเชิงบวก จะเป็นส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เกื้อหนุนต่อความร่วมมือกันในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้
1. สังเกตและเข้าใจตัวเราและคู่สนทนา ก่อนสื่อสาร
2. สามารถปรับสไตล์การสื่อสารให้เหมาะกับคู่สนทนา
3. เลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
4. เสริมสร้างการฟังเชิงรุกให้เกิดขึ้นในการทำงาน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส

  • Executive Director บริษัท Delighten Group Co., Ltd.
  • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills
  • วิทยากรผู้มี Passion อย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและความสุขในชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
  • Certified Coach (ACC) ที่นำพาผู้เรียนสำรวจเพื่อเข้าถึงศักยภาพของตนเอง ด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ (Training) การอำนวยการเรียนรู้ (Facilitating) การสืบค้นเชิงบวก (Appreciative Inquiry) และการโค้ช (Coaching)
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
8
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by อมราลักษณ์ หุตานนท์
Default
by natcha thepsongvajj
Default
by ศิริวัฒน์ ช่วยงาน
Default
by San Siri
Default
by สุนันท์ จันทร์โทน
Unnamed
by Budsaraporn Akkawibul
%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2
by Pradit Chuenban
Default
by Nuttakarn Prapan
Default
by wanvisa virojchalerm
Dsc 0010
by กิตติพล ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
อาจารย์มีการยกตัวอย่างสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาะมากขึ้น เข้าใจ่าย ประยุกต์ใช้ได้จริงครับ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที