Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 16 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ไม่มีพื้นฐานเรื่องสถิติมาก่อนก็เรียนได้

สอนหลักการทางสถิติตั้งแต่พื้นฐาน และเน้นการประยุกต์ใช้ Excel มาช่วยทั้งการเขียนสูตร และใช้เครื่องมือใน Data Analysis Toolpak

สอนโดย ศิระ เอกบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Excel เจ้าของแฟนเพจ "เทพเอ็กเซล Thep Excel" ชื่อดัง

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 16 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ไม่มีพื้นฐานเรื่องสถิติมาก่อนก็เรียนได้

สอนหลักการทางสถิติตั้งแต่พื้นฐาน และเน้นการประยุกต์ใช้ Excel มาช่วยทั้งการเขียนสูตร และใช้เครื่องมือใน Data Analysis Toolpak

สอนโดย ศิระ เอกบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Excel เจ้าของแฟนเพจ "เทพเอ็กเซล Thep Excel" ชื่อดัง

ผู้สอน

ศิระ เอกบุตร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,927 รีวิว

11 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแฟนเพจ "เทพเอ็กเซล Thep Excel" เจ้าของบทความบนโลกออนไลน์ที่มีคนกด Like นับแสน
 • วิทยากรสอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อ Work Life Balance ที่ดี ทำงานน้อยลง ได้งานมากขึ้น
 • ผู้เขียนหนังสือขายดี Excel Level Up!, จอมเวทเทพเอ็กเซล, Excel Power Up!
 • ผู้ถือประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist : Expert Certificate
 • ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทพเอ็กเซล Thep Excel

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,927 รีวิว

11 คอร์ส

 • สอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Power BI เบื้องต้นถึงขั้นสูง เพื่อลดเวลาทำงาน แต่ถูกต้องแม่นยำขึ้น

คอร์สนี้จะสอนหลักการทางสถิติและการใช้เครื่องมือสถิติ รวมถึงการทำ Simulation ใน Excel เพื่อช่วยในการตัดสินใจและสรุปผล ออกแบบให้แม้แต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องของสถิติมาก่อนก็เรียนได้ เพราะเราสอนตั้งแต่หลักการความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบต่าง ๆ ทฤษฎีสำคัญ ๆ ไปจนถึงการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยที่เน้นไปที่การประยุกต์ใช้ Excel มาช่วยทั้งการเขียนสูตร และใช้เครื่องมือใน Data Analysis Toolpak

หัวข้อของหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางสถิติใน Excel ตั้งแต่ต้น ในรูปแบบของ Workshop เพื่อเก็บความรู้และเทคนิคการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นทีละขั้น
    - ค่ากลาง และ Mean แบบต่าง ๆ
    - การคำนวณ Percentile, Quartile แบบ Inclusive, Exclusive
    - หลักการนับ ความน่าจะเป็น และ Bayes’ Theorem
    - การสุ่มค่าตัวเลขใน Excel และการทดลอง Simulation สถานการณ์แบบง่าย
    - Distribution พื้นฐาน เช่น Binomial, Uniform, Normal Distribution
    - หลักการทำงานของ Data Table และ การใช้ Data Table ทำ Simulation
    - หลักการ Central Limit Theorem, Confidence Interval ของ Mean และ Proportion
    - หลักการ Hypothesis Test การทดสอบสมมติฐาน ของ Mean และ Proportion
    - Chi-Square Goodness of Fit Test และ Independence Test
    - การเรียกใช้ Analysis Toolpak การ Random ค่า และ เรียกผลสรุป Descriptive Statistics
    - ความแตกต่างของ 2 Sample vs. Paired T-Test
    - Poisson Distribution และ Exponential Distribution
    - ตัวอย่างการทำ Simulation เช่น จำลองการลงทุนระยะยาวในหุ้น, การเข้าคิวเบื้องต้น
    - การคำนวณ Correlation
    - การคำนวณ Multiple Linear Regression

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับ
ผู้ที่ทำงานวางแผน พนักงานหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการใช้ Excel วางแผนในเรื่องสำคัญ ๆ แล้วอยากจะนำเรื่องของการทำแบบจำลอง และหลักสถิติมาช่วยวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจแต่ยังไม่มีพื้นฐาน
- นักลงทุน ที่อยากจะได้เครื่องมือช่วยตัดสินใจด้านการลงทุน ช่วยให้เห็นความเสี่ยงในการลงทุนชัดเจนมากขึ้น
- นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ที่ต้องการทำทวนหลักการของวิชาสถิติในเวลาอันสั้น และอยากเรียนรู้ว่าใช้เครื่องมือสถิติใน Excel มีวิธีการทำอย่างไร ซึ่งมันจะทำให้คุณเข้าใจการเรียนมากขึ้นไปด้วย

เมื่อเรียนหลักสูตรนี้ คุณจะได้
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และทำแบบจำลองด้วย Excel ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับด้วยศาสตร์ของวิชาสถิติ
- การทำ Simulation ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น และนั่นก็จะเพิ่มคุณค่าให้ตัวคุณอีกมหาศาล
- เพิ่มความโดดเด่นในใบสมัครงานของคุณ ด้วยการเพิ่มทักษะที่โดดเด่นกว่าคนใช้ Excel ส่วนใหญ่

ความรู้เบื้องต้นที่จะต้องมีก่อนเรียน
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรนี้ คุณควรมีความเข้าใจพื้นฐานของ Excel และคุ้นเคยกับฟังก์ชันและสูตรต่าง ๆ อยู่แล้ว ซึ่งหากคุณยังไม่มีพื้นฐานแนะนำให้เรียนคอร์ส Excel Level Up Update ยกระดับทักษะคุณ ทุ่นเวลาการทำงาน ก่อนก็เพียงพอแล้ว

เริ่มเรียนตอนนี้ ได้ทักษะใหม่ทันที
เริ่มต้นการเรียนรู้วิธีใช้หลักการทางสถิติและการสร้างแบบจำลองมาทำงานใน Excel ลงทะเบียนวันนี้และเริ่มตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วย Excel Statistics & Simulation : วิเคราะห์สถิติและทำแบบจำลองช่วยตัดสินใจด้วย Excel

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 24 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศิระ เอกบุตร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,927 รีวิว

11 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแฟนเพจ "เทพเอ็กเซล Thep Excel" เจ้าของบทความบนโลกออนไลน์ที่มีคนกด Like นับแสน
 • วิทยากรสอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อ Work Life Balance ที่ดี ทำงานน้อยลง ได้งานมากขึ้น
 • ผู้เขียนหนังสือขายดี Excel Level Up!, จอมเวทเทพเอ็กเซล, Excel Power Up!
 • ผู้ถือประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist : Expert Certificate
 • ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทพเอ็กเซล Thep Excel

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,927 รีวิว

11 คอร์ส

 • สอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Power BI เบื้องต้นถึงขั้นสูง เพื่อลดเวลาทำงาน แต่ถูกต้องแม่นยำขึ้น
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
3
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by sorapong sukkasem
เอกสารประกอบการสอนดาวน์โหลดได้จากที่ไหนครับ
Default
by Pongsathorn Kusolphat
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Open uri20181004 19532 14edwl3?1538667444
by Pisit Kmolwattananisa
Avatar
by Thanaporn Jongpattanasombut
Default
by สุกัญญา สมยาราช
Default
by Emmy Edu

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที