คอร์สแพ็กเกจ ชุดรวมความรู้สุดคุ้ม จัดเต็มสำหรับคนวัยทำงาน
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1! %e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99 powerpoint web 1646034731 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660x390 1646034949 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660x390 1646034952 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660x390 1646034956 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Web 1646035173 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660 1646035287 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Web 1646035345 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Web 1646035446 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Web 1646035665 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Powerpoint tips   tricksweb 1646035713 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Web 1646035746 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Web 1646035807 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Web 1646035873 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Web 1646036911 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660 1646036978 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Excel banner 2 660x390 1646037442 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
1075 %e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84! %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%99 excel %e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87 660x390 1646037490 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Course microsoft word advanced level660x390 1646037542 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Excel for hr %28intermediate level%29660x390 1646037685 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Excel viusal banner 660x390 1646038086 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Excel banner file template 660x390 1646038191 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Excelforaccounting 660x390 1646038347 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
1611 excel special 660x390 1646039277 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
1612 660x390 1646039282 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
1640 660x390 1646039397 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
2389 banner 6. 660x390 1646042210 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
2970 6. 660x390 1621500033 1646050839 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
2971 6. 660x390 1621502995 1646050842 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
3409 pivot automation %e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c pivot %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4 6. 660x390 1633662809 1646052615 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Excel course 660x390 new 1639630101 1646053177 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Power bi 660x390 m3 1644802149 1646053459 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
4459 web 1674460883 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์ส "Power BI ง่าย ๆ สไตล์คนใช้ Excel มาก่อน"
(Microsoft Power BI (Business Intelligence) เพื่อการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับยุคใหม่ ที่มีแนวคิดต่อยอดการใช้งานมาจาก Excel)

คอร์สนี้เหมาะมาก ๆ สำหรับคนที่
1) ไม่เคยใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop มาก่อน
2) และต้องการปรับตัว/เปลี่ยน/ต่อยอด การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลบน Excel แบบเดิม ๆ ให้ดูโดดเด่น น่าทึ่ง ทันสมัย และทรงพลัง
3) และต้องการสร้าง Data Model จากข้อมูลหลาย ๆ ตาราง ที่สามารถนำไปต่อยอดกับ Report/Dashboard จากข้อมูลหลาย ๆ ตารางได้
4) และต้องการตอกเสาเข็มความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อนำไปต่อยอดขั้น Advance ด้วยตนเอง/ในคอร์สต่อ ๆ ไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1) ต้องเข้าใจการใช้งาน PivotTable, Chart, IF, VLOOKUP บน Excel มาก่อน
2) หรือเคยเรียนคอร์สนี้มาก่อน "Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ" (คลิกเพื่อสมัครเรียน)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
การเรียนการสอนในคอร์สนี้จะใช้โปรแกรม Power BI Desktop โดยเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติให้เห็นความจริง แบบ Step by Step ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้หลักคิดพิจารณาพร้อมตั้งข้อสังเกตอย่างเป็นเหตุเป็นผล เน้นจับประเด็นเฉพาะที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้เร็ว และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ซึ่งเนื้อหาในคอร์สนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 12 บท สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: บทที่ 1 - บทที่ 8
เน้นปฎิบัติให้เห็นการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop ในภาพรวม ๆ ซึ่งเนื้อหาถูกออกแบบมาเป็น Step by Step เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ 2: บทที่ 9 - บทที่ 11
เน้นปฏิบัติให้เห็นรายละเอียดที่น่าสนใจ จับประเด็นที่สำคัญ ๆ การตั้งข้อสังเกต และแนวทางการปรับใช้ รวมถึง Tips & Tricks

ส่วนที่ 3: บทที่ 12
เน้นสรุปเฉพาะสาระสำคัญแบบรวบยอด และแนะนำแนวทางการเผยแพร่ผลงานเพื่อนำไปใช้งานผ่าน Power BI Service (Web Browser/Mobile)

จุดเด่นของ Microsoft Power BI (Business Intelligence) คือ
1) เรียนรู้ง่าย (ถ้าใช้งาน Excel PivotTable, Chart, IF, VLOOKUP เป็นมาก่อน)
2) มีเวอร์ชันฟรี (Power BI Desktop) ที่สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานบน Desktop/PC/Notebook (ซึ่งในคอร์สนี้จะเน้นสอนวิธีการใช้งานสำหรับเวอร์ชันนี้)
3) เชื่อมต่อข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Excel, CSV, Text, Access, SQL Server, Web และอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 50 ชนิด
4) ในกรณีที่ข้อมูลยังไม่อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ จะมี Power Query เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลดังกล่าว
5) มี Visualizations ที่ทรงพลัง สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมนำเสนอในรูปแบบที่โดดเด่น โต้ตอบได้ทันที (โดยที่ไม่ต้องถึงขั้นเขียนโปรแกรม)
6) สามารถเผยแพร่ผลงานไปยังเวอร์ชัน Pro (Power BI Service) เพื่อใช้งานร่วมกันในองค์กรผ่าน Web Browser/Mobile (จะมีแนะนำในบทที่ 12)

"แล้วเจอกันในคอร์สนี้นะครับทุกคนครับ"
สมเกียรติ ช่วยมาก
เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
สมเกียรติ ช่วยมาก

4.8 คะแนนเฉลี่ย

10,639 รีวิว

41 คอร์ส

  • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • วิทยากร สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 15 ปี
  • วิทยากร สอนออนไลน์ใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 8 ปี
  • เน้นเทคนิคลงมือทำ เพื่อลดความจำ เพิ่มความเข้าใจ ด้วยสโลแกน "เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"