Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 243 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 30 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Power Automate Desktop for Windows ได้อย่าง Strong

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณประยุกต์ใช้ความรู้ที่เป็นรากฐานสำคัญ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นพลิกแพลง

คุณจะได้รับไอเดียแบบมินิ Use cases มากกว่า 150 ตัวอย่าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ ต่อยอดได้

สอนโดยอาจารย์ สมเกียรติ ช่วยมาก มืออาชีพการใช้โปรแกรม Microsoft Office ดีกรีประกาศนียบัตรจาก Microsoft

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 243 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 30 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Power Automate Desktop for Windows ได้อย่าง Strong

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณประยุกต์ใช้ความรู้ที่เป็นรากฐานสำคัญ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นพลิกแพลง

คุณจะได้รับไอเดียแบบมินิ Use cases มากกว่า 150 ตัวอย่าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ ต่อยอดได้

สอนโดยอาจารย์ สมเกียรติ ช่วยมาก มืออาชีพการใช้โปรแกรม Microsoft Office ดีกรีประกาศนียบัตรจาก Microsoft

ผู้สอน

สมเกียรติ ช่วยมาก

4.8 คะแนนเฉลี่ย

10,440 รีวิว

41 คอร์ส

  • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • วิทยากร สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 15 ปี
  • วิทยากร สอนออนไลน์ใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 8 ปี
  • เน้นเทคนิคลงมือทำ เพื่อลดความจำ เพิ่มความเข้าใจ ด้วยสโลแกน "เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"

Power Automate Desktop Vol.1
เรียนรู้และประยุกต์ใช้ Actions ที่เป็นรากฐานสำคัญด้วย 18 บทเรียน ดังนี้
บทที่ 1 ภาพแรก (Actions Run Variables)
บทที่ 2 เรียนรู้ Variables (ฉบับจับมือทำ)
บทที่ 3 เรียนรู้ Conditionals (ฉบับจับมือทำ)
บทที่ 4 เรียนรู้ Loops (ฉบับจับมือทำ)
บทที่ 5 เรียนรู้ Flow control (ฉบับจับมือทำ)
บทที่ 6 เรียนรู้ Error/Debug (ฉบับจับมือทำ)
บทที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้จากบทที่ 1-6 (34 ตัวอย่าง)
บทที่ 8 เรียนรู้ Text (ตัวอย่างประกอบ 15 ตัวอย่าง)
บทที่ 9 ประยุกต์ใช้ความรู้จากบทที่ 1-8 (24 ตัวอย่าง)
บทที่ 10 เรียนรู้ File (ตัวอย่างประกอบ 17 ตัวอย่าง)
บทที่ 11 เรียนรู้ Folder (ตัวอย่างประกอบ 13 ตัวอย่าง)
บทที่ 12 เรียนรู้ Date Time (ตัวอย่างประกอบ 8 ตัวอย่าง)
บทที่ 13 เรียนรู้ Message boxes (ตัวอย่างประกอบ 22 ตัวอย่าง)
บทที่ 14 ประยุกต์ใช้ความรู้จากบทที่ 1-13 (20 ตัวอย่าง)
บทที่ 15 บทสรุป (จับประเด็นสำคัญ 6 ตัวอย่าง)
บทที่ 16 บทสรุป การพัฒนา (เน้นการจัดการกับปัญหา Error: 4 ตัวอย่าง)
บทที่ 17 แบบฝึกหัด เพื่อสรุปความรู้แบบรวบยอด (เน้นประยุกต์และเชื่อมโยงต่อยอดความเข้าใจ 5 ตัวอย่าง)
บทที่ 18 บทสรุป แนะนำ Step การต่อยอด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากเรียนจบคอร์สนี้ไปแล้ว
1) ได้รับความรู้จากการลงมือทำแบบคลุกวงใน ได้ความเข้าใจตั้งต้นแบบไม่ต้องท่องจำ (Start PAD ได้อย่าง Strong)
2) เข้าใจถึงแกนความรู้ที่เป็นรากฐานสำคัญ (ฉบับตอกเสาเข็ม) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นประยุกต์
3) ได้รับแนวทางการพัฒนาชุดคำสั่ง Desktop Flow ที่เป็นรากฐานสำคัญแบบ Step by Step
4) ได้รับกระบวนการคิด ลอจิก เทคนิคมากมาย เพื่อช่วยนำไปเชื่อมโยงความรู้ A กับ B ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
5) ได้รับแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในคอร์สนี้ร่วมกับความรู้ในอดีต และสามารถนำจิ๊กซอว์ดังกล่าวไปต่อยอดกับความรู้ในอนาคตได้อีกมากมาย
6) ได้รับความรู้จาก Case ตัวอย่าง (มากกว่า 150 ตัวอย่าง) ตั้งแต่ง่าย ๆ จนไปถึงขั้นพลิกแพลง เพื่อช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น
ช่วยขยายมุมมองความเข้าใจมากขึ้น สะดวกในการทบทวน และสามารถนำไปปรับใช้ ต่อยอดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
1) มือใหม่ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน Power Automate Desktop for Windows แบบ Step by Step & Start อย่าง Strong
2) ผู้ที่เคยใช้งาน Power Automate Desktop for Windows มาบ้าง นิด ๆ หน่อย ๆ แบบครูพักลักจำ แต่ใช้งานแบบจริงจังยังไม่ค่อยเป็น และจับประเด็นเริ่มต้นที่สำคัญยังไม่ค่อยได้
3) ผู้ที่สนใจที่เริ่มต้นพัฒนากระบวนการทำงานบน Desktop จากแบบแมนวลเดิม ๆ ไปเป็นแบบอัตโนมัติ ด้วย Power Automate Desktop for Windows

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1) ผู้เรียนต้องเข้าใจ
- กระบวนการทำงานบน Windows
- ใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ดได้อย่างชำนาญ
- การจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ โฟลเดอร์
- การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Table + Column + Row
2) ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน
- ลอจิกการคิดแบบเป็นขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล
- การใช้งาน Microsoft Office Word/PowerPoint มาบ้าง และสามารถใช้งาน IF, COUNTIF, VLOOKUP บน Microsoft Excel เป็นมาก่อน
3) ผู้เรียนจะต้องมี บัญชี Microsoft (Microsoft Account)
- เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้ง Power Automate Desktop for Windows ด้วยตนเองได้
- เพื่อ Log-in เข้าไปใช้งาน Power Automate Desktop for Windows หลังจากติดตั้งได้

เอกสารเพิ่มเติมเกียวกับ Power Automate Desktop
คลิกเพื่ออ่าน: ข้อกำหนดเบื้องต้นและข้อจำกัดเกี่ยวกับ Power Automate Desktop for Windows
คลิกเพื่ออ่าน: ติดตั้ง Power Automate Desktop for Windows
คลิกเพื่ออ่าน: เริ่มต้นใช้งาน Power Automate ใน Windows 11

"เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สมเกียรติ ช่วยมาก

4.8 คะแนนเฉลี่ย

10,440 รีวิว

41 คอร์ส

  • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • วิทยากร สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 15 ปี
  • วิทยากร สอนออนไลน์ใช้โปรแกรม Microsoft Office มากว่า 8 ปี
  • เน้นเทคนิคลงมือทำ เพื่อลดความจำ เพิ่มความเข้าใจ ด้วยสโลแกน "เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที