Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Docker Zero to Hero - The Container's Fundamental 2 (Advanced)
1,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 42 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สามารถเริ่มศึกษา Container คอร์สนี้ได้เลย แม้ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สามารถประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายได้อย่างเต็มตัว

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกในการสอน Docker & Kubernetes Platform

1,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 42 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สามารถเริ่มศึกษา Container คอร์สนี้ได้เลย แม้ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สามารถประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายได้อย่างเต็มตัว

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกในการสอน Docker & Kubernetes Platform

ผู้สอน

  • มีประสบการณ์ติดตั้งและใช้งาน Docker & Kubernetes Platform และใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2016 ถึงปัจจุบัน
  • เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Docker, Kubernetes, Automation, JMeter, Terraform, etc. ให้แก่บริษัทฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจมากกว่า 6 ปี
  • เป็น Speaker ให้แก่งาน Open Community (Code Mania, DevMountain1-2, DevOps BKK, Huawei Connect, etc.) เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้แก่บุคลากรไอทีไทย และเพื่อเป็นการต่อยอด Community สู่ระดับสากล

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สต่อเนื่องหลังจากเราได้ทราบว่าแพล็ตฟอร์มคอนเทนเนอร์ (Container Platform) ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปแบบ Upside Down ในส่วนของ Part 2 เราจะเริ่มเข้ามาศึกษาในส่วนของ Developer ว่าเราจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนคอนเทนเนอร์ได้อย่างไร รวมถึงการจัดทำพื้นที่จัดเก็บ Image อย่างเป็นระบบ (Registry) และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานคอนเทนเนอร์ ตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้มีความทนทานต่อความเสียหาย (HA) เพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานใน Enterprise Business อีกด้วย

เนื้อหาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน
Course 1: Docker Zero to Hero-The Container's Fundamental เน้นศึกษาเรื่องการใช้งาน Docker Container พื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
Course 2: Docker Zero to Hero-Developer Container and Production Clustering (This Course) เน้นประยุกต์การเขียน DockerFile เพื่อสร้าง Application และการใช้งาน Docker Clustering (Swarm) เพื่อตอบโจทย์ใน Production Workload

ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้
- อาจกล่าวได้ว่า Container Platform เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในการขึ้นระบบต่าง ๆ ไปโดยสิ้นเชิง และได้ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในระดับโลก ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำงานด้านไอทีในภาคส่วนใดก็ย่อมหนีไม่พ้น ต้องเรียนรู้และใช้งานคอนเทนเนอร์อยู่ดี
- คอร์สนี้จะเน้นสอนเนื้อหาประกอบสาธิตเพื่อให้ผู้อบรมได้เห็นภาพการทำงานจริง รวมถึงปัญหาที่พบบ่อย ๆ และวิธีการแก้ไข
- สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices) ที่ออกแบบระบบแยกส่วนออกจากกันในปัจจุบันกว่า 90% รันอยู่บน Container Platform ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนก็ต้องเจอกับ Container แน่นอน
- โลกไม่เคยสนใจว่าเราชอบหรือไม่ชอบเรียนอะไร แต่โลกใบนี้เลือกใช้ Container Platform ในการรันระบบเรียบร้อยแล้ว แล้วคุณล่ะพร้อมจะเรียนรู้กันหรือยัง ?

ประโยชน์ที่ได้จากคอร์สนี้
- ได้เรียนรู้แบบเน้นการสอนและลงมือใช้ในสภาพแวดล้อมจริงจากประสบการณ์ในการทำงานของผู้สอน
- ได้เริ่มศึกษา Container แม้ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมสาธิต โดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การทำความรู้สึกสถาปัตยกรรม Container Platform และการใช้งาน Docker เบื้องต้น, เรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรบน Docker สำหรับ Production Workload, การพัฒนาแอปพลิเคชันใน Container Eco System และการเขียน Dockerfile, การจัดการระบบเน็ตเวิร์คและ Load Balancer บน Container Virtual World
- สามารถประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายแบบเครือข่ายเสมือน (MacVLAN), การบริหารจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน, การใช้งาน Docker Cluster Mode (Swarm) เพื่อขยายการให้บริการ Docker ไปบน Cloud/On-Premise Datacenter เพื่อให้บริการ Core Business เพื่อสร้างคุณจาก Zero to Hero บนโลกของ Docker World ได้อย่างเต็มตัว

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • มีประสบการณ์ติดตั้งและใช้งาน Docker & Kubernetes Platform และใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2016 ถึงปัจจุบัน
  • เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Docker, Kubernetes, Automation, JMeter, Terraform, etc. ให้แก่บริษัทฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจมากกว่า 6 ปี
  • เป็น Speaker ให้แก่งาน Open Community (Code Mania, DevMountain1-2, DevOps BKK, Huawei Connect, etc.) เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้แก่บุคลากรไอทีไทย และเพื่อเป็นการต่อยอด Community สู่ระดับสากล
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที