Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 12 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน Kubernetes จนถึงเทคนิคระดับ Advance ที่สามารถทำมาใช้งานจริง

สอนเนื้อหาประกอบการสาธิตและทำ Workshop เพื่อให้ผู้อบรมได้เห็นภาพการทำงานจริง รวมถึงปัญหาที่พบบ่อย ๆ และวิธีการแก้ไข

สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices) ที่ออกแบบระบบแยกส่วนออกจากกันในปัจจุบันกว่า 90% รันอยู่บน Container Platform ที่ควบคุมโดย Kubernetes Orchestrator ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนก็ต้องเจอกับ Kubernetes แน่นอน

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกในการสอน Docker & Kubernetes Platform

3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 12 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน Kubernetes จนถึงเทคนิคระดับ Advance ที่สามารถทำมาใช้งานจริง

สอนเนื้อหาประกอบการสาธิตและทำ Workshop เพื่อให้ผู้อบรมได้เห็นภาพการทำงานจริง รวมถึงปัญหาที่พบบ่อย ๆ และวิธีการแก้ไข

สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices) ที่ออกแบบระบบแยกส่วนออกจากกันในปัจจุบันกว่า 90% รันอยู่บน Container Platform ที่ควบคุมโดย Kubernetes Orchestrator ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนก็ต้องเจอกับ Kubernetes แน่นอน

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกในการสอน Docker & Kubernetes Platform

ผู้สอน

  • มีประสบการณ์ติดตั้งและใช้งาน Docker & Kubernetes Platform และใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2016 ถึงปัจจุบัน
  • เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Docker, Kubernetes, Automation, JMeter, Terraform, etc. ให้แก่บริษัทฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจมากกว่า 6 ปี
  • เป็น Speaker ให้แก่งาน Open Community (Code Mania, DevMountain1-2, DevOps BKK, Huawei Connect, etc.) เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้แก่บุคลากรไอทีไทย และเพื่อเป็นการต่อยอด Community สู่ระดับสากล

เรียนรู้การใช้งาน Container ในรูปแบบของ Kubernetes ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงเทคนิคระดับ Advance ที่สามารถทำมาใช้งานได้จริง

คำอธิบายคอร์สออนไลน
ขอต้อนรับเข้าสู่โลกที่ใคร ๆ ก็พูดถึงอย่าง "Kubernetes" ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดในโลกของ IT เรามักจะได้ยินคนเอ่ยถึงอยู่บ่อย ๆ ครั้ง "ขึ้นระบบเดี๋ยวนี้นอกจาก Container ก็ต้องทำ Pods ด้วยนะ", "ทำ Liveness Probe หรือยัง", "บน Cloud เราใช้ AKS หรือ EKS ดีไหมนะ", "นอกจากใช้ Docker แล้วพ.ศ.นี้ต้องใช้ K8S ด้วย!" หลากหลายชื่อและที่มาในโลกของไมโครเซอร์วิส (Microservices) ซึ่งนอกเหนือจาก Docker แล้วก็มี Kubernetes นี้แหละที่กลายเป็นปัจจัยที่ห้าซี่งทุกองค์กรยอมรับและนำไปใช้ใน Production ตั้งแต่ SMEs ไปจนถึง Enterprise Business แม้กระทั่งการใช้งานบน Cloud ก็มีพร้อมให้บริการด้วยหลายหลากชื่อ (AKS, EKS, GKE, OpenShift etc.)

แล้ว Kubernetes คืออะไรนะ ทำไมใช้แค่ Docker Container ถึงไม่เพียงพอ คำตอบคือไม่เพียงพอครับ เนื่องจาก Docker Container เองก็ถูกออกแบบให้ทำงานบนเครื่องแม่ข่ายแบบเอกเทศ (Standalone) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นบนเครื่องแม่ข่ายก็จะส่งผลกระทบต่อ Availability ของแอปพลิเคชันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น Kubernetes ที่นำความสามารถในการรันงานแบบ Container Base มาต่อยอดเพื่อเพิ่มความสามารถในเรื่องการ Autoscaling, Auto Bin Pack, Self Healing, High Available จึงถือเป็น Solution ที่สามารถแก้ Pain Point ในการรันงานแบบ Container Base ได้เป็นอย่างดี

โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่
Part 1: Advance Docker with Kubernetes's Fundamental
เน้นปูพื้นฐานพร้อม Demo Workshop เพื่อทำความรู้จัก Kubernetes และคอมโพเนนต์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
Part 2: Advance Docker with Kubernetes's for Enterprise
เน้นประยุกต์และปรับปรุงประสิทธิภาพของ Kubernetes ในการทำงานจริงรวมถึงเสริมความแข็งแกร่งด้าน Security เพื่อให้เหมาะสมในการใช้งานสำหรับ Production Environment

โลกไม่เคยสนใจว่าเราชอบหรือไม่ชอบเรียนอะไร แต่โลกใบนี้เลือกใช้ Kubernetes ในการรันระบบเรียบร้อยแล้วแล้วคุณล่ะพร้อมจะเรียนรู้กันหรือยัง ?

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้แบบเน้นการสอนและลงมือใช้ในสภาพแวดล้อมจริงจากประสบการณ์ในการทำงานของผู้สอน
- ศึกษาการประยุกต์ใช้งาน Container ในรูปแบบของ Kubernetes ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น เรียนรู้ตั้งแต่การทำความรู้จักสถาปัตยกรรม Kubernetes Platform และคอมโพเนนต์พื้นฐาน
- เรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรบน Pods สำหรับ Production Workload, การทำงานในรูปแบบของ Imperative Command/Imperative Object/Declarative Object, การเขียน YAML, การตรวจสอบและจัดการ Application และบริหารจัดการ Traffic จาก Service มายัง Pods
- สามารถสร้าง Kubernetes Cluster จากศูนย์ (From Scratch)จนได้ Cluster ที่ใช้งานได้จริง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหารหน่วยงานไอที (Chief Technology Officer (CTO), Chief IT Operator (CIO))
- ผู้ทำงานในการพัฒนาระบบ (Programmer, Developer, System Analysis, etc.)
- ผู้ทดสอบระบบและควบคุมคุณภาพ (Tester, Software Quality Assurance)
- ผู้ควบคุมและออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Enterprise Architecture)
- ผู้รักษาความปลอดภัยในระบบ (IT Security)
- ผู้มีหน้าที่ในการออกแบบและติดตั้งระบบให้แก่ลูกค้า (Software Vendor)
- นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจและผู้บริหารโครงการ (Business Analysis, Project Manager)
- นักเรียน นักศึกษาที่สนใจทำงานด้านไอที

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Container มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • มีประสบการณ์ติดตั้งและใช้งาน Docker & Kubernetes Platform และใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2016 ถึงปัจจุบัน
  • เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Docker, Kubernetes, Automation, JMeter, Terraform, etc. ให้แก่บริษัทฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจมากกว่า 6 ปี
  • เป็น Speaker ให้แก่งาน Open Community (Code Mania, DevMountain1-2, DevOps BKK, Huawei Connect, etc.) เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้แก่บุคลากรไอทีไทย และเพื่อเป็นการต่อยอด Community สู่ระดับสากล
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที