Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 88 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 58 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาในการเรียนรู้ Arduino

คุณจะได้รู้ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมใช้งานไปจนถึงการทดลองจริงกับอุปกรณ์

3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 88 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 58 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาในการเรียนรู้ Arduino

คุณจะได้รู้ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมใช้งานไปจนถึงการทดลองจริงกับอุปกรณ์

ผู้สอน

ประจิน พลังสันติกุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

12 คอร์ส

  • วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร
  • Ph.D. (Information Technology) Siam University
AppSoftTech

4.9 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

12 คอร์ส

  • เจ้าของผลงานเขียนหนังสือโปรแกรมมิ่งสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์กว่า 10 เล่ม และวิทยากรฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา C ในงานควบคุม Microcontroller ตระกูลต่างๆ ได้แก่ PIC, dsPIC, PIC32, Arduino, AVR, MCS-51 และ พื้นฐานภาษา C มากว่า 20 ปี
  • รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษางานด้านซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ด้านการศึกษา และงานโปรแกรมมิ่งให้หน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ

คอร์สออนไลน์ "เริ่มต้นกับ Arduino ได้ ภายใน 5 นาที" เป็นคอร์สสอนการเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับกลาง สำหร้บผู้ที่สนใจเริ่มต้นศึกษาการใช้งานบอร์ด Arduino เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจการเขียนโปรแกรมและการใช้งานบอร์ด Arduino เร็วขึ้นมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับการศึกษาด้วยตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้สนใจในไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถเริ่มต้นกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้สะดวกขึ้น
3. เพิ่มศักยภาพด้านโปรแกรมมิ่งในงานไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับตนเอง
4. สามารถสร้างโปรเจคและชิ้นงาน เกียวกับการควบคุมอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง อย่างง่าย ๆ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกคนที่อยากเพิ่มความสามารถด้านโปรแกรมมิ่งสำหรับงานควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น ได้แก่
1. นักเรียนนักศึกษาตั้แต่ระดับมัธยมต้นจนถึงอุดมศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีพ ปวช. ปวส.
2. บุคคลทั่วไป ครู อาจารย์ พนักงานฝ่ายวิจัย และ maker อิสระ ที่อยากสร้างงานเป็นของตนเอง
3. โปรแกรมเมอร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเพิ่มความรู้ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเพิ่มทักษะของตนเอง 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. ควรใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
2. มีความรู้ด้าน อิเลกทรอนิกส์ ไฟฟ้า เบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ประจิน พลังสันติกุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

12 คอร์ส

  • วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร
  • Ph.D. (Information Technology) Siam University
AppSoftTech

4.9 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

12 คอร์ส

  • เจ้าของผลงานเขียนหนังสือโปรแกรมมิ่งสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์กว่า 10 เล่ม และวิทยากรฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา C ในงานควบคุม Microcontroller ตระกูลต่างๆ ได้แก่ PIC, dsPIC, PIC32, Arduino, AVR, MCS-51 และ พื้นฐานภาษา C มากว่า 20 ปี
  • รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษางานด้านซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ด้านการศึกษา และงานโปรแกรมมิ่งให้หน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Sakrin Boonlum
Open uri20190916 6802 tqbzf8?1568643451
by Aries Ken
Default
by อาทิตย์ ใจดี

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที