Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 20 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ออกแบบคอร์สให้เข้าใจวิธีการสร้างพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ IoT ควบคุมผ่าน Smart Phone ได้โดยง่าย

ต่อยอดให้กับระบบการเกษตรอัจฉริยะของตนเองได้ดี

เรียนกับประจิน พลังสันติกุล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำ

990 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 20 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ออกแบบคอร์สให้เข้าใจวิธีการสร้างพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ IoT ควบคุมผ่าน Smart Phone ได้โดยง่าย

ต่อยอดให้กับระบบการเกษตรอัจฉริยะของตนเองได้ดี

เรียนกับประจิน พลังสันติกุล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำ

ผู้สอน

ประจิน พลังสันติกุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

47 รีวิว

10 คอร์ส

 • วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
AppSoftTech

4.9 คะแนนเฉลี่ย

47 รีวิว

10 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานเขียนหนังสือโปรแกรมมิ่งสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์กว่า 10 เล่ม และวิทยากรฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา C ในงานควบคุม Microcontroller ตระกูลต่างๆ ได้แก่ PIC, dsPIC, PIC32, Arduino, AVR, MCS-51 และ พื้นฐานภาษา C มากว่า 15 ปี
 • รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษางานด้านซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ด้านการศึกษา และงานโปรแกรมมิ่งให้หน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์ "ระบบเกษตรอัจฉริยะด้วย IoT (IoT Smart Farm)" เป็นคอร์สสอนการพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ Internet of Things (IoT) เข้ามาควบคุมระบบการทำงานทางด้านการเกษตร โดยเน้นไปที่ สร้างเอง ใช้เองได้ ลดต้นทุน ลดเวลา พัฒนาระบบได้ตามความต้องการของเกษตรกรโดยตรง โดยปูตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสร้างระบบง่าย ๆ เพื่อใช้ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะ ได้เห็นถึงวิธีการพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะว่าทำกันอย่างไร และนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างและพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ IoT ควบคุมผ่าน Smart Phone
- เพื่อให้ผู้สนใจเริ่มต้นกับระบบการเกษตรอัจฉริยะได้ด้วยตนเอง
- เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพัฒนาและต่อยอดให้กับระบบการเกษตรอัจฉริยะของตนเอง
- สามารถสร้างโปรเจคและชิ้นงานที่เกี่ยวกับการควบคุมอัตโนมัติได้ด้วยตนเองอย่างง่าย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกคนที่อยากเพิ่มความสามารถด้านโปรแกรมมิ่งสำหรับงานการเกษตรอัจฉริยะด้วย IoT ได้แก่
- นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ปวช. ปวส.
- บุคคลทั่วไป ครู อาจารย์ พนักงานฝ่ายวิจัย และ Maker อิสระ ที่อยากสร้างงานเป็นของตนเอง
- โปรแกรมเมอร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเพิ่มความรู้ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะด้วย IoT เพื่อเพิ่มทักษะของตนเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ควรใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- มีความรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- มีความรู้ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เบื้องต้น

*ขอบคุณ เครดิตภาพประกอบ : https://shorturl.asia/Uyvi1

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ประจิน พลังสันติกุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

47 รีวิว

10 คอร์ส

 • วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
AppSoftTech

4.9 คะแนนเฉลี่ย

47 รีวิว

10 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานเขียนหนังสือโปรแกรมมิ่งสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์กว่า 10 เล่ม และวิทยากรฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา C ในงานควบคุม Microcontroller ตระกูลต่างๆ ได้แก่ PIC, dsPIC, PIC32, Arduino, AVR, MCS-51 และ พื้นฐานภาษา C มากว่า 15 ปี
 • รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษางานด้านซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ด้านการศึกษา และงานโปรแกรมมิ่งให้หน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
8
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by tml ampere
Default
by Thanin Ph
เข้าใจง่าย ขอบคุณมากครับ
Default
by นายชัยวัฒน์ ศรีธิ
ขณะเรียนมีอาการสะดุด
Default
by นพสิทธิ์ นิติพันธวีร์
สอนดีเข้าใจง่าย เคยซื้อหนังสือมานั่งอ่านอยู่หลายเล่ม มีปัญหาก็ไม่รู้จะถามใคร เรียนทางออนไลน์เข้าใจง่ายกว่ามากคิดดูแล้วคุ้มค่ามากคับ
Unnamed
by Thana Sukvaree
10931102 678337022285587 1883709071655748179 n
by Wuttinan Satkuson
9c75c1fc 4f3b 4727 a266 e2f9369d1014
by Kamontip Watthakeekamthorn
?1536856646
by Dumrongphan Swangarrom

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที