Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 62 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 53 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ออกแบบคอร์สให้เข้าใจวิธีการสร้างพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ IoT ควบคุมผ่าน Smart Phone ได้โดยง่าย

ต่อยอดให้กับระบบการเกษตรอัจฉริยะของตนเองได้ดี

เรียนกับประจิน พลังสันติกุล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำ

990 บาท 1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 62 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 53 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ออกแบบคอร์สให้เข้าใจวิธีการสร้างพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ IoT ควบคุมผ่าน Smart Phone ได้โดยง่าย

ต่อยอดให้กับระบบการเกษตรอัจฉริยะของตนเองได้ดี

เรียนกับประจิน พลังสันติกุล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำ

ผู้สอน

ประจิน พลังสันติกุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

12 คอร์ส

  • วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร
  • Ph.D. (Information Technology) Siam University
AppSoftTech

4.9 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

12 คอร์ส

  • เจ้าของผลงานเขียนหนังสือโปรแกรมมิ่งสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์กว่า 10 เล่ม และวิทยากรฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา C ในงานควบคุม Microcontroller ตระกูลต่างๆ ได้แก่ PIC, dsPIC, PIC32, Arduino, AVR, MCS-51 และ พื้นฐานภาษา C มากว่า 20 ปี
  • รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษางานด้านซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ด้านการศึกษา และงานโปรแกรมมิ่งให้หน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ IoT ควบคุมผ่าน Smart Phone สามารถควบคุมอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์ "ระบบเกษตรอัจฉริยะด้วย IoT (IoT Smart Farm)" เป็นคอร์สสอนการพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ Internet of Things (IoT) เข้ามาควบคุมระบบการทำงานทางด้านการเกษตร โดยเน้นไปที่ สร้างเอง ใช้เองได้ ลดต้นทุน ลดเวลา พัฒนาระบบได้ตามความต้องการของเกษตรกรโดยตรง โดยปูตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสร้างระบบง่าย ๆ เพื่อใช้ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะ ได้เห็นถึงวิธีการพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะว่าทำกันอย่างไร และนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างและพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ IoT ควบคุมผ่าน Smart Phone
- เพื่อให้ผู้สนใจเริ่มต้นกับระบบการเกษตรอัจฉริยะได้ด้วยตนเอง
- เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพัฒนาและต่อยอดให้กับระบบการเกษตรอัจฉริยะของตนเอง
- สามารถสร้างโปรเจคและชิ้นงานที่เกี่ยวกับการควบคุมอัตโนมัติได้ด้วยตนเองอย่างง่าย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกคนที่อยากเพิ่มความสามารถด้านโปรแกรมมิ่งสำหรับงานการเกษตรอัจฉริยะด้วย IoT ได้แก่
- นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ปวช. ปวส.
- บุคคลทั่วไป ครู อาจารย์ พนักงานฝ่ายวิจัย และ Maker อิสระ ที่อยากสร้างงานเป็นของตนเอง
- โปรแกรมเมอร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเพิ่มความรู้ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะด้วย IoT เพื่อเพิ่มทักษะของตนเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ควรใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- มีความรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- มีความรู้ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เบื้องต้น

*ขอบคุณ เครดิตภาพประกอบ : https://shorturl.asia/Uyvi1

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ประจิน พลังสันติกุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

12 คอร์ส

  • วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร
  • Ph.D. (Information Technology) Siam University
AppSoftTech

4.9 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

12 คอร์ส

  • เจ้าของผลงานเขียนหนังสือโปรแกรมมิ่งสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์กว่า 10 เล่ม และวิทยากรฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา C ในงานควบคุม Microcontroller ตระกูลต่างๆ ได้แก่ PIC, dsPIC, PIC32, Arduino, AVR, MCS-51 และ พื้นฐานภาษา C มากว่า 20 ปี
  • รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษางานด้านซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ด้านการศึกษา และงานโปรแกรมมิ่งให้หน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
30
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Thongprasert Chalong
สอนดีมาก การเตรียมสอนดีมากครับ เรียนรู้แล้วสาารรถนำไปใช้ได้จริงๆ ขอให้รวยๆ เดียวจะลงเนื้อหาต่อไปครับ ขอเก็บตังก่อน
Avatar
by Kitsada Wichiar
Default
by Sunsolar lastname
Default
by กฤษนัย แก้วบุญเรือง
Avatar
by Santi Sangseeda
Avatar
by ไชยยศ สันต์สังวร
Avatar
by Pramuan Selaprom
Default
by Pch T
Avatar
by piyanuch kamwean
Default
by อาทิตย์ ใจดี

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที